Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Medi 2017

Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau

Medi 15 @ 10:00 am - Rhagfyr 23 @ 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
bran3

Cwrdd â’r Cawr! Bendigeidfran yn Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Bendigeidfran yw ein pyped enfawr mwyaf, ac mae e’n mesur 7.62m o daldra. Mae e’n rhan o arddangosfa yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth o Fedi tan Ionawr Hanes: chwedlau/ straeon/ hanesion/mythau 15 Medi – 23 Rhagfyr Oriel 1 Mwy o Hanes – chwedlau/straeon/hanesion/mythau Oriel 2 Rhagfyr – canol Ionawr David Hockney/ Bedwyr Williams/ Iwan Lewis/ Ron Davies /Keith Vaughan a llawer mwy… Sioe gymysg yn archwilio naratif chwedloniaeth. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith…

Dysgwch fwy »
£10

Rainbow Girls

Medi 23 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
RainbowGirls

Rainbow Girls yw criw cyd-weithiol o ysgrifenwyr caneuon, offerynwyr aml-ddoniog, lleiswyr a phobl Califfornia sydd wedi treulio’r 5 mlynedd ddiwethaf yn teithio Ewrop a’r UD fel band roc a rôl – dyna yw Rainbow Girls. Yn ddiweddar fe ddychwelon nhw at eu gwreiddiau mwy gwerinol ac mae’r triawd newydd yn teithio i’r DU yr hydref hwn gyda Erin Chapin, Caitlin Gowdey a Vanessa May. Bydd y Rainbow Girls yn perfformio dwy set hardd sy’n cyfleu eu harmonïau cyfoethog, eu caneuon…

Dysgwch fwy »
£5

Move On Up

Medi 30 @ 7:30 pm - 11:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
MoveOnUp_web

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson arall wych wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybio, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch denu i lawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd. bar a drysau’n agor am 7.30yh £5   [product…

Dysgwch fwy »
Hydref 2017
£12

TRWCO Taith maes ac ymyrraeth gelfyddydol: Botaneiddio gyda Trydydd Llygad

Hydref 7 @ 10:00 am - 5:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
web_trwco3

rhaglen: 9:30yb Cyrraedd a lluniaeth 10yb – sgyrsiau artistiaid a thrafodaeth cynulleidfa 12yp – 12.45yp cinio yn Theatr Byd Bychan 1yp – taith dywys o gwmpas Ceibwr 5yp Te, cacen a chrynodeb yn Theatr y Byd Bach Ry’n ni’n cyflwyno’r ail o’n digwyddiadau TRWCO gan ddarparu cyfle i feddwl a dechrau sgwrs am newid hinsawdd. Mae gan Fae Ceibwr, Sir Benfro, flodau gwyllt arbennig ar hyd ei arfordir sy’n cynnwys planhigion blodeuog, cen ac algae sy’n byw o fewn parth…

Dysgwch fwy »
£4

7 Sgwrs Cyn Diwedd Amser: Ail-berfformio a Deialogau Newydd

Hydref 8
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Sean-web

Dros gyfnod o wythnos, bydd ein Artist Preswyl a Derbynnydd Gwobr Creadigrwydd Cymru 2017 yn ail-berfformio cyfres o ‘Ddeialogau ar Gelf, Bywyd ac Adnewyddiad Ysbrydol.’ Cyhoeddwyd y deialogau hyn yn wreiddiol 25 mlynedd yn ôl yn y llyfr arloesol ‘Conversations Before the End of Time’ gan yr awdur Americanaidd Suzi Gablik, ac mae nhw mor berthnasol heddiw ag erioed. Mae’r deialogau dwys a chlos yma gydag artistiaid, ysgrifenwyr ac athronwyr yn mynd i’r afael â chwestiynau canolog am ystyr a…

Dysgwch fwy »
£12

Aerial Circus for Young People

Hydref 18 @ 4:30 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 13th December 2017
Theatr Byd Bychan,
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
circustraining

For ages 10 - 16 years Join Déa Neile-Hopton from The Ridikulus Experiment for an exciting aerial skills class. Please arrive promptly for a fun warm up. During this class we’ll explore a variety of rope climbs, beginners skills on corde lisse (rope), silks and trapeze. This class is suitable for all able bodied young people ages 10-16 and is a great way to develop strength and fitness in a fun way. Session ends with a group cool down. Please…

Dysgwch fwy »
£6.50

Circus Training for pre-school and parent or guardian

Hydref 19 @ 9:30 am - 10:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
circustraining

For ages 5 and under with a parent/ guardian. Join Déa Neile-Hopton from Ridikulus Experiment for an exciting class during which child and carer work together with a variety of different circus equipment: juggling with scarves, balls and clubs, hula hoops and more! Please arrive promptly for a fun warm up to music. During the session we’ll explore different circus equipment, moving together, balancing, throwing, catching, rolling, making different shapes with our bodies and the beginnings of aerial skills. Parent/guardian…

Dysgwch fwy »
£15

Aerial Circus Class for Adults

Hydref 19 @ 10:30 am - 12:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
circustraining

For ages 16 years + Join Déa Neile-Hopton from Riddikulus Experiment for an exciting class during which aerial is the focus,  although you may also have opportunities to work with a variety of other circus equipment. Please arrive promptly for a fun warm up. During this class we’ll explore a variety of rope climbs, beginners skills on corde lisse (rope), silks and trapeze. This class is suitable for all able bodied adults and is a great way to develop strength…

Dysgwch fwy »
£120

Clownio Drwyn wrth Drwyn

Hydref 21 @ 10:00 am - Hydref 22 @ 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
David-with-snake-2

Cyflwr o fod yn chwareus yw clownio sy’n ein cysylltu â’r profiad o fod yn blentyn, yn naïf a bregus. Yn baradocsaidd, ry’n ni’n tyfu, dysgu ac ymgryfhau trwy ail-gysylltu â’r hyn sydd yn ein gwneud yn fwyaf bregus. Nid techneg sydd wrth wraidd y dull yma o glownio (fel triciau, jôcs a rwtînau) ond taith bersonol tuag at ddarganfod ffordd unigryw’r unigolyn o fod yn glown, trwy wrando a bod yn agored – sydd yn sgiliau hanfodol ar gyfer…

Dysgwch fwy »
£24

Mae Eich Stori Chi Yma

Hydref 21 @ 10:30 am - 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Classes

Croeso nôl i ddosbarthiadau Maya gyda gweithdy newydd a chyffrous yn ei phortffolio. Cewch eich tywys drwy broses o greu llyfr celf trwy ddefnyddio geiriau a ‘ddarganfyddwyd’, brawddegau a delweddau parod. Crëwch stori newydd a phersonol; o’ch bywyd chi, o stori rhywun arall, o chwedl  plentyndod i eiriau haniaethol gyda ffocws ar y ddelwedd. Fe ddysgwch am collage, sgiliau llyfrau pop-yp a sut i wneud drysau bach sy’n agor ar fydoedd eraill. Dim angen profiad blaenorol. Addas i oed 14+.…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.