Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Solana

1st Medi 2018 @ 8:00 pm - 11:00 pm

- £10

Gyda chefnogaeth

Ers iddyn nhw ffurfio yn Valencia yn 2012, mae’r prosiect fusion gwreiddiol Solana wedi bod yn swyno gwrandawyr gyda’u sain rhythmig cymhleth a’u harmonïau cyfoethog a ysbrydolwyd gan draddodiadau gwerin byd eang. O dan ddylanwad mawrion amrywiol fel Tigran Hamasyan, Kila, Vicente Amigo a Dhafer Youssef, mae sain Solana yn gymhleth o ran curiad ac yn gyfoethog o ran harmonïau. Mae Tamsin (ffliwt/acordion) a Rowen (ffidil) yn gwau ynghyd felodïau a ysbrydolwyd gan gerddoriaeth werin a klezmer. Mae gwaith drymio Elio o dan ddylanwad miwsig Lladin, Affricanaidd a reggae a gitâr fflamenco JP yn cael eu clymu at ei gilydd gan linellau bas deinamig Henry. Bydd y band yn eu helfen yn chwarae i griw bywiog!

Their music ranges boldly from klezmer melodies, tingling tango, exuberant Irish folk and swinging jazz to pumping reggae and lilting Latin […] thoroughly invigorating

Songlines

They make my spice shelf look boring… an accomplished and colourful album

Folk Radio UK

Pan nad yw nhw yn chwarae cerddoriaeth, mae aelodau Solana i’w cael yn gwneud siytni, seiclo pellterau mawr ac yn cywiro pobl sy’n methu ynganu ‘paella’ yn gywir.

solanamusica.com

Manylion

Dyddiad:
1st Medi 2018
Amser:
8:00 pm - 11:00 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.