Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Awst 2019

Hanes Pyped-waith Theatr Byd Bychan

Awst 30 @ 10:00 am - Medi 27 @ 4:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Awst 2019 Oriau agor arddangosfa: Mawrth – Gwener, 10am – 4.30pm Mae’r arddangosfa’n cynnwys gweithiau cynnar dan enw Dandelion Puppets ar gyfer y Ganolfan Technoleg Amgen yn 1979 ac yna gwaith Celf a Datblygu yn Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol hyd y dydd heddiw. Bydd ymwelwyr yn dod i ddeall sut tyfodd y cwmni i fod yn Theatr Byd Bychan yn 1996 gan greu gofod celfyddydol bron di-garbon yn 2008. Bydd yr arddangosfa i’w gweld ar-lein drwy gydol 2019. Mynediad…

Dysgwch fwy »

Medi 2019

TWMPATH + TAPAS gyda Carreg Bica

Medi 27 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Mynediad £10 a tapas yn dechrau ar £3 Twmpath hen ffasiwn gyda Julie Murphy yn galw ac yn canu gyda'r Sruti, Ceri Rhys Matthews ar y ffliwt. Dawnsfeydd yn cynnwys Jac y do, Robin Ddiog, Gay Gordons, Virginia Reel, Buffalo Girls, Dawnsfeydd o Ewrob fel Shotish, Mazurka, Walts, hefyd Bourees a dawnsfeydd o Lydaw. Dim eisiau profiad, fydd popeth yn syml ac yn eglur.   carreg bica Cymdogion a chyfeillion yw'r pedwarawd carreg bica, sy'n byw dim nepell o'i gilydd…

Dysgwch fwy »

Hydref 2019

Jonny & the Baptists Love Cardigan and Hate Bastards

Hydref 4 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Ry’n ni’n byw mewn byd rhanedig, ac ry’n ni am groesi’r rhaniad hwnnw. Ond sut allwn ni fod yn boblogaidd, nawr bod y gair ‘poblyddwr’ yn golygu ‘Dwi’n gachwr’? Ateb: RY’N NI’N CARU PAWB. O – heblaw am y bastards. Ma’ pawb yn casáu’r bastards, iawn? Cytuno. Mae’r comediwyr-actifyddion-cerddorion a enwebwyd* droeon, Jonny and the Baptists, wedi cael llond bol ar fod yn wleidyddol a rhwygol. Mae’r sioe yma am sut mae popeth yn bendant yn iawn. Gadewch i ni…

Dysgwch fwy »

Project Dawns Ieuenctid

Hydref 6 @ 10:30 am - 2:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

WILD  Gydag Eeva-Maria Mutka, Stirling Steward a gwesteion Ar gyfer pobl ifanc 10 oed + Archwilio byrfyfyrio dawns a chyfansoddi er mwyn creu darn gwreiddiol o berfformiad. Amgylchedd cydweithiol hwyliog a chyfeillgar, dysgu patrymau symud, datblygu gallu dawnsio naturiol ac adeiladu hyder. Chwilio am eich llais unigryw eich hun...beth sy’n bwysig? Beth yw’r gwyllt? Small World Theatre 6, 28, 29, 30 October Abercych Village Hall 1 December Cefnogwyd gan broject PLETHU £62.50 (5 sessions) More info : Stirling 01239 841488…

Dysgwch fwy »

Noson Sgrîn Agored

Hydref 26 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i bawb i Noson Sgrîn Agored arbennig i ddathlu 5 mlynedd o arddangos ffilmiau byrion. Ry’n ni’n cynnig gofod i wneuthurwyr ffilm arddangos eu gwaith, ar sail y cyntaf i’r felin, gan gyflwyno ystod eang o ddawn a chreadigrwydd. Mae croeso i bawb: artistiaid proffesiynol, gwneuthurwyr ffilm annibynnol/animeiddwyr neu aelodau o’r cyhoedd sydd â stori i’w dweud. Ein bwriad yw dangos mwy na 5 ffilm fer, fydd yn cael eu gwylio gyntaf gan GWRANDO er mwyn sicrhau addasrwydd. Rhaid…

Dysgwch fwy »

