Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Saying Grace

1st Hydref 2018 @ 7:00 pm - 9:30 pm

Fern Smith

Mae gwahoddiad i chi ddod i noson o gysylltu, dathlu a sgwrs.

I want to say ‘Grace’ – Gracias, Grazi, Give Thanks and Gratitude. I want to say, Thank You, Merci, Danke and Diolch. I want to invite you to join me.

Bydd yr Artist Profiadau Fern Smith yn siarad am ei gwaith ac yn rhannu rhai o’r uchafbwyntiau o’i blwyddyn o gydweithrediad gyda Gofod, Amser a Chydamseredd. Yn 2017, derbyniodd Fern Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru gan ddod yn ‘artist preswyl’ mewn nifer o fannau gwahanol a lleoliadau anarferol, pob un ynghlwm â’r rhif Saith! Yn ‘Dweud Gras’, daw Fern nôl i bob un o’r pedwar man lle bu’n preswylio: Theatr y Glowyr Rhydaman, Theatr Byd Bychan, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Chapel y Graig yn Ffwrnes, er mwyn nodi cyflawniad a chlo ar flwyddyn o feddwl hudolus, o fod a gwneud.

Wrth ddod nôl i Theatr Byd Bychan bydd yn sôn am sut y digwyddodd ‘7 Sgwrs Cyn Diwedd Amser’ gan ddylanwadu ar ei syniadau ynglŷn â’r grefft o fyw mewn oes gythryblus.

Mae gwahoddiad cynnes i chi alw draw os oeddech yn rhan o unrhyw un o’r sesiynau preswyl gwreiddiol neu os y’ch chi’n chwilfrydig am yr hyn wnaeth Fern yn ystod ei harbrawf creadigol byw dros flwyddyn o amser. Bydd yn rhannu datgeliadau, sylweddoliadau a myfyrdodau, gan siarad am ei phrofiad a chynnal gofod i eraill fynegi eu profiadau nhw.

Suggested donation £3 entry.

 

Manylion

Dyddiad:
1st Hydref 2018
Amser:
7:00 pm - 9:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.