Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

TEAM workout with National Theatre Wales

4th Mawrth 2017 @ 10:00 am - 2:00 pm

- Am Ddim

Oes gennych chi syniad ond ddim yn siŵr beth i wneud nesa’?
Hoffech chi gymryd rhan mewn prosiectau newydd a dod o hyd i gydweithwyr newydd? Ydych chi’n grëwr theatr a fyddai’n hoffi cyfarfod â chrewyr theatr eraill a chwarae am ddiwrnod?

Os yr ateb yw ‘ie’ i unrhyw un o’r cwestiynau yma, mi fyddai Workout yn berffaith i chi.
Mae sesiwn Skill Swap yn rhoi’r cyfle i chi ddod o hyd i’r cyngor sydd ei angen arnoch… ac i chi helpu eraill ar eu prosiectau nhw. Mae’r sesiynau yn dysgu amryw o sgiliau o actio i bobi cacennau, o gyfarwyddo hyd at seiclo unicycle…mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

E-bostiwch i gadw lle:
team@nationaltheatrewales.org

TEAM #ntwteam

http://nationaltheatrewales.org/team

Organized by Emma-Kayleigh McNab, Peter Scott, Di Ford

Manylion

Dyddiad:
4th Mawrth 2017
Amser:
10:00 am - 2:00 pm
Cost:
Am Ddim
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , , ,

Trefnydd

National Theatre Wales
Ffôn:
02920 353070
Gwefan:
http://nationaltheatrewales.org

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.