Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Marty O’Reilly and the Old Soul Orchestra

28th Ebrill 2018 @ 8:00 pm - 11:00 pm

- £10

 

Mae’r band hwn a ffurfiwyd yn Santa Cruz, Califfornia yn fand blŵs ac eto nid blŵs, gwerin ac eto nid gwerin, eneidiol ond nid canu’r enaid. Estynnwn groeso nôl i Marty O’Reilly a’r Old Soul Orchestra sy’n lansio eu halbwm newydd ‘Stereoscope’ yn ystod y daith hon yn y DU. Mae llais Marty yn hardd a thrawiadol, ei eiriau yn foel ac eto’n gyfoethog uwchben y gitâr drydan arw. Mae ffidil Chris Lynch, offerynnau taro Matt Goff a bas dwfn Ben Berry yn asio’n hyfryd. Mae’r cyd-ddeall rhwng y ffrindiau yma yn amlwg. Mae nhw’n mynd o ganu blŵs gospel amrwd i seiniau epig sinematig, o sain ymwthiol grŵfs trwm i ganeuon gwerin wedi eu trefnu’n gywrain. Mae nhw’n gadael y llwyfan allan o wynt yn lân, a thannau wedi torri a llinynnau bwâu dros y llawr i gyd.

“A band true to its name: soulful” – NPR

Raw musical excellence… guitar, fiddle and double bass played to within an inch of their inanimate lives.

4000 Miles to Nashville

Vocals/Llais, Guitar/Gitâr / Marty O’Reilly

Violin/ Ffidil, Keys/Allweddellau / Chris Lynch

Drums/Drymiau, Percussion/Offerynnau Taro / Matt Goff

Bass / Bas Ben Berry

 

Supported by Night Out

Manylion

Dyddiad:
28th Ebrill 2018
Amser:
8:00 pm - 11:00 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.