Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Clownio Drwyn wrth Drwyn

21st Hydref 2017 @ 10:00 am - 22nd Hydref 2017 @ 4:00 pm

- £120

Cyflwr o fod yn chwareus yw clownio sy’n ein cysylltu â’r profiad o fod yn blentyn, yn naïf a bregus. Yn baradocsaidd, ry’n ni’n tyfu, dysgu ac ymgryfhau trwy ail-gysylltu â’r hyn sydd yn ein gwneud yn fwyaf bregus. Nid techneg sydd wrth wraidd y dull yma o glownio (fel triciau, jôcs a rwtînau) ond taith bersonol tuag at ddarganfod ffordd unigryw’r unigolyn o fod yn glown, trwy wrando a bod yn agored – sydd yn sgiliau hanfodol ar gyfer pob math o fynegiant creadigol beth bynnag . Dim ond pan fyddwn yn gadael fynd o’n rheolaeth dros bethau y cawn ein synnu gan ddyfnder yr hyn sy’n cael ei ddatgelu i ni.

Dewch am benwythnos o adael fynd a theimlo’n rhydd. Grŵp o 12 yn unig.

ARCHEBWCH wyneb yn wyneb yn y Swyddfa Docynnau os gwelwch yn dda – Mawrth-Gwener 10yb-4.30yp. Diolch

£120 y person trwy arian neu siec. Ar agor i bobl 18+ oed.
nosetonose. info/ uk

Manylion

Cychwyn:
21st Hydref 2017 @ 10:00 am
Gorffen:
22nd Hydref 2017 @ 4:00 pm
Cost:
£120
Digwyddiad Categori:
,
Digwyddiad Tags:
, , , ,

Trefnydd

Small World Theatre
Ffôn:
01239 615 952
Gwefan:
http://smallworld.org.uk

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.