Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

7 Sgwrs Cyn Diwedd Amser: Ail-berfformio a Deialogau Newydd

8th Hydref 2017

- £4

Dros gyfnod o wythnos, bydd ein Artist Preswyl a Derbynnydd Gwobr Creadigrwydd Cymru 2017 yn ail-berfformio cyfres o ‘Ddeialogau ar Gelf, Bywyd ac Adnewyddiad Ysbrydol.’
Cyhoeddwyd y deialogau hyn yn wreiddiol 25 mlynedd yn ôl yn y llyfr arloesol ‘Conversations Before the End of Time’ gan yr awdur Americanaidd Suzi Gablik, ac mae nhw mor berthnasol heddiw ag erioed.

Mae’r deialogau dwys a chlos yma gydag artistiaid, ysgrifenwyr ac athronwyr yn mynd i’r afael â chwestiynau canolog am ystyr a phwrpas celfyddyd mewn byd o newid cymdeithasol cyflym, argyfwng amgylcheddol ac ansicrwydd ysbrydol.

Dros y bum mlynedd ddiwethaf, mae Fern, cyd-sylfaenydd Theatr Volcano, wedi bod yn llythyru ag awdur y llyfr, ac fe’i hysbrydolwyd i ddatblygu ‘Emergence’, sef menter newydd lle mae rôl celf a deialog yn ganolog yn y trawsnewid i fod yn gymdeithas gynaliadwy.

Mae perthynas Fern a Gablik, sydd bellach yn ei 80au, yn parhau i ddatblygu ac fe’i gwahoddwyd yn ddiweddar i ymweld â Gablik yn ei chartref yn Blacksburg, Virginia.
Dros ddeuddydd yn ystod haf llynedd, eisteddodd Fern gyda Suzi i siarad gyda hi am ei gwaith a’i diddordeb mewn ‘celfyddyd deialog.’ Arweiniodd hyn at syniad, gyda chaniatâd yr awdur, i ‘ail-lwyfannu’ rhai o’r deialogau a gyhoeddwyd yn wreiddiol gydag artistiaid gwadd lleol sydd â’u gwaith yn ymateb i syniadau amgylcheddol, cymdeithasol ac ysbrydol.

Caiff 7 deialog eu hail-lwyfannu tros gyfnod o 7 dydd. Dyma gyd-weithio creadigol gyda ‘chelfyddyd deialog’ yn ganolog i’r cyfan. Estynnwn wahoddiad i chi i wrando, i gymryd rhan yn eich deialogau eich hunan a rhannu eich canfyddiadau a’ch myfyrdodau chi.

‘Sut y’n ni’n byw mewn cyfnod o ddirywiad, o chwalfa hyd yn oed, a pha rôl sydd i gelf?

 

Marketing

Manylion

Dyddiad:
8th Hydref 2017
Cost:
£4
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , , , , , , , ,

Trefnydd

Small World Theatre
Ffôn:
01239 615 952
Gwefan:
http://smallworld.org.uk

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.