Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Walk With Me (PG)

7th Ebrill 2018 @ 7:00 pm - 10:00 pm

- £10

Walk With Me

Cyflwynir gan Quiet Earth

Ebrill 7

Gweinir bwyd o 7yh

Dangos y ffilm am 8yh

£10

£17 yn cynnwys bwyd

 

Cyfarwyddwyd gan Marc J. Francis Max Pugh

Llefaru gan Benedict Cumberbatch

Hyd | 94 munud

Tystysgrif | PG

 

Mae ‘Walk With Me’ yn mynd â ni yn ddyfnach na’r aeth neb o’r blaen i galon mynachdy byd-enwog y Meistr Bwdaeth Zen, Thich Nhat Hanh, ac mae’n rhoi darlun i ni o fywyd cymuned fynachaidd sydd wedi rhoi’r gorau i’w holl eiddo er mwyn canolbwyntio ar un pwrpas cyffredin – i ymarfer y gelfyddyd feddylgar.

Digwyddodd y ffilmio dros gyfnod o dair blynedd, ac mae’r ffilm angerddol hon yn fyfyrdod ynghylch cymuned o bobl sy’n benderfynol o ddatblygu ymdeimlad dwfn o bresenoldeb, nid yn unig ar eu cyfer eu hunain ond er mwyn pawb y maen nhw’n eu caru.

Wrth i’r tymhorau fynd a dod, mae goleuni pellach yn cael ei daflu ar daith fewnol y mynachod trwy gyfrwng sylwadau treiddgar o ddyddiaduron cynnar Thich Nhat Hanh, sy’n cael eu llefaru gan Benedict Cumberbatch.

 

Manylion

Dyddiad:
7th Ebrill 2018
Amser:
7:00 pm - 10:00 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.