Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

A Little Book Of Sunshine

Mawrth 24 @ 10:30 am - 4:30 pm

- £20

gyda Maya Mitten

10.30yb – 4yh

Mae Maya Mitten yn cyflwyno gweithdy yn benodol ar gyfer pobl ifanc 14+ oed.

Cewch eich tywys drwy’r broses o greu eich dyddlyfr celf eich hunan mas o hen lyfr a’i lenwi â delweddau a geiriau wedi eu casglu o gylchgronau. Bydd Miss Mitten yn dysgu triciau sydd ganddi lan ei llawes i chi – technegau llyfrau pop-yp, delweddau 3D a gwneud ffenestri bach i fydoedd eraill! Bydd y llyfrau, deunyddiau ac offer i gyd yn cael eu darparu yn ogystal â chinio ysgafn ac unrhyw gefnogaeth trwy ebost wedi hynny.

Archebwch le: clocktowerartstudio@gmail.com neu 07891 036 776

mayamitten.com

 

Manylion

Dyddiad:
Mawrth 24
Amser:
10:30 am - 4:30 pm
Cost:
£20
Digwyddiad Categori:
,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.