Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Gorffennaf 2019

Kōtuku and the Moon Child

Gorffennaf 6 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Cyflwynir gan Birdlife Productions o Seland Newydd Mae mygydau Basel, Pypedwaith a miwsig piano gwreiddiol hollol hyfryd yn adrodd stori am antur annisgwyl sy’n cludo Plentyn y Lleuad yn bell oddi cartref! Beth sy’n ei disgwyl mewn byd newydd rhyfedd - ac a wnaiff hi ddychwelyd i’r Lleuad fyth eto? Gan dynnu ar ysbrydoliaeth byd o chwedlau tylwyth teg ac arfordiroedd eu cartref yn Seland Newydd, mae Birdlife Productions wedi creu antur enfawr am golled, hiraeth a chyfeillgarwch annisgwyl, a…

Dysgwch fwy »

Rangoli tour of Wales and India 2019 at Small World Theatre

Gorffennaf 13 @ 10:00 am - 5:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Join Winding Snake Productions 2019 Rangoli tour of Wales and India. A free event for all ages, please contact Small World Theatre to book (places are limited). Phone 01239 615 952 or use the Box Office Ticket below. Get involved in a day of learning, making, watching and chatting with the Rangoli: Art that Binds team at: Volcano Theatre, Swansea 04/07/2019 Small World Theatre, Cardigan 13/07/2019 Mostyn Gallery, Llandudno 14/09/2019 Oriel Davies, Newtown 21/09/2019 Disha Project, Ajmer 01/09/2019 – 11/09/2019…

Dysgwch fwy »

An Evening with the Gurruwiwi’s

Gorffennaf 14 @ 7:00 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

You’re invited to a special evening celebrating Indigenous Australian culture through film and music hosted by Morning Star Documentary An Evening with the Gurruwiwi’s Sunday July 14th You’re invited to a special evening celebrating Indigenous Australian culture through film and music.Enjoy a screening of the documentary Westwind: Djalu’s Legacy, a Q&A with director Ben Strunin, and stars Larry, Vernon & Jason Gurruwiwi. and a traditional songline performance by the band Larry Gurruwiwi Malawurr. About Westwind: Djalu’s Legacy Djalu Gurruwiwi, an…

Dysgwch fwy »

YEAH YEAH

Gorffennaf 19 @ 7:30 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Cwmni theatr newydd yng Nghaerdydd yw YEAH YEAH sy'n datblygu theatr gig ddyrchafol. Mae hwn yn groesfan gyffrous i'r rhai sy'n mwynhau theatr gorfforol, theatr gerddorol, bandiau teyrnged, dawns a chomedi. Gallwch ddisgwyl parodi, cerddoriaeth eiconig a chaneuon roc y byddwch chi'n eu hadnabod a'u caru. Bydd drymiau byw, keytar, spangles, lycra a digon o chwerthin. Mae YEAH YEAH yn eich gwahodd i fod yn rhan o'r gynulleidfa yn Theatr Byd Bychan ar yr adeg hollbwysig hon wrth ddatblygu'r gwaith ‘Magical Place’…

Dysgwch fwy »

Awst 2019

Hanes Pyped-waith Theatr Byd Bychan

Awst 1 @ 10:00 am - Medi 1 @ 4:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Awst 2019 Oriau agor arddangosfa: Mawrth – Gwener, 10am – 4.30pm Mae’r arddangosfa’n cynnwys gweithiau cynnar dan enw Dandelion Puppets ar gyfer y Ganolfan Technoleg Amgen yn 1979 ac yna gwaith Celf a Datblygu yn Affrica, Asia a’r Dwyrain Canol hyd y dydd heddiw. Bydd ymwelwyr yn dod i ddeall sut tyfodd y cwmni i fod yn Theatr Byd Bychan yn 1996 gan greu gofod celfyddydol bron di-garbon yn 2008. Bydd yr arddangosfa i’w gweld ar-lein drwy gydol 2019. Mynediad…

Dysgwch fwy »

