Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

JNANI

20th Mai 2017 @ 6:00 pm - 8:30 pm

- Am Ddim

UPDATE: we have released more tickets. Although we have taken the maximum number of food orders, we have limited seats available to watch the film. Please book ahead online or call the office on 01239 615952. Thank you!

Ffilm ddogfen sy’n taflu goleuni yw JNANI am fywyd y doethwr mawr o’r India, Sri Bhagavan Ramana Maharshi – i lawer, y doethwr distaw. Fe ddywedir bod y ffilm hon yn ddigwyddiad arwyddocaol sy’n gallu newid bywyd y rhai sy’n ei gwylio a’i bod yn ddrws i ddarganfyddiad ysbrydol. Trwy waith sinematograffeg hardd, mae’r ffilm yn ein tywys trwy fywyd a dysgeidiaeth Ramana Maharshi, y dyn y mae llawer yn ei ystyried fel meistr ysbrydol mwyaf y cyfnod modern. Am lawer o’r 20ed ganrif, anrhydeddwyd bryn cysegredig enwog Arunchala gan ei bresenoldeb. Mae’r ffilm arbennig hon yn hanfodol i bawb sy’n ymddiddori mewn gwir ysbrydolrwydd.

This truly marvelous movie is a ‘must’ for all those interested in true spirituality.

Food served at 6pm
Film screening 7pm
A personal account and introduction by Dr Prem Kumar 6.45pm
After the film there will be a Q&A

BOOKING
Dr Prem has graciously decided to offer food before the film for up to 70 people. It is important that you book ahead! This delicious supper will be cooked by Louise Cook (AKA Breathing Space an integrative yoga class at Small World Theatre).

There is no charge for supper or the film screening.
Donations on the night go to Small World Theatre.

For more details about Dr Prem and the St Davids Wellbeing Centre, please visit stdavidswellbeing.co.uk

Manylion

Dyddiad:
20th Mai 2017
Amser:
6:00 pm - 8:30 pm
Cost:
Am Ddim
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , , , , , , , ,

Lleoliad

Small World Theatre
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.