Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Juliet & Romeo

Chwefror 9 @ 8:00 pm - 9:00 pm

- £10

Golwg ysgafn o waelod calon ar gariad, colled a hir oes gan Lost Dog

Cwmni dawns gwobrwyol yw Lost Dog, o dan arweiniad y Cyfarwyddwr Artistig/ Perfformiwr Ben Duke. Mae sioe newydd Lost Dog yn adrodd stori go iawn Romeo a Juliet. Mae’n debyg nad marw trwy gamgymeriad trasig wnaethon nhw, ond tyfu lan a byw’n hapus byth wedyn. Wel, fe fuon nhw fyw o leia’.

Nawr maen nhw o gwmpas eu 40au ac mae o leia’ un ohonyn nhw yn sownd yn nannedd creisys canol oed; maen nhw’n teimlo bod dyddiau eu hieuenctid yn eu gwawdio ac mae’r pwysau o gynnal y ddelwedd o fod y pâr perffaith mewn cariad rhamantus yn gwasgu. Maen nhw wedi penderfynu wynebu eu trafferthion trwy greu sioe – amdanyn nhw eu hunain. Fe ddywedodd eu therapydd ei fod yn syniad gwael.

Gyda chyfuniad Lost Dog o ddawns, theatr a chomedi mae’r ddeuawd yma dan gyfarwyddyd Ben Duke, a enwebwyd ar gyfer Gwobr Olivier, yn mynd i’r afael â’n obsesiwn diwylliannol am fod yn ifanc a’n gofidiau anorfod am heneiddio.

★★★★★ Pure pleasure. Smart, subversive and sexy. The Guardian

★★★★★ Superb. Devastating realism and dark humour. The Stage

★★★★ Insightful, funny and rich. Smoulders with equal parts lust and loathing. Time Out

★★★★ Squirmingly funny and no less heartbreaking. The Times

★★★★ Glorious. Full of warmth and intimacy. The Independent

★★★★ Wonderful. Shakespeare’s lovers live on. The Observer

Addas i gynulleidfa hŷn 14+

75 munud

lostdogdance.co.uk 

 

 

                  

Manylion

Dyddiad:
Chwefror 9
Amser:
8:00 pm - 9:00 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.