Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Shadow World (15 TBC)

Mawrth 23 @ 7:00 pm - 9:00 pm

- £6
shadow-world-blair-gaddafi

Director/ Cyfarwyddwr: Johan Grimonprez
Starring/ Yn cyflwyno: Andrew Feinstein, David Leigh, Helen Garlick
USA, 2016, 1’ 30”

yn cyflwyno gan Wales One World Film Festival 2017
wowfilmfestival.com

Golwg ddeifiol, di-flewyn ar dafod ar y fasnach arfau fyd-eang, y symiau enfawr o arian sy’n cael eu creu a’r llwgwrwobrwyo mae hyn yn ei olygu. Mae yma gyfweliadau hynod ddiddorol yn datgelu realiti sioclyd rôl ganolog Prydain yn y fasnach fudr hon sy’n cyfri elw mewn biliynau o bunnoedd a cholledion yn ôl bywydau pobl. Wedi ei seilio ar lyfr Andrew Feinstein, sydd wedi ei ganmol ledled y byd, dyma ffilm sy’n arbennig o dda am gyflwyno gwybodaeth ac yna dangos y canlyniadau. Mae wedi ei golygu yn eithriadol o sgilgar ac mae’n llawn clipiau perthnasol i daflu goleuni ar y cyfan, gan blethu ynghyd linynnau y stori fyd-eang nes creu achos cryf yn erbyn y rhai sy’n euog. Y gobaith yw os y gwnewn ni ddeall beth sydd wir yn digwydd dan ein trwynau, fe welwn ni drwy’r arswyd a chreu dyfodol gwell.

“ . . . superb, gut-punching exploration of the global arms trade is the sort of catalyst to energize politically-minded viewers.” Variety

Winner of the Best Documentary Award Edinburgh International Film Festival

Mwy of gwybodaeth wowfilmfestival.com

Manylion

Dyddiad:
Mawrth 23
Amser:
7:00 pm - 9:00 pm
Cost:
£6
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , , , ,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.