Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod

Digwyddiadau List Navigation

Medi 2017

Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau

Medi 15 @ 10:00 am - Rhagfyr 23 @ 5:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Cwrdd â’r Cawr! Bendigeidfran yn Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Bendigeidfran yw ein pyped enfawr mwyaf, ac mae e’n mesur 7.62m o daldra. Mae e’n rhan o arddangosfa yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth o Fedi tan Ionawr Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau 15 Medi – 23 Rhagfyr Oriel 1 Mwy o Hanes – chwedlau/straeon/hanesion/mythau Oriel 2 Rhagfyr – canol Ionawr David Hockney/ Bedwyr Williams/ Iwan Lewis/ Ron Davies /Keith Vaughan a llawer mwy… Sioe gymysg yn archwilio naratif chwedloniaeth. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith…

Dysgwch fwy »
Tachwedd 2017

Black Is The Color Of My Voice

Tachwedd 24 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Yn syth ar ôl perfformio i neuaddau llawn dop yn Shangai, Efrog Newydd a Gŵyl Ymylol Caeredin, mae Apphia Campbell yn dechrau ar ei thaith gyntaf o’r DU. Mae ‘Black is the Color of my Voice’ wedi ei ysbrydoli gan fywyd Nina Simone ac mae’n dilyn hanes cantores jazz lwyddiannus a gweithredwraig dros hawliau dinesig sy’n chwilio am waredigaeth yn dilyn marwolaeth annhymig ei thad. Mae’n adfyfyrio ar y daith a aeth â hi o fod yn bianydd ifanc dawnus…

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 26 @ 11:00 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Unfortunately this final workshop is fully booked. We're already oversubscribed. If you'd like to be part of the Parade on 8 December, please give our Box Office a call on 01239 615 952. We have a stock of lanterns that we're able to give to people who reserve them.   Estynnwn groeso mawr i chi i un o’r gweithdai gwneud llusern di-dâl yn Theatr Byd Bychan yn Aberteifi. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dre greadigol hon i gyd!…

Dysgwch fwy »

Integrative Yoga

Tachwedd 29 @ 6:30 pm - 8:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 6:30pm on Dydd Mercher, repeating until 13th December 2017

Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Taught by Louise Cook A deep and integrative yoga practice inspired by the teachings of Vanda Scaravelli. A meditative practice that also strengthens core muscles, increases flexibility and lowers stress. This class is suitable for all ages and abilities. For more information, please contact Louise directly on 07760750507.

Dysgwch fwy »

Gentle Yoga

Tachwedd 30 @ 2:00 pm - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 2:00pm on Dydd Iau, repeating until 14th December 2017

Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
£7

These gentle hatha yoga classes are suitable for all ages and abilities, especially those wanting to improve flexibility and mobility gently. They  aim to help you recover strength and stamina, and improve balance, co-ordination and confidence. The emphasis is on correct alignment and posture which can help relieve low back and joint pain, and so is suitable even for those with arthritis.  The classes also teach breathing and relaxation techniques to help you enjoy the stress-relieving benefits of a calmer,…

Dysgwch fwy »
Rhagfyr 2017

Ffilmiau Teithio Antur yn cyflwyno

Rhagfyr 2 @ 7:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Drysau a bar yn agor 6.30yh Man with a Pram Cyfarwyddwr: Mikael Strandberg 58 munud Mae tad, ei ferch Dana (2 flwydd oed mewn pram) a chynorthwywraig Saesneg, Georgia, yn dechrau cerdded 750 km o un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Lloegr (Moss Side) i un o’r cyfoethocaf (Palas Buckingham, Llundain). Mae teithio wastad wedi bod yn ffordd i Mikael chwilio am, a deall, ystyr bywyd. Mae’n ceisio deall pam ddigwyddodd Brexit a pam fod banciau bwyd yn tyfu’n gyflym. Tra’n…

Dysgwch fwy »

African Drumming Pop-up Workshop

Rhagfyr 3 @ 10:30 am - 1:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Organised by  Rachel Hargrave. All welcome including absolute beginners and those with experience. Easing our way into beautiful, traditional rhythms to gladen the heart and broaden the smile. Drums provided. For more information, please contact Rachel directly on 01545 590 536.

Dysgwch fwy »

Lost Legacy: Stonehenge & the Preselis

Rhagfyr 3 @ 3:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Sgwrs gyda lluniau gan Robin Heath Am bron i ganrif, mae Mynyddoedd y Preselau wedi eu cysylltu â Chôr y Cewri, teml genedlaethol Prydain. Yn y bôn, bu’r drafodaeth yn un am sut y cyrhaeddodd cerrig gleision y Preselau i Gôr y Cewri – ai trwy chwys a llafur dyn neu trwy effaith rhewlifoedd? Yn y cyfamser, thalwyd fawr ddim sylw i gwestiwn llawer pwysicach – pam oedd y cerrig hyn o’r Preseli yn rhan fawr a chreiddiol o bob…

Dysgwch fwy »

Integrative Yoga

Rhagfyr 6 @ 6:30 pm - 8:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 6:30pm on Dydd Mercher, repeating until 13th December 2017

Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Taught by Louise Cook A deep and integrative yoga practice inspired by the teachings of Vanda Scaravelli. A meditative practice that also strengthens core muscles, increases flexibility and lowers stress. This class is suitable for all ages and abilities. For more information, please contact Louise directly on 07760750507.

Dysgwch fwy »

Gentle Yoga

Rhagfyr 7 @ 2:00 pm - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 2:00pm on Dydd Iau, repeating until 14th December 2017

Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
£7

These gentle hatha yoga classes are suitable for all ages and abilities, especially those wanting to improve flexibility and mobility gently. They  aim to help you recover strength and stamina, and improve balance, co-ordination and confidence. The emphasis is on correct alignment and posture which can help relieve low back and joint pain, and so is suitable even for those with arthritis.  The classes also teach breathing and relaxation techniques to help you enjoy the stress-relieving benefits of a calmer,…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.