Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Gweithdy Bore Pypedau Cysgod yn Hwlffordd

28th Mai 2017 @ 10:30 am - 12:30 pm

- Am Ddim

Ymunwch â Theatr Byd Bychan yn y Lab ar gyfer Gweithdy Pypedau Cysgod ar ddydd Sul Mai 28ain o 10.30yb – 12.30yp. Byddwch yn gweithio gyda gwneuthurwyr pypedau crefftus a pherfformwyr i greu a thrin eich pypedau cysgod eich hunan, a’u defnyddio mewn perfformiad byr-fyfyr cryno fydd yn edrych ar ddelweddau o Hwlffordd nawr ac yn y dyfodol.

Bydd y gweithdai yn cydweddu â pherfformiad Theatr Byd Bychan o ‘Lightning Path | Llwybr Mellt’, sef perfformiad theatr bypedau i’r teulu yng Nghanolfan Picton ar Fehefin 3 am 7yh. Cefnogir y gweithdy hwn gan Grŵp Trawsnewid Tref Hwlffordd a Chyngor Celfyddydau Cymru. Addas i bob oed a gallu.

MAX 25 PLACES so please book soon!

Venue: Workshop: 28 May 2017, 2pm – 4pm
The Lab (formerly Ocky White Travel)
Riverside
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 2AL
FREE ENTRY

Please use this link to book tickets to see Lightning Path at Picton Centre 3 June, 7pm BOOK TICKETS

Please book your FREE workshop places through Small World Theatre’s website. We will pass on your booking information to Transition Haverfordwest. Please print a copy of the email PayPal sends you to confirm your booking to present to a member of staff. Suitable for all ages and abilities.

This event has been organised by The Lab Haverfordwest – an initiative of Confluence, a creative collaboration between PLANED, spacetocreate, iDeA Architects, Pembrokeshire County Council and Transition Haverfordwest. The project aims to devise and test new and imaginative ways of working in Haverfordwest that will bring the community together to inspire and shape the process of urban planning, design and regeneration.

Manylion

Dyddiad:
28th Mai 2017
Amser:
10:30 am - 12:30 pm
Cost:
Am Ddim
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , ,

Lleoliad

The Lab (formerly Ocky White Travel)
Riverside
Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 2AL United Kingdom
+ Google Map
Gwefan:
http://www.thelabhaverfordwest.org/

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.