Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau List Navigation

Medi 2017

Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau

Medi 15 @ 10:00 am - Rhagfyr 23 @ 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
bran3

Cwrdd â’r Cawr! Bendigeidfran yn Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Bendigeidfran yw ein pyped enfawr mwyaf, ac mae e’n mesur 7.62m o daldra. Mae e’n rhan o arddangosfa yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth o Fedi tan Ionawr Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau 15 Medi – 23 Rhagfyr Oriel 1 Mwy o Hanes – chwedlau/straeon/hanesion/mythau Oriel 2 Rhagfyr – canol Ionawr David Hockney/ Bedwyr Williams/ Iwan Lewis/ Ron Davies /Keith Vaughan a llawer mwy… Sioe gymysg yn archwilio naratif chwedloniaeth. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith…

Dysgwch fwy »
£10

Rainbow Girls

Medi 23 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
RainbowGirls

Rainbow Girls yw criw cyd-weithiol o ysgrifenwyr caneuon, offerynwyr aml-ddoniog, lleiswyr a phobl Califfornia sydd wedi treulio’r 5 mlynedd ddiwethaf yn teithio Ewrop a’r UD fel band roc a rôl – dyna yw Rainbow Girls. Yn ddiweddar fe ddychwelon nhw at eu gwreiddiau mwy gwerinol ac mae’r triawd newydd yn teithio i’r DU yr hydref hwn gyda Erin Chapin, Caitlin Gowdey a Vanessa May. Bydd y Rainbow Girls yn perfformio dwy set hardd sy’n cyfleu eu harmonïau cyfoethog, eu caneuon…

Dysgwch fwy »

Street Dance for Young People

Medi 25 @ 4:00 pm - 5:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 11th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
MaleDancerSilhouette

Organised by Arts Care Gofal Celf and delivered by Josh Davies A fun exciting street dance class, learning styles from body popping, robot, animation and more. Suitable for ages 7 + For more information, please contact Angharad James: angharad@acgc.co.uk , 01267 243 815

Dysgwch fwy »

Dawns Greadigol i blant

Medi 26 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 28th November 2017
Theatr Byd Bychan,
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
kidscreative

Gyda Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Byddai dosbarthiadau yn cymryd lle pob Dydd Mawrth ar y dyddiadau canlynol: Medi 26fed Hydref 3ydd, 10fed & 17fed Tachwedd 14fed, 21ain, 28ain Rhagfyr 5ed Dyma'r amserau penodol: 4.15yp - 5yp : 4 - 6 oed 5yp - 6yp : 7 - 9 oed 5yp – 6yp: 10 + oed Camau cyntaf mewn Dawns Gyfoes, i annog gosgeiddrwydd naturiol: cymalau syml, tasgau, sgiliau a gemau. Pob math o gerddoriaeth, ac wrth gwrs... hwyl! £18…

Dysgwch fwy »
£110

Pastels: A Colourful Journey

Medi 27 @ 10:00 am - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 25th October 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Aberystwyth-University logo

This course is organised by Aberystwyth University Lifelong Learning, and is taught by Angharad Taris Explore the colourful and immediate potential of pastels in a friendly and supportive environment. This beginner’s course will cover basic skills in chalk and oil pastels to enable you to build your confidence in the subject, or get back into your creative work. The course will take place on the following dates: September 27th October 4th October 18th October 25th Booking enquiries can be made…

Dysgwch fwy »

Integrative Yoga

Medi 27 @ 6:30 pm - 8:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 13th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
letters-and-logocoloursky-300x173

Taught by Louise Cook A deep and integrative yoga practice inspired by the teachings of Vanda Scaravelli. A meditative practice that also strengthens core muscles, increases flexibility and lowers stress. This class is suitable for all ages and abilities. For more information, please contact Louise directly on 07760750507.

Dysgwch fwy »
£7

Gentle Yoga

Medi 28 @ 2:00 pm - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
gentle-yoga

These gentle hatha yoga classes are suitable for all ages and abilities, especially those wanting to improve flexibility and mobility gently. They  aim to help you recover strength and stamina, and improve balance, co-ordination and confidence. The emphasis is on correct alignment and posture which can help relieve low back and joint pain, and so is suitable even for those with arthritis.  The classes also teach breathing and relaxation techniques to help you enjoy the stress-relieving benefits of a calmer,…

Dysgwch fwy »
£5

Move On Up

Medi 30 @ 7:30 pm - 11:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
MoveOnUp_web

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson arall wych wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybio, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch denu i lawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd. bar a drysau’n agor am 7.30yh £5   [product…

Dysgwch fwy »
Hydref 2017

Vinyasa Flow Yoga

Hydref 2 @ 7:00 pm - 8:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 11th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Vinyasayoga

led by senior yoga teacher trainer Suzanne Curran £7 / £5 concessions Beginners welcome 1st class free No need to book - just drop in Mats available. Bring a blanket 07549 650 955 facebook.com/YogaSpirit Please arrive 10 minutes before start of class

Dysgwch fwy »

Integrative Yoga

Hydref 4 @ 6:30 pm - 8:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 13th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
letters-and-logocoloursky-300x173

Taught by Louise Cook A deep and integrative yoga practice inspired by the teachings of Vanda Scaravelli. A meditative practice that also strengthens core muscles, increases flexibility and lowers stress. This class is suitable for all ages and abilities. For more information, please contact Louise directly on 07760750507.

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.