Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Medi 2017

Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau

Medi 15 @ 10:00 am - Rhagfyr 23 @ 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
bran3

Cwrdd â’r Cawr! Bendigeidfran yn Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Bendigeidfran yw ein pyped enfawr mwyaf, ac mae e’n mesur 7.62m o daldra. Mae e’n rhan o arddangosfa yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth o Fedi tan Ionawr Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau 15 Medi – 23 Rhagfyr Oriel 1 Mwy o Hanes – chwedlau/straeon/hanesion/mythau Oriel 2 Rhagfyr – canol Ionawr David Hockney/ Bedwyr Williams/ Iwan Lewis/ Ron Davies /Keith Vaughan a llawer mwy… Sioe gymysg yn archwilio naratif chwedloniaeth. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith…

Dysgwch fwy »
Hydref 2017
Am Ddim

Straeon Cudd

Hydref 23 @ 10:00 am - Hydref 27 @ 4:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Palestine-pic

Mae’r arddangosfa hon yn dangos gwaith wyth myfyriwr ffotograffiaeth o The Freedom Theatre, Jenin/ Palesteina, wedi eu mentora gan Sabine Stein, ffotograffydd dogfennol o’r Almaen. Fe sylwodd y myfyrwyr yn ofalus ar yr amgylchedd o’u cwmpas ac fe dyfodd y straeon trwy gyfnewid diwylliannol a thrafodaethau grŵp. Mae pob dogfen yn adrodd stori annibynnol am fywyd ym Mhalesteina. Exhibition opens on Sunday 22 October 7pm Exhibition runs from Monday 23 October - Friday 27 October, 10am - 4.30pm Free entry

Dysgwch fwy »
Am Ddim

FLEat

Hydref 29 @ 11:00 am - 3:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Fleat facebook event header FINAL

Croeso i farchnad FLEat eleni, a dewis maldodus o nwyddau, bwydydd blasus a bargeinion gwirioneddol. Mae FLEat yn brofiad siopa dydd Sul unigryw, ac yn ddigwyddiad cymdeithasol cymunedol heb ei ail. Yma fe welwch waith cynllunwyr proffesiynol dethol, artistiaid, gwneuthurwyr a phobwyr. Fe welwch ddillad, trugareddau, crefftau a darnau unigryw o gelf. Sbwyliwch eich hunan a mwynhau cinio blasus neu prynwch ddewis o gacennau i de. Dyma ffordd wych i dreulio dydd Sul. mynediad am ddim

Dysgwch fwy »
£10

Ystlumod-del

Hydref 30 @ 11:00 am - 3:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
CatBat_website

Croeso i’n gweithdy creu gwisgoedd Calan Gaeaf enwog i bobl ifanc, fydd yn arwain at sioe ffasiwn wych ar y bompren i ffrindiau a theuluoedd. Dewch â digonedd o frwdfrydedd a syniadau wrth i ni eich troi yn gynllunydd haute-couture y dyfodol ar gyfer y parêd bwganllyd meddal hwn. Byddwch yn barod i wisgo colur macabre, i greu gwisgoedd dieflig ac i fynd trwy’ch pethe mewn steil. Mae gwahoddiad i rieni a ffrindiau ddod i fwynhau Sioe Ffasiwn Calan Gaeaf…

Dysgwch fwy »
Tachwedd 2017
£10

Wild Ponies

Tachwedd 4 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
web_wildponies

Ry’n ni’n rhoi’r bêls gwellt yn eu lle, yn llenwi’r casgenni ac yn hongian y baneri bach ar gyfer noson wedi ei hysbrydoli gan naws y twmpath 'sgubor yng nghwmni’r artistiaid gwlad disglair, Wild Ponies. Er mai yn Nashville mae eu cartref, De-orllewin Virginia (lle ganwyd a magwyd cyd-aelodau’r band, Doug a Telisha Williams)  sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth gyson i Wild Ponies . Yno, mewn trefi mynyddig fel Galax, mae cerddoriaeth draddodiadol Americanaidd yn dal i ffynnu, gyda chefnogaeth…