Gweithdy Gwneud Mwgwd Mod-roc i’r Teulu

Awst 6 @ 12:30 pm - 3:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

12.30am – 3.30pm Ymunwch â gweithdy hwyliog i wneud mwgwd mas o Mod-roc (rhwymyn plastr) i greu delwedd o’ch plentyn. Mae mwgwd Mod-roc yn cael ei fowldio ar y plentyn fel ei fod yn dod yn ffit perffaith (bydd rhaid i’r plant fod yn fodlon cael Vaseline ar eu hwynebau). Cewch wers mewn sut i fowldio’r defnydd ar wyneb y plentyn. Mae’r profiad yn rhan bwysig o’r broses gan fod rhaid i’r plentyn fod yn llonydd a thawel am tua…

Dysgwch fwy »

Gwneud Pyped Cysgod

Awst 8 @ 10:00 am - 12:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

10am - 12.30pm Cynlluniwch, gwnewch a dysgwch weithio eich pyped cysgod ffiligri hardd gydag artistiaid Theatr Byd Bychan. Cymrwch ran mewn perfformiad byr-fyfyr ar ddiwedd y sesiwn gan ddefnyddio sgrîn gysgod. Defnyddiwch eich ffôn symudol i’w ffilmio a’i rannu gyda’ch ffrindiau ar gyfryngau cymdeithasol! #masterpuppets #shadowpuppets #smallworldtheatre Addas i bob oed 6 +. £10

Dysgwch fwy »

Gŵyl Fwyd ac Afon Aberteifi

Awst 17 @ 10:00 am - 5:00 pm
River and Food Festival, Quay Street car park
Cardigan, Ceredigion United Kingdom
+ Google Map

10am – 5pm Mae Theatr Byd Bychan yn bartner balch i Ŵyl Bwyd ac Afon Teifi ar gyfer yr 21ain Gŵyl Fwyd ac Afon, gan ddod â’n cymuned ynghyd a dathlu blaengaredd ein cynhyrchwyr bwyd lleol. Blaswch ansawdd gorau bwyd a diod Cymreig. Cewch ysbrydoliaeth gan chefs nodedig yn y Gegin Arddangos, tanio cylchoedd mwg tân at fwrdd-badlwyr ar yr Afon Teifi, paentio wyneb, diddanwyr, dawnsio ac adnabod dolffiniaid yn y Pod Bywyd Gwyllt. Bydd Theatr Byd Bychan ar y…

Dysgwch fwy »

Tŷhai: Indo Celtic Trio

Awst 18 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Gwead llesmeiriol o gerddoriaeth Geltaidd ac Indiaidd, gyda’r canwr telynegol Indiaidd, Rajesh David, cerddoriaeth gitâr medrus a hiraethus Dylan Fowler a sacsoffon soprano a ffliwt alto godidog Pete Stacey. Mae Dylan Fowler yn adnabyddus am ei ddawn fel cerddor a’i gyd-weithio blaengar gyda cherddorion o bob cwr o’r byd. Mae’r ffliwtydd a’r sacsoffonydd Pete Stacey wedi gweithio gyda cherddorion clasurol Indiaidd megis Hariprasad Caurasia a Nishat Khan a berfformiodd yn Neuadd Dewi Sant a Neuadd Albert. Mae Rajesh David yn…

Dysgwch fwy »

The Dapper Cadavers and The Chalk Outlines

Awst 30 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Mae’r Dappers yn fand cofiadwy 4 darn, sy’n creu sain unigryw i ddehongli Reggae Ska a Pync yn hwyliog. Maen nhw’n perfformio caneuon croch llawn hiwmor gyda rhyw damed o realaeth. Mae eu sain dawns heintus yn siŵr o gael y dorf mas i lawr y ddawns o ddechrau’r noson fawr hon. Mae’r Chalk Outlines yn fand 8 darn bywiog sy’n chwarae dehongliad go dywyll o 2-tôn. Mae’r band yn gweu llinellau corn trwchus, samplau a dau lais dros guriad…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.