Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Diwrnod o Adfyfyrio dan Arweiniad

Mehefin 3 @ 10:00 am - 4:30 pm

- £10
Arunachala2

Mae’r dydd o adfyfyrio dan arweiniad yn cyfuno dulliau Dwyreiniol a Gorllewinol, gan archwilio sut i gyrraedd stad o lonyddwch, hapusrwydd a lles sy’n cynnig i ni y posibilrwydd o allu profi’r ‘Distawrwydd Cysegredig’.

Nod y dydd yw creu amgylchedd diogel i roi cyfle i brofi dulliau ymlonyddu, ymlacio a myfyrio syml, gan gyfuno technegau Dwyreiniol a Gorllewinol. Byddwch hefyd yn archwilio beth sy’n eich helpu neu’n eich rhwystro i gynnal eich lles emosiynol, a sut i atal neu reoli sefyllfeydd anodd. Bydd y dydd yn adlewyrchu’r dull Person Cyfan, Bywyd Cyfan gan eich galluogi chi i archwilio a chwrdd â Meysydd eich Bywyd Cyfan.

This day is facilitated by Dr Premkumar & John Stacey associated with St Davids Wellbeing Centre

£10 gan gynnwys cinio

Outline Program

10:00 Introduction to the day by Dr Prem and John Stacey
10:15 Two minutes silence consider how you are feeling
10:30 Introduce your self to as many people as you can in five minutes
10:45 Ramana Maharishi Teachings
11:00 David Godman Activity to promote calmness
11:15 Morning Break
11:30 Emotional Wellbeing and Psychological impact of stress
11:45 Relaxation Response St David’s Cathedral
Introduction Cannon Davies
Video Interview
12:30 Lunch
13:0 Activity “What helps or hinders when experiencing difficult situations or crisis”.
14:30 Video Indian Bhajans To induce peacefulness
14:50 Afternoon Tea
15:05 Mental Health in the Community
15:30 Satsang “Meditate Together”
15:50 Conclusion and questions
16:15 Finish

Manylion

Dyddiad:
Mehefin 3
Amser:
10:00 am - 4:30 pm
Cost:
£10

Lleoliad

Small World Theatre
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.