Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Mehefin 2017
Free

Biophony-Acoustic Ecology Course

Mehefin 20 - Mehefin 28
|Digwyddiad cyson (See all)
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Seal

If you’re an experienced musician, here’s an amazing opportunity to work on an exciting participatory project that brings together ecology, biodiversity awareness and music composition. The course is exciting and free to the lucky musicians! ‘Biophony’ was launched by Community Music Wales in the days leading up to Wales Nature Week. It is funded by Arts Council Wales and follows on from last year’s research and development. The course takes place on 20, 21, 27 and  28 June at New…

Dysgwch fwy »
Gorffennaf 2017
£5

TRANSIT

Gorffennaf 1 @ 8:00 pm - 11:55 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Transit

Ry’n i’n lansio ‘transit’, sef noson sy’n archwilio is-ffurfiau’r sîn gerddoriaeth amgen! Ymunwch â ni ar gyfer seiniau gorau pync, ska, indie, DIY, riot grrrl, grunge a hardcore. Gan chwarae cymysgedd eclectig dros gyfnod o ddegawdau, ry’n ni’n cyflwyno DJ Suck Music, DJ Doris Dayglo a DJ Martin A. Bydd cerddoriaeth fyw gan MWSTARD, sef DIY ôl/cyn/ddim pync go iawn o Orllewin Cymru sy'n cael eu disgrifio fel bass heavy dub-jazz-post-punk racket. As Dylan Thomas might have said: Ugly, lovely…

Dysgwch fwy »
Am Ddim

Lord Rhys at ‘A Celebration of Strata Florida’

Gorffennaf 15 @ 11:00 am - 4:00 pm
Strata Florida Abbey,
Abbey Road
Ystrad Fflur, Ceredigion SY25 6ES United Kingdom
+ Google Map
lordrhys1

Small World Theatre is appearing with Lord Rhys at A Celebration of Strata Florida on 15 July. This is the launch of the Strata Florida Project - a Strata Florida Trust, The National Library of Wales and Cadw partnership to welcome the presence of The Nanteos Cup to the Abbey. There will be talks, tours, activities for families and performances. Entrance to the Abbey site is free for the whole weekend with event happening on Saturday and Sunday. Timings and…

Dysgwch fwy »
£5

Clwb Ffilm Teithio Antur yn cyflwyno Anturiaethau C90

Gorffennaf 15 @ 7:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
c90adventure

Drysau a bar yn agored o 6.30yh Yn 2011, fe bostiodd Ed March ei fotobeic bychan iawn i ochor arall y byd a’i fwriad oedd ei reidio gartre. Doedd dim cynllun, dim sgript, dim criw wrth gefn a neb i ddweud wrtho pa mor ddwl oedd y syniad. Dros yr 8 mis nesaf, fe deithiodd Ed a’i fotobeic hoff o’r enw Ninety drwy 17 o wledydd gan gynnwys Malaysia, Thailand, India ac Iran. Yn Fietnam, fe feddwodd yn shils gyda…

Dysgwch fwy »
£5

MOVE ON UP …and get on down

Gorffennaf 29 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
MoveOnUP_text_web2

bar a drysau’n agor am 7.30yh Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr.A am noson arall wych wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybio, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch denu i symud o gwmpas llawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd. [product…

Dysgwch fwy »
Awst 2017

Cardigan Bellydance Festival

Awst 4 @ 11:00 am - Awst 5 @ 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Zara

Now in its 6th Year! Saturday Pop Up Troupe 11am - 4pm An all day workshop to learn a dance. Participants will be invited to perform it in the evening during the Bellydance Show. £25 includes lunch Bellydance Show 7.30pm - 10.30pm A fabulous, glittering celebration of bellydance featuring local and guest professional performers including Zara, an amazing Egyptian Dancer based in London and Cairo. For the serious shoppers, Zara will be selling a beautiful selection from her online boutique…

Dysgwch fwy »
£10

Rangoli: celf sy’n cydio – – lansio’r prosiect!

Awst 15 @ 11:00 am - 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Rangoli_web

Dechrau am 11yb “At the stroke of today’s midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.” Jawahar Lal Nehru, Prime Minister of India, 15 August 1947 Mae Rangoli (‘colam’ yw’r enw arall arni) yn gelfyddyd menywod yr India o addurno pethau sy’n adlewyrchu’r byd naturiol. Ymunwch â ni i ddysgu am y traddodiad diwylliannol cyffrous hwn a dathlu 70 mlynedd o annibyniaeth i’r India! Gwahoddwn bobl o bob cwr o’r gymuned i ymuno â ni…

Dysgwch fwy »
£30

Animeiddio i rai dan 14’s

Awst 16 @ 10:00 am - Awst 17 @ 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
animation2

16 – 17 Awst, 10yb – 4yp Os y’ch chi wastad wedi eisiau dysgu sut mae’r grefft o animeiddio yn gweithio, cewch flas arni yn y gweithdai yma. Ymunwch a rhai o’r un oedran am ddau ddiwrnod o ddysgu creadigol; nid oes angen sgiliau arbennig arnoch i wneud y gwaith. Bydd animeiddwyr profiadol Winding Snake yn dangos popeth sydd angen arnoch i gychwyn. Yn y gweithdy, byddwch yn dysgu technegau hanfodol animeiddio; o ddefnyddio eich corff i greu symudiadau (…

Dysgwch fwy »
£30

Animeiddio i rai oed 15 – 18

Awst 18 @ 10:00 am - Awst 19 @ 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
animation1

Awst 18 – 19, 10yb – 4yp Os y’ch chi wastad wedi eisiau dysgu sut mae’r grefft o animeiddio yn gweithio, cewch flas arni yn y gweithdai yma. Ymunwch a rhai o’r un oedran am ddau ddiwrnod o ddysgu creadigol; nid oes angen sgiliau arbennig arnoch i wneud y gwaith. Bydd animeiddwyr profiadol Winding Snake yn dangos popeth sydd angen arnoch i gychwyn. Yn y gweithdy, byddwch yn dysgu technegau hanfodol animeiddio; o ddefnyddio eich corff i greu symudiadau (…

Dysgwch fwy »
£10

Noson Codi Arian ar gyfer Gwasanaeth Trais yn y Cartref Gorllewin Cymru

Awst 19 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Image-3

Mae Flutes Bubble Bar yn cynnal Noson Codi Arian Elusennol i gefnogi Gwasanaeth Trais yn y Cartref Gorllewin Cymru. Mae Kimberly Funnell yn cynllunio noson o gerddoriaeth fyw, coctels a bybls gyda ffrâm ffotos, bar prosecco, siaradwyr gwadd, raffl a mwy. Dewch da chi i ymuno â hi a’i thîm i gynyddu ymwybyddiaeth o’r elusen a chodi arian ychwanegol. Dilynwch Flutes Bubble Bar ar Facebook am fwy o wybodaeth. Tocynnau ar gael o Theatr Byd Bychan a ROOTS ar Stryd…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.