Noddir Aberteifi Creadigol gan Visit Wales ac mae’n brosiect fydd yn dangos y gorau sydd gennym i’w gynnig ac yn ysbrydoli pobl i ymweld â’n tref. Bydd gan Aberteifi Creadigol wefan sy’n taflu goleuni ar y digwyddiadau creadigol niferus a’r pethau fydd i’w gwneud y gaeaf hwn. Sicrhewch eich bod wedi cofrestru gydag un o’r ffyrdd niferus i ddod i wybod mwy am beth sy’n digwydd, a rhowch y dyddiadau yn eich dyddiadur.

Yn gweithio gyda Partneriaeth Canol Tref Aberteifi: Theatr Byd Bychan, Castell Aberteifi, Menter Aberteifi, 4CG, Coleg Ceredigion, Antur Teifi, Cyngor Tref Aberteifi a Chyngor Sir Ceredigion, Best of Cardigan and Teifi Valley, Pendre Arts a Masnachwyr Aberteifi

aberteificreadigol.com

 

Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Gynulliad Cymru trwy Gronfa Cynnyrch Twristiaeth Dyfeisgar Croeso Cymru, sy’n annog gweithio mewn partneriaeth ynghyd â datblygu syniadau dyfeisgar fydd yn gadael mwy o argraff a denu rhagor o ymwelwyr.

 

logostrip_creativecardigan