Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Flying Atoms

15th Medi 2018 @ 3:00 pm - 4:00 pm

- £6

Perfformiwyd gan Dawns Powys

Yn Atomau Hedfanol mae Professor Gusto a Professor Hitch yn gweithio’n ddiwyd yn y labordy chwilfrydedd i ateb cwestiynau megis: sut mae adar yn aros yn yr awyr? I ble mae’r lleuad yn mynd yn ystod y dydd? Dim ond un peth sy’n sicr – mae’r bydysawd yn llawn rhyfeddodau ac nid yw popeth fel yr ymddengys. Yn dilyn perfformiadau llwyddiannus yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2017 a thaith boblogaidd tu hwnt o amgylch Gwyliau Gwyddoniaeth yn ystod hydref y llynedd, mae’r ddau Athro ar daith unwaith yn rhagor ac yn mynd â’u labordy i bob cwr o Gymru. Dyma sioe ryngweithiol, chwareus sy’n ysgubo cynulleidfaoedd â’i symudiadau dawns aruchel, ei cherddoriaeth hudolus a’i dylunio syfrdanol. Mae’n addas i bawb sy’n 6 oed neu’n hŷn.

Roedd POB UN o’r plant wedi’u cyfareddu. Roedd eu hwynebau’n llawn syndod a rhyfeddod.

Fe wnes i ddwlu ar y cyfan. Rydym yn byw mewn gwlad o hud a lledrith.

dawnspowysdance.org

 

Manylion

Dyddiad:
15th Medi 2018
Amser:
3:00 pm - 4:00 pm
Cost:
£6
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , ,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.