Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Gweithdai Gwneud Llusernau

26th Tachwedd 2017 @ 11:00 am - 4:00 pm

Unfortunately this final workshop is fully booked. We’re already oversubscribed. If you’d like to be part of the Parade on 8 December, please give our Box Office a call on 01239 615 952. We have a stock of lanterns that we’re able to give to people who reserve them.

 

Estynnwn groeso mawr i chi i un o’r gweithdai gwneud llusern di-dâl yn Theatr Byd Bychan yn Aberteifi. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dre greadigol hon i gyd!

Gobeithio y caiff pawb gyfle i wneud llusern fel y gallan nhw ymuno mewn Parêd drwy’r strydoedd a bod yn rhan o ddigwyddiad trawiadol iawn ar nos Wener 8 Rhagfyr o 7yh – 8.30yh.

Ar y noson honno, bydd y llu o siopau sydd yn Aberteifi yn agored ar gyfer siopa hwyr. Bydd Theatr Byd Bychan yn arwain y Parêd o Pendre Arts i Gastell Aberteifi lle bydd arddangosfa ysblennydd o dân gwyllt am 8yh.
Bydd y gweithdai yn hwyl ac yn greadigol. Da chi, anogwch eich ffrindie a theulu i wneud llusernau a dod i’r digwyddiad gwych hwn.

Mae’r llusernau’n cael eu creu o bapur tusw a glud PVA, felly dewch i’r sesiynau creu mewn hen ddillad (bydd rhai ffedogau ar gael hefyd).
Hoffem i chi archebu lle ymlaen llaw fel ein bod yn gwybod faint o staff fydd eu hangen arnon ni i helpu. A wnewch chi gysylltu â ni ar 01239 615 952 a siarad ag un o aelodau Theatr Byd Bychan. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Mawrth – Gwener, 9.30yb – 4.30yp.

 

Parêd Llusernau Gaeaf Aberteifi Creadigol
Gyda diolch i nawdd Awards for All y Loteri Genedlaethol ar gyfer Parêd Llusernau Gaeaf enfawr eleni, sy’n cael ei gyflwyno gan Cymdeithas Aberteifi a Theatr Byd Bychan.

Manylion

Dyddiad:
26th Tachwedd 2017
Amser:
11:00 am - 4:00 pm
Digwyddiad Categori:
,

Lleoliad

Small World Theatre
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.