Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Gweithdai Gwneud Llusernau

4th Tachwedd 2018 @ 10:30 am - 4:00 pm

Archebwch le ymlaen llaw ac ymunwch mewn sesiwn gyhoeddus Gwneud Llusern yn rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan ar

4 Tachwedd o 10.30am – 4pm

Mae Theatr Byd Bychan yn falch iawn i gyhoeddi y gall Aberteifi edrych ymlaen unwaith eto eleni at Barêd Llusernau Enfawr creadigol a llawn dychymyg ar Ragfyr 7 am 7yh, diolch i grant gan Gronfa’r Loteri Fawr. Hoffem hefyd ddiolch i Bags of Help Tesco am eu cyfraniad i’r gweithdai gwneud llusernau a’r deunyddiau.

Treuliwch y bore yn creu fframwaith eich llusern gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy. Yn y prynhawn, amser blêr wrth ychwanegu glud a phapur tusw i’ch ffrâm wiail. Nodwch bydd rhaid i chi dreulio’r dydd gyda Theatr Byd Bychan. Dewch â chinio pecyn. Mae pob llusern yn cael ei storio yn ddiogel yn Theatr Byd Bychan tan y Parêd.

Canllawiau Gwneud Llusernau i’r Cyhoedd

Yn y Gweithdai Gwneud Llusernau mae lle i 70 o bobl bob dydd Sul ac ry’n ni’n cynghori pawb sydd am ymuno i archebu lle rhag blaen.
Addas i oedran 6+. Rhaid i oed 6-7 weithio gyda oedolyn.
Ry’n ni wedi cynllunio Llusern Pysgodyn newydd. Os hoffech wneud y pysgodyn mawr, byddwch yn gweithio mewn parau neu fel teulu. Nodwch y bydd rhaid i blant oed 8+ weithio gydag oedolyn.
Ry’n ni wedi dyfeisio Llusern Cwch ar gyfer oed 8+ sydd am weithio yn annibynnol.
Yn anffodus, oherwydd y galw mawr am leoedd, un gweithdy yn unig ar gyfer pob gwneuthurwr/ teulu sy’n cael ei gynnig eleni.

 

Eleni byddwn yn dathlu Blwyddyn y Môr trwy gyfrwng llusernau mawr iawn yn ogystal â channoedd o lusernau bychain ar gyfer gorymdaith wefreiddiol. Bydd y Parêd yn ymlwybro i fyny Stryd Fawr Aberteifi ac yn dod i ben ar dir Castell Aberteifi. Bydd anghenfil môr Theatr Byd Bychan, sef Cragen, yn ymddangos yn llawn goleuni ar yr Afon Teifi ar y Cei, gan nodi diwedd ei thaith wych cragenmoroeddglan.cymru

ARCHEBU: samba@smallworld.org.uk | 01239 615 952

Addas i oedran 6+. Am ddim

 

Manylion

Dyddiad:
4th Tachwedd 2018
Amser:
10:30 am - 4:00 pm
Digwyddiad Categori:
,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.