Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Taith Llusernau Agor Yr Egin, Caerfyrddin

25th Hydref 2018 @ 5:30 pm - 8:00 pm

- Am Ddim

I ddathlu agor Canolfan S4C Yr Egin mi fydd pythefnos o weithgareddau amrywiol o’r 22 Hydref i 3 Tachwedd. Un o’r dathliadau cyffrous ar y thema goleuni ac egni fydd taith llusernau o Rhodfa Santes Catrin, sydd yng nghanol tref hynafol Caerfyrddin i fyny Heol y Coleg i’r Egin ei hun. Mae’r Egin yn ddatblygiad arloesol, yn ganolfan a fydd yn sbarduno syniadau a chysylltiadau, yn bair creadigol ac yn feithrinfa ar gyfer ymarferwyr ac entrepreneuriaid. Dyma gyfle i’r gymuned gyfan o’r ieuengaf i’r hynaf gymryd rhan a chynnau fflam creadigrwydd mewn digwyddiad arbennig i danio cyfnod newydd i Gaerfyrddin, Sir Gâr, gorllewin Cymru a’r genedl gyfan.

Lantern Making Workshops
Saturdays – 13 and 20 October, 2018 | 10:00 – 15:00
Prezzo, St Catherine’s Walk, Carmarthen

A fantastic chance to take part in one of the many exciting celebrations to mark the opening of Canolfan S4C Yr Egin. In a fun and free workshop run by Small World Theatre, there will be an opportunity for everyone to make their own pyramid lantern, ready for the Parade on the 25 October in Carmarthen.

There’s a maximum of 30 places on each workshop, please book today so that you don’t miss out. This link takes you straight to the booking site on behalf of Enjoy!

ARCHEBU 13 Hydref tocyn.cymru

ARCHEBU 20 Hydref tocyn.cymru

Canolfan greadigol, digidol a diwylliannol gyda phencadlys S4C yn ganolog.  Yn sbarduno syniadau a chysylltiadau wrth feithrin talentau a rhannu adnoddau. Dewch draw i brofi gweithdy, perfformiad, sgwrs neu galwch heibio’r caffi am flas o Sir Gâr. Yn agor Hydref 2018. Canolfan S4C Yr Egin : Yn tanio egni creadigol Cymru.

helo@yregin.cymru

Manylion

Dyddiad:
25th Hydref 2018
Amser:
5:30 pm - 8:00 pm
Cost:
Am Ddim
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , ,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.