Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Joanna Quinn Retrospective – Anim18

8th Medi 2018 @ 7:30 pm - 9:00 pm

- £6

Anim18 Celebration of British Animation across the UK

anime18.co.uk | @Anime18UK |

Dan arweiniad Film Hub Wales , Chapter  a’r BFI Film Audience Network mewn partneriaeth â Theatr Byd Bychan.

Mae Theatr Byd Bychan yn cyflwyno cyfle prin i gael golwg fanwl ar waith Joanna Quinn fel rhan o Anim18. Mae Quinn wedi ennill dros 90 o wobrau rhyngwladol, gan gynnwys enwebiad Oscar, 2 wobr Emmy, 4 gwobr Bafta a gwobrau’r Beirniaid yn yr holl wyliau animeiddio. Cwblhawyd ei ffilm gyntaf ‘Girls Night Out’ yn 1987 ac fe enillodd dair gwobr yng Ngŵyl Ffilm Annecy. Cyflwynodd y ffilm hon yr wrth-arwres Beryl ac mae’n dilyn ei giamocs pan mae’n mynd i weld stripper gwryw. Fe ymddangosodd Beryl yn ffilm nesaf Quinn ‘Body Beautiful’ (1990). Yn y ffilm hon hi yw cynrychiolydd undeb llawr y ffatri ac mae’n gorfod delio â Vince, cydweithiwr macho, a leisiwyd gan Rob Brydon. Yn ei ffilm aml wobrwyol ‘Dreams and Desires – Family Ties’ (2006), mae Beryl bellach yn obsesiynol am wneud ffilmiau ac mae’n cael ei gwahodd i ffilmio priodas ffrind – ac mae’r canlyniadau’n drychinebus. Ar hyn o bryd, mae Joanna yn gweithio ar 4ydd ffilm Beryl a fydd yn barod yn gynnar yn 2019.

Bydd Joanna yn cyflwyno’r gweithiau rhain a mwy a gynhyrchwyd dros gyfnod o 25 mlynedd; o sefydlu Beryl Productions International yn 1987 gyda’r cynhyrchydd/awdur Les Mills, hyd heddiw

berylproductions.co.uk 

Manylion

Dyddiad:
8th Medi 2018
Amser:
7:30 pm - 9:00 pm
Cost:
£6
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.