Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

TRWCO Taith maes ac ymyrraeth gelfyddydol: Botaneiddio gyda Trydydd Llygad

7th Hydref 2017 @ 10:00 am - 5:30 pm

- £12

rhaglen:
9:30yb Cyrraedd a lluniaeth
10yb – sgyrsiau artistiaid a thrafodaeth cynulleidfa
12yp – 12.45yp cinio yn Theatr Byd Bychan
1yp – taith dywys o gwmpas Ceibwr
5yp Te, cacen a chrynodeb yn Theatr y Byd Bach

Ry’n ni’n cyflwyno’r ail o’n digwyddiadau TRWCO gan ddarparu cyfle i feddwl a dechrau sgwrs am newid hinsawdd. Mae gan Fae Ceibwr, Sir Benfro, flodau gwyllt arbennig ar hyd ei arfordir sy’n cynnwys planhigion blodeuog, cen ac algae sy’n byw o fewn parth y llanw a bryophytiaid. Bydd Pat Wolseley, arbenigwraig ar fotaneg, yn arwain taith maes yng nghwmni Fern Smith a Sean Vicary i edrych yn fanwl ar beth sy’n tyfu yna a sut mae’n llwyddo byw yn y man lle y mae.

Mae Pat Wolseley yn gweithio yn y Natural History Museum ac mae’n arbenigwraig ar gennau fel bio-arwyddion o lygredd a newid hinsawdd ym Mhrydain a De Ddwyrain Asia. Fe’i magwyd ar fferm yn Sir Benfro ac fe fydd yn trafod sut y gall ei hastudiaethau dros gyfnod o 40 mlynedd yn nhirwedd Sir Benfro ddweud mwy wrthym am barhad a cholled dros ganrifoedd o newid.

Mae Fern Smith yn gyd-sylfaenydd Theatr Volcano a sefydlwr Emergence. Ar hyn o bryd mae wedi derbyn Gwobr Creadigrwydd Cymru ac mae’n artist preswyl yn Theatr Byd Bychan. Hi fydd yn arwain y sgwrs am rôl celfyddyd a deialog wrth drawsnewid i gymdeithas gynaliadwy.

Yn Aberteifi mae Sean Vicary yn byw ac mae’n defnyddio animeiddio a delweddau symudol i archwilio ein perthynas â’r byd ‘naturiol’. Mae yntau hefyd wedi derbyn Gwobr Creadigrwydd Cymru  ac mae’n defnyddio blodau, creaduriaid a thirwedd Ceibwr yn ei ymchwil.

Croeso i bawb i rannu eu straeon a’u profiadau. Ymunwch â ni a byddwch yn rhan o drafodaeth gynyddol ar newid hinsawdd, byw’n gynaliadwy ac adeiladu dyfodol cadarnhaol.

ARCHEBU: £12 gan gynnwys cinio.

 

Manylion

Dyddiad:
7th Hydref 2017
Amser:
10:00 am - 5:30 pm
Cost:
£12
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , , , , , , ,
Gwefan:
http://smallworld.org.uk

Trefnydd

Small World Theatre
Ffôn:
01239 615 952
Gwefan:
http://smallworld.org.uk

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.