Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Parêd Llusernau Anferthol Aberteifi

8th Rhagfyr 2017 @ 7:00 pm - 8:30 pm

- Am Ddim

Ymunwch â pharêd llusernau mawreddog drwy strydoedd Aberteifi, a dewch i sioe wefreiddiol min nos sy’n diweddu gydag arddangosfa o dân gwyllt ar nos Wener Rhagfyr 8 o 7yh.

Gobeithio bydd pawb wedi cael cyfle i wneud llusern yn un o Weithdai Gwneud Llusernau Theatr Byd Bychan ym mis Hydref a Tachwedd. Os na, peidiwch poeni, ond dewch i ymuno gyda phawb ta beth. Bydd siopau niferus Aberteifi ar agor ar gyfer siopa hwyr. Bydd Theatr Byd Bychan yn arwain y parêd o Pendre Arts i Castell Aberteifi lle bydd arddangosfa wefreiddiol o dân gwyllt.

Os byddwch wedi gwneud eich llusern eich hunan, cewch fynd â hi gyda chi wedi’r parêd yn barod ar gyfer y Nadolig. Byddwn yn cwrdd yn Theatr Byd Bychan am 6.15yh – 6.45yh a bydd y parêd yn gadael am 7yh.

Cysylltwch â ni ar 01239 615 952 a siaradwch gydag aelod o Theatr Byd Bychan os am fwy o wybodaeth. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Mawrth – Gwener, 9.30yb – 4.30yh.

 

creativecardigan.com

pink-large print

Manylion

Dyddiad:
8th Rhagfyr 2017
Amser:
7:00 pm - 8:30 pm
Cost:
Am Ddim
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.