Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Mae Eich Stori Chi Yma

21st Hydref 2017 @ 10:30 am - 4:00 pm

- £24

Croeso nôl i ddosbarthiadau Maya gyda gweithdy newydd a chyffrous yn ei phortffolio.

Cewch eich tywys drwy broses o greu llyfr celf trwy ddefnyddio geiriau a ‘ddarganfyddwyd’, brawddegau a delweddau parod.

Crëwch stori newydd a phersonol; o’ch bywyd chi, o stori rhywun arall, o chwedl  plentyndod i eiriau haniaethol gyda ffocws ar y ddelwedd. Fe ddysgwch am collage, sgiliau llyfrau pop-yp a sut i wneud drysau bach sy’n agor ar fydoedd eraill. Dim angen profiad blaenorol.

Addas i oed 14+.

Darperir deunyddiau/offer ond mae croeso i chi ddod â’ch delweddau eich hun – fel sganiau o luniau neu luniau o gylchgronau. Dechreuwch gasglu nawr…

Archebwch gyda Maya yn clocktowerartstudio@gmail.com neu ffoniwch 17891036776
£24 | £20 gostyngiad

Manylion

Dyddiad:
21st Hydref 2017
Amser:
10:30 am - 4:00 pm
Cost:
£24
Digwyddiad Categori:
,
Digwyddiad Tags:
, , , , , , ,

Trefnydd

Maya Mitten
Ffôn:
07891 036 776
Gwefan:
www.mayamitten.com/

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.