Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

The Real Junk Food Project Cardigan

29th Ionawr 2017 @ 6:00 pm - 9:00 pm

- Am Ddim

Swper am 6yh
JUST EAT IT Stori am wastraff bwyd
Dangosiad ffilm am 7.30yh

Mae Prosiect Bwyd Sbwriel Go Iawn Aberteifi yn eich gwahodd i swper a dangosiad o ffilm sy’n taflu goleuni ar wastraff bwyd. Ry’n ni’n dwlu ar fwyd. Ry’n ni’n awchu am raglenni coginio di-ri ar y teledu, am gylchgronau byd bwyd a blogiau bwyd a byta, felly pam ein bod yn taflu 50% o’n bwyd i’r sbwriel? Dewch â meddwl agored a boliau gwag. Darganfyddwch realiti gwastraff bwyd y byd, tra’n ceisio gweithio ynghyd i fod yn rhan o’r datrysiad.

Talwch yn ôl eich Teimlade (mynediad a swper)

Manylion

Dyddiad:
29th Ionawr 2017
Amser:
6:00 pm - 9:00 pm
Cost:
Am Ddim
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , ,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.