Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

(F.E.A.R.)

11th Mawrth 2017 @ 8:00 pm - 9:00 pm

- £10

Sioe un-dyn yw (F.E.A.R.) am fraw ac ofnau’r meddwl, ac sy’n gofyn y cwestiwn uniongyrchol – a yw’r byd am i ni deimlo’n ddiogel? Mae (F.E.A.R.) yn daith ddewr, ddadlennol a doniol iawn ar brydiau sy’n ein cludo o fyd atgofion plentyndod i greisys canol-oed, a’r cyfan yn cael ei gyflwyno i’r gynulleidfa mewn dull dadlennol, agos-atoch-chi.

Yn y stori bywyd a gyflwynir yn y sioe hon, mae’r naratif clir a chynyddol ofidus yn tyrchu i ofnau dyn canol oed sy’n cael ei lethu gan newyddion am ymosodiadau Islamic State, datguddiadau Edward Snowden, Brexit ac arwyddion cynyddol o heneiddio corfforol.

Mr and Mrs Clark follow up their Amnesty International award nominated show Smash It Up with another powerful performance questioning the way we live. (F.E.A.R.) is once again a timely piece of theatre that aims to analyse and discuss the constant fear we live with from day to day and its political ramifications.

‘A powerful blast of theatre’ ***** The Sprout
‘Uncomfortable, hilarious, powerfully honest’ – Social Media
‘The only thing we have to fear is fear itself’ – Franklin D. Roosevelt

Written and Performed by Gareth Clark
Directed and Developed by Agnieszka Blonska
Choreography by Marega Palser
Visuals by Andrew Rock

www.mrandmrsclark.co.uk

 

This event is supported by Night Out

Manylion

Dyddiad:
11th Mawrth 2017
Amser:
8:00 pm - 9:00 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.