Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Cabaret Nadolig gyda General Skank

16th Rhagfyr 2016 @ 8:00 pm - 11:45 pm

- £10

Croeso i Gabaret y Gaeaf yn Theatr Byd Bychan, yn cyflwyno General Skank, Miss Mitten a El Salsa & gwesteion arbennig!

Mwynhewch swper dathlu ffein o waith El Salsa, ac yna nosweth o ddiddanwch pur gyda reggae byw a digon o ddawnsio.

Grŵp 8 darn o ddinas Llundain yw General Skank. Gyda’u melodïau dubby, geiriau gwleidyddol ymwybodol melys ac arddull mashup sy’n amrywio o roots i
rocksteady, dyb i neuadd y ddawns, a ska i drwm a bas, mae General Skank ar flaen yr Adfywiad Reggae ym Mhrydain. Maen nhw ar daith ar hyn o bryd gyda’u sioe fyw boblogaidd iawn sydd dan ddylanwad dyb, a’u aelod mwyaf newydd: Zico, y detholwr llyfn a direidus. Bydd y bois yma’n denu’ch traed i ddawnsio a’ch ymennydd i feddwl.

Pre-show supper

bar a bwyd o 7.30yh

El Salsa are making a selection of Mexican dishes starting at £7.50. Please keep an eye on the website for menu details.

Planning ahead

It would be useful to know if you’re intending to eat before the show so we can cater for everyone. Although there will be vegetarian options on the main menu, you need to tell us before 7 November if you’re gluten free or have another dietary requirement.

There will be some seating in the room, but expect everyone will be on the dance floor!

General Skank links:

generalskankreggae.com 

soundcloud.com

 

Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Cynnyrch Twristiaeth Dyfeisgar Croeso Cymru, sy’n annog gweithio mewn partneriaeth ynghyd â datblygu syniadau dyfeisgar fydd yn gadael mwy o argraff a denu rhagor o ymwelwyr.

cc_logostrip

 

Manylion

Dyddiad:
16th Rhagfyr 2016
Amser:
8:00 pm - 11:45 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.