NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae Theatr Byd Bychan yn cynnal cynllun peilot Amethyst yng Ngogledd Ceredigion yng Nghanolfan Deulu Penparcau, gyda sesiynau gweithdy newydd i flynyddoedd 8-13 (oed 12-18) ym mis Medi -Hydref 2019. Cysylltwch â Deri os gwelwch yn dda os y’ch chi’n berson proffesiynol sy’n gweithio gyda person ifanc, neu yn riant/gwarcheidwad person ifanc, a fyddai’n elwa o fynychu’r prosiect hwn. 01239 615 952 deri@smallworld.org.uk. Dyddiadau’r gweithdai: Medi 3,10,17,24 a Hydref 1,8,15,22.

Mae sesiynau dydd Llun Amethyst yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi yn llawn y tymor hwn, ond mae lleoedd ar gael ar gyfer tymor nesaf i dderbyn enwau. Cysylltwch â Deri os gwelwch yn dda os y’ch chi’n berson proffesiynol sy’n gweithio gyda person ifanc, neu yn riant/gwarcheidwad person ifanc, a fyddai’n elwa o fod yn rhan o’r prosiect hwn. 01239 615 952 deri@smallworld.org.uk

Amethyst’s Parent and Guardian Workshop in North Ceredigion on 7 July has been postponed. We’ll re-schedule after the summer break.