Mae gyda ni arbenigedd mewn sawl math o bypedwaith, o’r pypedau cawraidd sy’n bennaf ar gyfer gwaith yn yr awyr agored neu safleoedd penodol, i’r cymeriadau bychain sy’n rhan o’n sioeau teithiol. Dyma rai o’r Cewri sydd ar gael ar gyfer teithio.

Brân

Y Fonesig Augusta

yr Arglwydd Rhys