Darganfod Atlantis – patrymau cyn-hanes

Hydref 27 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Cyflwynir gan Robin Heath Ymunwch â ni am gyflwyniad llawn lluniau gan yr awdur a’r ymchwilydd Robin Heath. Fe deithiodd grwpiau arbenigol o bobl i bob cornel bron o’n byd cyndadol a hynny ar berwyl mawr. Gyda help rhyw ddewiniaeth dechnolegol hynod sydd heb ei chydnabod erioed, fe wnaethon nhw dorri, llyfnu, caboli a chodi blociau aruthrol o garreg i ffurfio Temlau eu hoes. Mae rhwydwaith helaeth/grid o gofadeiladau carreg cyn-oesol i’w canfod ar hyd a lled y ddaear. “…

Dysgwch fwy »

Tachwedd 2019

Res Publica

Tachwedd 9 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Sioe gerddorol deithiol newydd yw Res Publica, gan y band gwych o’r De Orllewin The People’s String Foundation, sef y feiolinydd penigamp Ben Sutcliffe a’r cyd-sylfaenydd a chyfansoddwr Zaid Al-Rikabi. Mae’r ddeuawd fyw yn cywasgu Cerddorfa Sipsi 32 darn i mewn i siwtcês a mynd â’u ‘Cerddorfa Rithiol’ ar daith i berfformio eu halbym newydd ‘Res Publica’ i gynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad. Bydd y gerddoriaeth hon yn siŵr o gyflymu eich calon, rhoi bywyd yn eich bodiau,…

Dysgwch fwy »

Pneûma

Tachwedd 16 @ 7:30 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Pneûma:ˈnjuːmə, noun, Philosophy, Greek = wind, breath, spirit, that which is blown or breathed Archwiliad cyfareddol o’r anadl yw Pneûma, sy’n cynnig perfformiad hardd ac ymdrochol lle mae symudiad, sain, golau a delweddau gweledol yn cyfuno’n hudolus i gyfleu barddoneg anadl. Eiliad wrth eiliad ry’n ni’n tynnu ar yr awyr anweledig, yn dal persawr, seiniau, negeseuon ac arwyddion. Mae ein bywyd yn llawn chwedlau a delweddau o goelion gwerin am nerth bywhaol anadl – yn golli anadl a chael eich…

Dysgwch fwy »

Gweithdy Croesawu Pawb sy’n Ysgrifennu

Tachwedd 23 @ 1:00 pm - 5:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Treuliwch brynhawn ysgogol gydag awduron gwobrwyol yn anwesu geiriau a meithrin eich crefft mewn dau weithdy ysgrifennu gwahanol, yna dewch â’r dydd i ben gyda darlleniadau dathliadol a lansiad llyfr. Bydd Chris Kinsey a Kaite O’Reilly ill dwy yn arwain gweithdy dwy awr, gan groesawu ysgrifenwyr ym mhob cyfrwng – barddoniaeth, rhyddiaith, y gair llafar, perfformiad byw – i ddechreuwyr a’r mwy profiadol. Chris Kinsey - Blood from Stone 1pm - 3pm Ymgorffori’r elfennol a’r amgylcheddol. Ysgrifennu gan ddefnyddio’r synhwyrau…

Dysgwch fwy »

Darlleniadau a Lansio Llyfr ‘From Rowan Ridge’

Tachwedd 23 @ 6:30 pm - 7:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

gyda Chris Kinsey a Kaite O'Reilly Ymunwch â ni am noson o ddarlleniadau a pherfformiadau byr, gan ddiweddu gyda lansiad casgliad cerddi newydd Chris Kinsey, ‘From Rowan Ridge’ (Fair Acre Press). Bydd Chris a Kaite yn cyflwyno darnau o’u cyhoeddiadau – dramâu arobryn, monologau dramatig a barddoniaeth wobrwyol mewn dathliad o’r gair llafar ac ysgrifenedig. Mae gwaith Chris Kinsey wedi ei ysbrydoli gan dirwedd gororau Canolbarth Cymru, bywyd gwyllt a phobl. Mae wedi ennill gwobr Inspired by Nature Natur Cymru…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.