Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Ida Wenoe & The Wren Songbook

Ebrill 19 @ 8:00 pm - 10:30 pm

Ry’n ni wrth ein bodd i estyn croeso nôl i Ida Wenoe a The Wren Songbook – dau berfformiad poblogaidd iawn.

Artist indie-gwerin o’r radd ucha’ yw Ida. Mae rhyw arlliw o Americana yn ei cherddoriaeth a thinc Nordig a rhywbeth o harddwch mawr. Yn 2016 fe gyflawnodd daith ar wib 7 diwrnod o gwmpas y DU a arddangosodd ei thalent hollol unigryw fel artist unigol am y tro cyntaf. Mae wedi cael ei chwarae ar raglenni radio BBC6 Tom Ravenscroft a Gideon Coe.

“… a childlike fragility that makes the songs sound like whimsical folk for fairy tales with a sinister undertow. Her voice – weary but cute, with the power to cut through – is perfect; she sounds like the young narrator of her own magical-malevolent fantasies…” The Guardian

Mae cerddoriaeth o’i halbwm gyntaf newydd ei dewis ar gyfer rhaglen ddogfen yn Nenmarc “De Smukke Piger” ac ar gyfer enwebiad diweddaraf Gwobrwyon Gwerin Denmarc yn adran ‘Cyfansoddwr Caneuon y Flwyddyn’.

Band pedwar darn o ardal Aberteifi y The Wren Songbook. Mae’r cysylltiad rhwng y band a’u cynulleidfa yn creu awyrgylch glos gyda naws gartrefol, gynnes, wladaidd wrth i’w harmonïau lifo drwy alawon bluegrass a gwerin cyfoes. Mae eu dewisiadau cerddorol  o dan ddylanwad y dirwedd hardd sy’n amgylchynu eu tref, o’r glannau gwyllt i’r llecynnau coediog tawel. Gallwch ddisgwyl clywed gitâr, ukelele, ffliwt ac o bosib banjo neu fandolin. Aelodau’r grŵp yw Ellie Bodenham, Phoebe Partridge, Ronnie Turner a Kev Griffiths. Ymhlith eu dylanwadau cerddorol mae Lisa Hannigan, The Staves, First Aid Kit a Mountain Man.

idawenoe.com

Manylion

Dyddiad:
Ebrill 19
Amser:
8:00 pm - 10:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.