Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Moving Bodies | Empty Spaces

24th Mehefin 2018 @ 10:00 am - 5:00 pm

- £25

Exploring Freedom through Dance Improvisation

Cyfle i ddod i gysylltiad â Kirstie Simson a’i diddordeb angerddol ym mhrofiad rhyddhaol dawns, byr-fyfyrio ac archwilio natur rhyddid. Dychmygwch beth fyddai ein perthynas â dawns pe na byddai gyda ni syniadau blaenorol am sut y dylai’r corff symudol edrych neu deimlo. Mae cyfranogwyr yn gweithio y tu hwnt i hualau disgwyliadau diwylliannol a rhwystrau eraill. Byddan nhw’n dathlu symud gan ddefnyddio dulliau mae Kirstie wedi eu datblygu dros 35 mlynedd o ddysgu byr-fyfyrio dawns.
Addas i oed 15+. Nodir bod rhaid i bawb o dan 18 mynychu’r gweithdy gydag oedolyn cyfrifol. Awgrymir bod peth profiad o waith symud yn ddefnyddiol ond nid yn hollol angenrheidiol.

BIOGRAPHY
KIRSTIE SIMSON has been a continuous explosion in the contemporary dance
scene, bringing audiences into contact with the vitality of pure creation in moment after moment of virtuoso improvisation. Called ‘a force of nature’ by the New York Times, she is an award-winning dancer and teacher who has ‘immeasurably enriched and expanded the boundaries of New Dance’ according to Time Out Magazine, London.

Kirstie is an excellent teacher, a captivating performer and a leading light in the field of Dance Improvisation. She is a professor at the University of Illinois, and continues to teach and perform all over the world.

Manylion

Dyddiad:
24th Mehefin 2018
Amser:
10:00 am - 5:00 pm
Cost:
£25
Digwyddiad Categori:
,
Digwyddiad Tags:
, , , , ,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.