Mae hwyl arbennig yn eich haros yn Aberteifi wrth i Gymdeithas Aberteifi, Theatr Byd Bychan a Phartneriaeth Canol y Dref gyd-weithio i gyflwyno pythefnos o ddathlu.

Ymunwch mewn gweithdai cyhoeddus i wneud llusernau ar Dachwedd 5,12,19 a 26 er mwyn paratoi ar gyfer Parêd Llusernau Gaeaf enfawr y dre’ ar Ragfyr 8 am 7yh! Peidiwch anghofio dilyn Aberteifi Creadigol ar-lein am y manylion diweddara am ‘beth sy’ mla’n’ yn ystod y Pythefnos Dathlu.

Eleni fe gefnogir y Parêd Llusernau Gaeaf gan nawdd wrth Awards for All y Loteri Genedlaethol

Yn gweithio gyda Partneriaeth Canol Tref Aberteifi: Theatr Byd Bychan, Castell Aberteifi, Menter Aberteifi, 4CG, Coleg Ceredigion, Antur Teifi, Cyngor Tref Aberteifi a Chyngor Sir Ceredigion, Best of Cardigan and Teifi Valley, Pendre Arts a Masnachwyr Aberteifi

aberteificreadigol.com

pink-large print