Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

TRANSIT presents Spaceheads and Rucksack Cinema

10th Mawrth 2018 @ 8:00 pm - 11:00 pm

- £10

Ail ddigwyddiad TRANSIT yn cyflwyno Spaceheads, Rucksack Cinema a MWSTARD

 

Mae Spaceheads yn ddeuawd sy’n priodi seiniau technoleg. Maen nhw’n cynhyrchu undod o jazz, ffync, dawns, electro ac indi i greu eu sain digymar eu hunain.

Mae Andy Diagram wedi chwarae trwmped drwy loopers ac effeithiau gwahanol gydag amrywiaeth o fandiau, o’r arwyr llachar indi pop ‘James’ i seiniau haniaethol tywyllach David Thomas gan Pére Ubu. Mae wedi mynd â sain y trwmped i galon cerddoriaeth amgen (yn ddiweddar gan wau sain ffôn symudol i drawsffurfio sain un trwmped yn sain mawr adran brês sgrin sinema!) Mae Richard Harrison yn defnyddio caniau tun, poteli, haenau o fetel a phâr o deganau moch bach gwichlyd i greu ei guriadau drwm anarferol a’i seiniau taro. Ochr yn ochr â’r profiad o wrando ar The Spaceheads mae Rucksack Cinema yn cymysgu delweddau fideo ar y pryd.

spaceheads.co.uk

mwstard.bandcamp.com

Manylion

Dyddiad:
10th Mawrth 2018
Amser:
8:00 pm - 11:00 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.