Loading Digwyddiadau

All events for Kids Creative Dance Classes

« All Digwyddiadau

Ionawr 2018

Kids Creative Dance Classes

30th Ionawr 2018 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 4:15pm on Dydd Mawrth, repeating until 20th Mawrth 2018

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

With Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Classes will take place on Tuesdays on the following dates: 23rd & 30th January 6th, 20th & 27th February 6th, 13th & 20th March Timings are as follows: 4.15pm - 5pm : 4 - 6 yrs 5pm - 6pm : 7 - 9 yrs 5pm – 6pm: 10 + years First steps in Contemporary Dance, encouraging natural grace:
 Simple phrases, Tasks, Skills, Games. All different kinds of music, and of course... Fun! £18 for…

Dysgwch fwy »

Chwefror 2018

Kids Creative Dance Classes

6th Chwefror 2018 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 4:15pm on Dydd Mawrth, repeating until 20th Mawrth 2018

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

With Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Classes will take place on Tuesdays on the following dates: 23rd & 30th January 6th, 20th & 27th February 6th, 13th & 20th March Timings are as follows: 4.15pm - 5pm : 4 - 6 yrs 5pm - 6pm : 7 - 9 yrs 5pm – 6pm: 10 + years First steps in Contemporary Dance, encouraging natural grace:
 Simple phrases, Tasks, Skills, Games. All different kinds of music, and of course... Fun! £18 for…

Dysgwch fwy »

Kids Creative Dance Classes

20th Chwefror 2018 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 4:15pm on Dydd Mawrth, repeating until 20th Mawrth 2018

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

With Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Classes will take place on Tuesdays on the following dates: 23rd & 30th January 6th, 20th & 27th February 6th, 13th & 20th March Timings are as follows: 4.15pm - 5pm : 4 - 6 yrs 5pm - 6pm : 7 - 9 yrs 5pm – 6pm: 10 + years First steps in Contemporary Dance, encouraging natural grace:
 Simple phrases, Tasks, Skills, Games. All different kinds of music, and of course... Fun! £18 for…

Dysgwch fwy »

Kids Creative Dance Classes

27th Chwefror 2018 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 4:15pm on Dydd Mawrth, repeating until 20th Mawrth 2018

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

With Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Classes will take place on Tuesdays on the following dates: 23rd & 30th January 6th, 20th & 27th February 6th, 13th & 20th March Timings are as follows: 4.15pm - 5pm : 4 - 6 yrs 5pm - 6pm : 7 - 9 yrs 5pm – 6pm: 10 + years First steps in Contemporary Dance, encouraging natural grace:
 Simple phrases, Tasks, Skills, Games. All different kinds of music, and of course... Fun! £18 for…

Dysgwch fwy »

Mawrth 2018

Kids Creative Dance Classes

6th Mawrth 2018 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 4:15pm on Dydd Mawrth, repeating until 20th Mawrth 2018

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

With Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Classes will take place on Tuesdays on the following dates: 23rd & 30th January 6th, 20th & 27th February 6th, 13th & 20th March Timings are as follows: 4.15pm - 5pm : 4 - 6 yrs 5pm - 6pm : 7 - 9 yrs 5pm – 6pm: 10 + years First steps in Contemporary Dance, encouraging natural grace:
 Simple phrases, Tasks, Skills, Games. All different kinds of music, and of course... Fun! £18 for…

Dysgwch fwy »

Kids Creative Dance Classes

13th Mawrth 2018 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 4:15pm on Dydd Mawrth, repeating until 20th Mawrth 2018

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

With Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Classes will take place on Tuesdays on the following dates: 23rd & 30th January 6th, 20th & 27th February 6th, 13th & 20th March Timings are as follows: 4.15pm - 5pm : 4 - 6 yrs 5pm - 6pm : 7 - 9 yrs 5pm – 6pm: 10 + years First steps in Contemporary Dance, encouraging natural grace:
 Simple phrases, Tasks, Skills, Games. All different kinds of music, and of course... Fun! £18 for…

Dysgwch fwy »

Kids Creative Dance Classes

20th Mawrth 2018 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 4:15pm on Dydd Mawrth, repeating until 20th Mawrth 2018

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

With Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Classes will take place on Tuesdays on the following dates: 23rd & 30th January 6th, 20th & 27th February 6th, 13th & 20th March Timings are as follows: 4.15pm - 5pm : 4 - 6 yrs 5pm - 6pm : 7 - 9 yrs 5pm – 6pm: 10 + years First steps in Contemporary Dance, encouraging natural grace:
 Simple phrases, Tasks, Skills, Games. All different kinds of music, and of course... Fun! £18 for…

Dysgwch fwy »

Medi 2018

Kids Creative Dance Classes

25th Medi 2018 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 4:15pm on Dydd Mawrth, repeating until 20th Mawrth 2018

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

With Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Classes will take place on Tuesdays on the following dates: 23rd & 30th January 6th, 20th & 27th February 6th, 13th & 20th March Timings are as follows: 4.15pm - 5pm : 4 - 6 yrs 5pm - 6pm : 7 - 9 yrs 5pm – 6pm: 10 + years First steps in Contemporary Dance, encouraging natural grace:
 Simple phrases, Tasks, Skills, Games. All different kinds of music, and of course... Fun! £18 for…

Dysgwch fwy »

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.