Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Gweithdai Llusernau Cyhoeddus

16th Hydref 2016 @ 11:00 am - 4:00 pm

- Am Ddim

Ry’n ni’n eich croesawu i un o’n gweithdai gwneud llusernau rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan, Aberteifi, ar ddyddiau Sul Hydref 16eg, Tachwedd 13eg a Tachwedd 20ed. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dref greadigol hon.

Mae’r gweithdai gwneud llusernau yn rhan o brosiect newydd o’r enw Aberteifi Creadigol, sy’n lansio Pythefnos Gŵyl ym mis Rhagfyr.

Ry’n ni’n gobeithio y caiff pawb gyfle i wneud llusern fel y gallan nhw ymuno mewn parêd drwy’r strydoedd a bod yn rhan o sioe fin nos ryfeddol ar nos Wener Rhagfyr 9 o 7yh – 8yh.

Y noson honno bydd siopau niferus Aberteifi yn agored ar gyfer siopa hwyr. Bydd Theatr Byd Bychan yn arwain y parêd o Pendre Art i Gei Tywysog Siarl lle bydd arddangosfa wych o dân gwyllt am 8yh.

Bydd y gweithdai yn hwyl ac yn greadigol. Da chi, anogwch eich ffrindiau a theulu i wneud llusernau a dod i’r digwyddiad ardderchog hwn.

Mae thema’r parêd yn ymwneud â’r Eisteddfod gyntaf, ond fe fydd tipyn o ysbrydoliaeth o gyfeiriad addurniadau tymhorol. Dychmygwch delynau a sêr ochr yn ochr â chlychau a beirdd! Bydd yna rai llusernau enfawr iawn yn rhan o’r cyfan a bydd rhain yn cael eu harddangos yn y dre ar ôl y parêd. Byddwch yn cael mynd â’ch llusern gartre gyda chi ar ôl y parêd mewn pryd i’r Nadolig.

Mae’r llusernau yn cael eu gwneud o bapur tusw a glud PVA, felly dewch i’r gweithdy mewn hen ddillad (bydd rhai bratiau ar gael hefyd).

Fe hoffem i chi archebu lle ymlaen llaw, fel ein bod yn gwybod faint o staff fydd eu hangen i roi help. Cysylltwch â ni ar 01239 615952 a siaradwch gyda aelod o Theatr Byd Bychan. Ein horiau agor yw dyddiau Mawrth – Gwener, 9.30yb – 4.30yp.

Gweld chi cyn bo hir!

Addas i bob oed a gallu.

Mynediad am ddim.

Mae’r prosiect wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Gronfa Cynnyrch Twristiaeth Dyfeisgar Croeso Cymru, sy’n annog gweithio mewn partneriaeth ynghyd â datblygu syniadau dyfeisgar fydd yn gadael mwy o argraff a denu rhagor o ymwelwyr.

cc_logostrip

Manylion

Dyddiad:
16th Hydref 2016
Amser:
11:00 am - 4:00 pm
Cost:
Am Ddim
Digwyddiad Categori:
,
Digwyddiad Tags:
, , , , , , , ,

Lleoliad

Small World Theatre
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.