Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

POINT OF ECHOES

17th Mawrth 2018 @ 8:00 pm - 9:30 pm

- £10

Cyflwynwyd gan bgroup a China Plate

 

Comisiynwyd gan y Rural Touring Dance Initiative, Warwick Arts Centre a Dance East

Mae hi’n 1978 ac, ymhell o’r tir mawr, mae Eric Valentine a Bernard Humphries ar ddyletswydd yng ngoleudy Echo Point, yn rhywle oddi ar arfordir Lloegr. Mae’r ddau, sy’n ddieithriaid i’w gilydd, newydd ddechrau gosod seiliau eu partneriaeth weithio ryfedd pan mae rhywbeth go anarferol yn digwydd.

Daw’r coreograffydd o fri rhyngwladol Ben Wright a’r awdur Stuart Warwick at ei gilydd yma i gyflwyno cynhyrchiad theatrig a mwyaf clós bgroup hyd yn hyn.

Chwedl iasol am gariad, angau ac angenfilod yw Point of Echoes, sy’n gyfuniad o naws ffilm Wes Anderson a braw annearol The Twilight Zone.

Manylion

Dyddiad:
17th Mawrth 2018
Amser:
8:00 pm - 9:30 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , ,
Gwefan:
http://www.chinaplatetheatre.com/point-echoes

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.