Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Creative Kinora Creadigol

3rd Mai 2017 @ 10:00 am - 31st Mai 2017 @ 4:00 pm

- Am Ddim

Gwanwyn Logo (black)

Agored 3 Mai 4yp

Arddangosfa i’w gweld o Fai 3 – 31 2017

Gŵyl mis o hyd yw Gwanwyn, sy’n cael ei chynnal ar draws Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd wrth fynd yn hŷn. Mae artistiaid Theatr Byd Bychan sy’ dros eu hanner cant oed wedi defnyddio proses o drafod a gweithdai i greu arddangosfa ddeinamig o waith gweledol sy’n ymdrin â rhai o’r materion sy’n agos at galon y cyfranogion o Kinora Aberteifi. Elusen a chanolfan iechyd meddwl galw-mewn yw Kinora Aberteifi.

Caiff yr arddangosfa ei lansio ar ddydd Mercher Mai 3 gyda chyflwyniad byr gan y grŵp. Mae gwahoddiad i bawb! Bydd te a choffi a chyfle i gwrdd a rhai o’r artistiaid.

Oriau agor: Mawrth – Gwener, 10yb – 4yp

gwanwyn.org.uk

LOGO_strip_web

Manylion

Cychwyn:
3rd Mai 2017 @ 10:00 am
Gorffen:
31st Mai 2017 @ 4:00 pm
Cost:
Am Ddim
Digwyddiad Categori:

Trefnydd

Small World Theatre
Ffôn:
01239 615 952
Gwefan:
http://smallworld.org.uk

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.