Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Lost Legacy: Stonehenge & the Preselis

3rd Rhagfyr 2017 @ 3:00 pm

- £5

Sgwrs gyda lluniau gan Robin Heath

Am bron i ganrif, mae Mynyddoedd y Preselau wedi eu cysylltu â Chôr y Cewri, teml genedlaethol Prydain.

Yn y bôn, bu’r drafodaeth yn un am sut y cyrhaeddodd cerrig gleision y Preselau i Gôr y Cewri – ai trwy chwys a llafur dyn neu trwy effaith rhewlifoedd? Yn y cyfamser, thalwyd fawr ddim sylw i gwestiwn llawer pwysicach – pam oedd y cerrig hyn o’r Preseli yn rhan fawr a chreiddiol o bob cam o adeiladu Côr y Cewri?

Yn y ddarlith hon gyda lluniau, bydd Robin yn cyflwyno ateb gwrthrychol i’r cwestiwn ‘arall’ yma a bydd yn dangos cysylltiadau diwylliannol rhwng y ddau safle sydd heb eu cydnabod hyd yn hyn. Bydd Bydd hyn yn adfer hen etifeddiaeth hanes Oes y Cerrig ym Mhrydain ac yn datgelu rhywfaint am ffordd o feddwl yn Oes y Cerrig.

Cewch eich syfrdanu gan yr oblygiadau.

 

£5

Manylion

Dyddiad:
3rd Rhagfyr 2017
Amser:
3:00 pm
Cost:
£5
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Small World Theatre
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.