Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Ffilmiau Teithio Antur yn cyflwyno

2nd Rhagfyr 2017 @ 7:00 pm - 9:30 pm

- £5

Drysau a bar yn agor 6.30yh

Man with a Pram
Cyfarwyddwr: Mikael Strandberg
58 munud
Mae tad, ei ferch Dana (2 flwydd oed mewn pram) a chynorthwywraig Saesneg, Georgia, yn dechrau cerdded 750 km o un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Lloegr (Moss Side) i un o’r cyfoethocaf (Palas Buckingham, Llundain). Mae teithio wastad wedi bod yn ffordd i Mikael chwilio am, a deall, ystyr bywyd. Mae’n ceisio deall pam ddigwyddodd Brexit a pam fod banciau bwyd yn tyfu’n gyflym. Tra’n ymweld ag un o’r ysgolion bonedd drutaf yn y byd, mae’n pendroni pam nad oes digon o fwyd gan lawer i bara un diwrnod.

Man With a Camel, Expedition Yemen, 126 Degrees in the Shade
Director: Mikael Strandberg
58 mins
“You´ll die. Or get kidnapped by Al Qaeda. What you want to do is impossible!”
Gyda newyddiadurwr o Sweden, Tanya Holm, Kensington y Camel a’r Bedus (rhai o drigolion hynaf Arabia) fe deithiodd Mikael drwy un o anialdiroedd poethaf y ddaear. Wnaethon nhw ddim cwrdd ag unrhyw derfysgwyr, eithafwyr crefyddol a chafodd neb eu lladd. Wnaethon nhw ddim teimlo unrhyw fraw difrifol hyd yn oed. Beth wnaethon nhw ddarganfod yn ystod y daith anturus hon i ddod o hyd i’r Arabia go iawn, oedd gwlad yn y Dwyrain Canol sy’n dra gwahanol i’r un sy’n cael ei phortreadu gan gyfryngau’r byd.
Mynediad i’r ddwy ffilm
£5
£1 tâl aelodaeth un tro

 

Manylion

Dyddiad:
2nd Rhagfyr 2017
Amser:
7:00 pm - 9:30 pm
Cost:
£5
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , ,

Trefnydd

John Plumb

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.