Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

The Voice of All Things ~ acapella concert

9th Ebrill 2017 @ 8:00 pm - 9:30 pm

- £10

bar a drysau’n agor 7.30y.h.

Cyngerdd acapella

Daw’r gantores draddodiadol a’r gyfansoddwraig adnabyddus Frankie Armstrong i ymuno â thriawd Bright Field (Linda Gwillim, Becky Knight a Joan Mills) am noson o ganeuon ysbrydoledig sy’n mapio eu cyfeillgarwch a’u cariad at Acapella. Mae’r bedair cantores yn ymdeimlo’n gryf ag agosatrwydd y gorffennol wrth iddyn nhw ddathlu’r teimlad o linyn di-dor lle mae hanes yn siarad â’r dyfodol. Yn gwau ynghyd mae caneuon o Ynysoedd Prydain, polyffoni traddodiadol Sioraidd, harmoni Shape-Note a ffurfiau modal eraill a hynny’n plethu gyda llais solo a chyfansoddiadau cyfoes.

Please book your tickets online. Please present proof of a concession on the door on the night.

Manylion

Dyddiad:
9th Ebrill 2017
Amser:
8:00 pm - 9:30 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , ,

Trefnydd

the artists

Lleoliad

Small World Theatre
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.