Dysgwch fwy »
£6

TRANSIT

Tachwedd 18 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
dayglo transit1

CERDDORIAETH FYW (i’w gyhoeddi) gyda DJ Suck Music, DJ Doris Dayglo a DJ Martin A Croeso i Transit, noson reolaidd yn Theatr Byd Bychan sy’n rhoi sylw i is-fathau y sîn gerddoriaeth amgen. Ymunwch â ni am y gorau o pync, ska, indi, DIY, riot grrrl a synau grunge sy’n siwr o godi whant dawnsio. Diolch i rai pobl ymroddedig iawn, mae Transit yn cyflwyno band arall gwych a chymysgedd eclectig o feinyl y degawdau a fu. Cadwch lygad ar…

Dysgwch fwy »
£10

Black Is The Color Of My Voice

Tachwedd 24 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
web_BlackIsTheColorOfMyVoice

Yn syth ar ôl perfformio i neuaddau llawn dop yn Shangai, Efrog Newydd a Gŵyl Ymylol Caeredin, mae Apphia Campbell yn dechrau ar ei thaith gyntaf o’r DU. Mae ‘Black is the Color of my Voice’ wedi ei ysbrydoli gan fywyd Nina Simone ac mae’n dilyn hanes cantores jazz lwyddiannus a gweithredwraig dros hawliau dinesig sy’n chwilio am waredigaeth yn dilyn marwolaeth annhymig ei thad. Mae’n adfyfyrio ar y daith a aeth â hi o fod yn bianydd ifanc dawnus…

Dysgwch fwy »
Rhagfyr 2017
£5

Ffilmiau Teithio Antur yn cyflwyno

Rhagfyr 2 @ 7:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
web_Man-with-a-pram

Drysau a bar yn agor 6.30yh Man with a Pram Cyfarwyddwr: Mikael Strandberg 58 munud Mae tad, ei ferch Dana (2 flwydd oed mewn pram) a chynorthwywraig Saesneg, Georgia, yn dechrau cerdded 750 km o un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Lloegr (Moss Side) i un o’r cyfoethocaf (Palas Buckingham, Llundain). Mae teithio wastad wedi bod yn ffordd i Mikael chwilio am, a deall, ystyr bywyd. Mae’n ceisio deall pam ddigwyddodd Brexit a pam fod banciau bwyd yn tyfu’n gyflym. Tra’n…

Dysgwch fwy »
£5

Lost Legacy: Stonehenge & the Preselis

Rhagfyr 3 @ 3:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
website

Sgwrs gyda lluniau gan Robin Heath Am bron i ganrif, mae Mynyddoedd y Preselau wedi eu cysylltu â Chôr y Cewri, teml genedlaethol Prydain. Yn y bôn, bu’r drafodaeth yn un am sut y cyrhaeddodd cerrig gleision y Preselau i Gôr y Cewri – ai trwy chwys a llafur dyn neu trwy effaith rhewlifoedd? Yn y cyfamser, thalwyd fawr ddim sylw i gwestiwn llawer pwysicach – pam oedd y cerrig hyn o’r Preseli yn rhan fawr a chreiddiol o bob…

Dysgwch fwy »
£10

Yamäya gyda chefnogaeth DJ Miss Mitten

Rhagfyr 15 @ 8:00 pm - 11:55 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
web_Yamaya3

Dewch i bartïa i guriad cerrynt tanbaid Afrobeat byw a seiniau reggae/dyb y Nadolig hwn! Mae YAMÄYA yn cynnwys y lleisydd pwerus o Senegal, Khadim Sarr, ac aelodau o fandiau sefydlog fel Lakuta, The Gentle Mystics a The Voodoo Love Orchestra. Gyda’i gilydd mae’r criw cydweithredol hwn o gerddorion o Brighton yn creu miwsig groove sydd wedi ei ysbrydoli gan ynni crai a phŵer y gwir affrobeat cynnar. Mae YAMÄYA yn ehangu ar eu gwreiddiau yn Nigeria gan dynnu ar…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.