Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Black Is The Color Of My Voice

24th Tachwedd 2017 @ 8:00 pm - 10:30 pm

- £10

Yn syth ar ôl perfformio i neuaddau llawn dop yn Shangai, Efrog Newydd a Gŵyl Ymylol Caeredin, mae Apphia Campbell yn dechrau ar ei thaith gyntaf o’r DU.

Mae ‘Black is the Color of my Voice’ wedi ei ysbrydoli gan fywyd Nina Simone ac mae’n dilyn hanes cantores jazz lwyddiannus a gweithredwraig dros hawliau dinesig sy’n chwilio am waredigaeth yn dilyn marwolaeth annhymig ei thad. Mae’n adfyfyrio ar y daith a aeth â hi o fod yn bianydd ifanc dawnus iawn yn wynebu bywyd o wasanaeth i’w heglwys, i fod yn gantores jazz enwog ar flaen y Mudiad Hawliau Dinesig.

Wedi’r perfformiad theatr fe fydd egwyl ac yna ‘Soul Sessions’, sef sioe cabaret Apphia sy’n talu teyrnged i yrfa anhygoel Nina Simone. Archebwch eich lle yn gynnar fel na fyddwch yn colli noson wych fel hon.

 

“Mae Campbell yn berfformwraig eithriadol sy’n llenwi’r llwyfan yn llwyr, o fod yn blentyn gwan i fod yn seren eofn yn canu’r enaid i fod yn oedolyn bregus, toredig.”

 

 

Manylion

Dyddiad:
24th Tachwedd 2017
Amser:
8:00 pm - 10:30 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , , ,

Trefnydd

Small World Theatre
Ffôn:
01239 615 952
Gwefan:
http://smallworld.org.uk

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.