Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

John Craigie

21st Medi 2018 @ 8:00 pm - 10:30 pm

- £10

Mae John Craigie yn enwog am ei arddull Americana llithrig, ei sioeau byw difyr a’i sylwadau clyfar a slic. Mae’n cynnal traddodiad y canwr-gyfansoddwr clasurol tra’n torri ei gŵys ei hunan. Yn gerddorol, mae’n ymdebygu i John Prine, gyda hiwmor a wit Mitch Hedberg. Dyn gwylaidd, graslon a doniol tu hwnt yw John Craigie – un o chwedleuwyr gorau ein hoes.

Mae Craigie wedi swyno cynulleidfaoedd ar draws 50 o Daleithiau’r America a llawer o Ewrop hefyd, gydag ysbryd DIY sy’n go brin y dyddiau hyn. Pan fydd Craigie yn perfformio, fe gewch chi sioe arbennig sy’n codi gwen a deigryn yn yr un gân. Mae’n daith gerddorol na ellir ei gwadu.

John Craigie is a dude. Craigie presents himself as no more than that but he’s a tremendously talented dude with a guitar and a great voice that can tell a funny story. Craigie can follow that story up with an even better song.

Glide Magazine

Manylion

Dyddiad:
21st Medi 2018
Amser:
8:00 pm - 10:30 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , ,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.