Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Medi 2017

Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau

Medi 15 @ 10:00 am - Rhagfyr 23 @ 5:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Cwrdd â’r Cawr! Bendigeidfran yn Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Bendigeidfran yw ein pyped enfawr mwyaf, ac mae e’n mesur 7.62m o daldra. Mae e’n rhan o arddangosfa yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth o Fedi tan Ionawr Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau 15 Medi – 23 Rhagfyr Oriel 1 Mwy o Hanes – chwedlau/straeon/hanesion/mythau Oriel 2 Rhagfyr – canol Ionawr David Hockney/ Bedwyr Williams/ Iwan Lewis/ Ron Davies /Keith Vaughan a llawer mwy… Sioe gymysg yn archwilio naratif chwedloniaeth. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith…

Dysgwch fwy »
Rhagfyr 2017

Yamäya gyda chefnogaeth DJ Miss Mitten

Rhagfyr 15 @ 8:00 pm - 11:55 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Dewch i bartïa i guriad cerrynt tanbaid Afrobeat byw a seiniau reggae/dyb y Nadolig hwn! Mae YAMÄYA yn cynnwys y lleisydd pwerus o Senegal, Khadim Sarr, ac aelodau o fandiau sefydlog fel Lakuta, The Gentle Mystics a The Voodoo Love Orchestra. Gyda’i gilydd mae’r criw cydweithredol hwn o gerddorion o Brighton yn creu miwsig groove sydd wedi ei ysbrydoli gan ynni crai a phŵer y gwir affrobeat cynnar. Mae YAMÄYA yn ehangu ar eu gwreiddiau yn Nigeria gan dynnu ar…

Dysgwch fwy »

New Year’s Eve Get Down

31st Rhagfyr 2017 @ 9:00 pm - 1st Ionawr 2018 @ 1:00 am
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£7

9pm - 1pm Join DJ Mr A. at Small World Theatre's special New Year's Eve vinyl celebration. Mr A. will play the hottest selection of funk, soul and beyond starting at the later time of 9pm. Enjoy an eclectic mix of Detroit Soul, New Orleans Funk, West Coast Wah-wah, Harlem Shuffle and New York Disco. As with all Move On Ups, there will be no mixing, no scratching, no overdubs just great tunes guaranteed to have you shimmying around the…

Dysgwch fwy »
Chwefror 2018

Synthesthesia

17th Chwefror 2018 @ 7:00 pm - 11:55 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£6

Synth/ Modiwlar/ AV/ Bîts/ Sainluniau Taith i blymio’r synhwyrau i sainlun glyweledol haniaethaol, pobl yn rhyngweithio gyda’r synths, gan ryddhau’r ysbrydion o grombil y peiriannau. Perfformiadau gan: Subversive Frequencies, Leo, Alpturer, Badshampoo, The Welsh Modular Alliance a Somatic Responses, gyda perfformiadau gwadd, gosodiadau ac AV gan Captain Black, Jacob Whittaker a VJ Unomass

Dysgwch fwy »
Mawrth 2018

Tŷhai

2nd Mawrth 2018 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Cydweithio Indo-Geltaidd cyffrous rhwng tri cherddor sy’n byw yng Nghymru: Rajesh David (lleisydd Indiaidd), Pete Stacey (sacsoffôn a ffliwt) a Dylan Fowler (gitâr). Mae eu hantur gerddorol yn mynd o alawon a melodïau dawns Cymru a’r byd Celtaidd i raga a rhythmau yr India.

Dysgwch fwy »

richard III redux

23rd Mawrth 2018 @ 8:00 pm - 9:15 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Richard III: Bogeyman. Villain. Evil incarnate. Or is he? What if he is she? What if the ‘hideous…. deformed, hobbling, hunchbacked cripple’ is portrayed by someone funny, female, feminist, and with the same form of scoliosis? How might the story change, the body change, the acting change, the character change when explored by a disabled actress with deadly comic timing and a dislike for horses? How would previous star vehicle Richards measure up? Olivier, McKellan, Pacino, Spacey – watch out…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.