Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Rangoli: celf sy’n cydio – lansio’r prosiect!

15th Awst 2017 @ 11:00 am - 5:00 pm

- £10

This event is now fully booked. Please contact the Box Office Tues – Fri to be added to the Reserve List, thanks 01239 615 952.

The launch party begins at 6pm with celtic – Indian music and delicious refreshments. The party is open to the public (free of charge) so please tell your friends.

“At the stroke of today’s midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.”

Jawahar Lal Nehru, Prime Minister of India, 15 August 1947

Mae Rangoli (‘colam’ yw’r enw arall arni) yn gelfyddyd menywod yr India o addurno pethau sy’n adlewyrchu’r byd naturiol. Ymunwch â ni i ddysgu am y traddodiad diwylliannol cyffrous hwn a dathlu 70 mlynedd o annibyniaeth i’r India!

Gwahoddwn bobl o bob cwr o’r gymuned i ymuno â ni am ddiwrnod o Rangoli yn ei holl ysblander. Down ynghyd mewn gweithdy Rangoli i ddathlu cyfeillgarwch, celfyddyd a cheinder. Yno bydd gwledd o liwiau a chyfleoedd gwych i rannu sgiliau a chydweithio ag artistiaid o Gymru a’r India.

Crewch eich celfwaith eich hun yn y bore cyn bwyta eich cinio Bengalaidd blasus. Wedyn crëwn gelfwaith Rangoli gyda’n gilydd gan ddefnyddio powdrau o farchnadoedd Deli a blodau o Sir Benfro a Cheredigion.

Byddwn yn gweithio gyda’n gwestai arbennig sef artist o draddodiad gwerin yr India, Rajni Kiran-Jha, i greu celfweithiau cywrain a lliwgar ar y cyd. Caiff pobl o bob oed a chefndir y cyfle i ddysgu sut i greu eu celfwaith Rangoli eu hunain, cyfarfod â thîm y Neidr Nadreddog, mwynhau bwyd blasus yr India a chyfrannu at ddarn enfawr o gelfyddyd Rangoli ar lwyfan crwn Theatr y Byd Bychan.

Estynnwn wahoddiad cynnes i artistiaid lleol i rannu eu talentau, cwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau gwahanol.

Manylion y gweithdy:

Dechrau: 11am
Oedolion – £10
Plant – £5
ac mae prisiau’n cynnwys cinio. Archebwch cyn 11fed Awst er mwyn cael eich cynnwys yn y rhifau terfynol ar gyfer bwyd.

Dim ond nifer penodol o leoedd sydd, felly y cyntaf i’r felin piau hi. Bydd llawer o’r gweithgarwch yn digwydd ar y llawr felly dewch â chlustog gyda chi, os ydych am fod yn fwy cyfforddus.

Am ragor o wybodaeth am sut i ymuno yn yr hwyl, cysylltwch â thîm jenny@windingsnake.com

artthatbinds.org

Supported by Arts Council Wales

Manylion

Dyddiad:
15th Awst 2017
Amser:
11:00 am - 5:00 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:
,
Digwyddiad Tags:
, , , , , ,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.