Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Seán Vicary a Gary Thomas yn cyflwyno ‘An Animate Evening’

20th Hydref 2018 @ 6:00 pm - 8:30 pm

- £7


Led by Film Hub Wales and Chapter working with the BFI Film Audience Network in partnership and project partners, with the support of the BFI, awarding funds from The National Lottery.

 

Seán Vicary

6.00pm

Bydd Sean Vicary yn cyflwyno gwaith newydd a ddatblygwyd fel rhan o’i wobr Cymru Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yn ymuno â’r Athro Kirsti Bohata mewn sgwrs i drafod ei animeiddiad diweddaraf, sef ymateb i nofel gwlt Alan Garner ‘The Owl Service.’

 

An Animate Evening

7.30pm

Mae Theatr Byd Bychan yn cyflwyno cyfle i brofi math gwahanol o animeiddiad mewn noson gyda’r asiantaeth arbrofol Animate Projects a’i gyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr Gary Thomas.

Mae gan Animate Projects enw da rhyngwladol am gefnogi animeiddio arbrofol, gan weithio gydag amrywiaeth eang o artistiaid i wneud gwaith sy’n bryfoclyd a chyffrous. Bydd Gary yn mynd â ni ar daith wibiog o gwmpas arbrofion cynharach mewn animeiddio Prydeinig – o’r sinema dawel (a chynt) trwy hysbysebion y Swyddfa Bost yn y 1940au, a munud chwyldroadol A Yellow Submarine. Mae e hefyd yn dod â dewis o rai o’r ffilmiau cyfoes gan artistiaid mae Animate wedi gweithio gyda nhw dros y 25 mlynedd ddiwethaf, gan gynnwys gwaith teledu, cydweithrediadau gyda gwyddonwyr, ac apendics sy’n canu.

£7

 

Archebwch fowlenaid o gawl ymlaen llaw £3

animateprojects.org

Manylion

Dyddiad:
20th Hydref 2018
Amser:
6:00 pm - 8:30 pm
Cost:
£7
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.