Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Medi 2018

Open Screen Night

Medi 29 @ 6:30 pm - 9:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£4

This Open Screen Night is part of Anim18 - a celebration of British animation across the UK. We are encouraging artists, filmmakers and members of the public using animation to submit their films. This will be in addition to the inspiring selection of short films we regularly receive. Showcasing a wide variety of talent and creativity on a first come first served basis, we are offering film makers a place to show their work. Everyone is welcome: professional artists, amateur…

Dysgwch fwy »
Hydref 2018

Saying Grace

Hydref 1 @ 7:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Fern Smith Mae gwahoddiad i chi ddod i noson o gysylltu, dathlu a sgwrs. I want to say ‘Grace’ – Gracias, Grazi, Give Thanks and Gratitude. I want to say, Thank You, Merci, Danke and Diolch. I want to invite you to join me. Bydd yr Artist Profiadau Fern Smith yn siarad am ei gwaith ac yn rhannu rhai o’r uchafbwyntiau o’i blwyddyn o gydweithrediad gyda Gofod, Amser a Chydamseredd. Yn 2017, derbyniodd Fern Wobr Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau…

Dysgwch fwy »

Move On Up

Hydref 5 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson wych arall wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch cael i symud a shiglo dros lawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd. Trailer by Jake Whittaker

Dysgwch fwy »

Tinc y Tannau

Hydref 13 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Mae Harddwch a Direidi wrth galon Tinc y Tannau. Mae Ailsa Mair Hughes a Sianed Jones yn canu a chwarae y Fiola da Gamba bas ar yr un pryd. Eu hamgylchedd sy’n ysbrydoli eu canu, boed hwnnw yn rhaeadr, yn gapel o atseiniau neu’n ystafell llawn celf. Gyda’i gilydd maen nhw’n creu harmonïau pedwar rhan cyfoethog sy’n swnio’n gyfareddol ar yr hen offerynnau soniarus yma sy’n cael eu chwarae â bwa neu eu plycio fel gitâr. Maen nhw’n perfformio darnau…

Dysgwch fwy »

Seán Vicary a Gary Thomas yn cyflwyno ‘An Animate Evening’

Hydref 20 @ 6:00 pm - 8:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£7

Led by Film Hub Wales and Chapter working with the BFI Film Audience Network in partnership and project partners, with the support of the BFI, awarding funds from The National Lottery.   Seán Vicary 6.00pm Bydd Sean Vicary yn cyflwyno gwaith newydd a ddatblygwyd fel rhan o’i wobr Cymru Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yn ymuno â’r Athro Kirsti Bohata mewn sgwrs i drafod ei animeiddiad diweddaraf, sef ymateb i nofel gwlt Alan Garner ‘The Owl Service.’   An Animate…

Dysgwch fwy »

Emma Lohan & Julian’s Reluctant SKAafterparty

Hydref 26 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Ymgartrefodd y gantores a chyfansoddwraig Emma Lohan yn Llundain ac mae’n gadael ei marc ar y sîn Werin ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae ei cherddoriaeth hynod o hardd wedi ei disgrifio fel ‘cyfarfyddiad rhwng gwerin-Iwerydd ag ethno-pop’. Gyda band cefndir ysgubol o gyrn, llinynnau, synthau a harmonïau cyfoethog, mae arddull naturiol Emma yn ei pherfformiadau byw yn heintus. Mae’n llenwi’r llwyfan yn un gymysgedd o arabedd di-ofal a cherddgarwch. Gyda llais Dolores O’Riordan a dawn geiriau telynegol Leonard Cohen, fe…

Dysgwch fwy »
Tachwedd 2018

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 4 @ 10:30 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Archebwch le ymlaen llaw ac ymunwch mewn sesiwn gyhoeddus Gwneud Llusern yn rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan ar 4 Tachwedd o 10.30am – 4pm Treuliwch y bore yn creu fframwaith eich llusern gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy. Yn y prynhawn, amser blêr wrth ychwanegu glud PVA a phapur tusw i’ch ffrâm wiail. Nodwch bydd rhaid i chi dreulio’r dydd gyda Theatr Byd Bychan. Dewch â chinio pecyn. Addas i oedran 4+. Mae pob llusern yn cael ei storio…

Dysgwch fwy »

MACBETH – DIRECTOR’S CUT

Tachwedd 9 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Drama Shakespeare mewn arddull hynod, anhraddodiadol gyda perfformiadau pwerus, cynllunwaith trawiadol a syndod i’r synhwyrau! Ry’n ni wedi llacio’r pwyslais ar symud a chymeriad er mwyn canolbwyntio’n sylw ar ddeinameg y pâr llofruddiol, gan ddilyn eu huchelgeisiau dieflig, eu gofidiau cynyddol a datgymaliad y cwlwm rhyngddyn nhw, a hynny yn erbyn cefndir o bleserau’r corff a ‘normalrwydd’ trais. Gallwch ddisgwyl Macbeth hwyliog, llawn egni, a hiwmor amrwd ac is-gerrynt o falais cryf yn gwau drwyddo. Mae’r cynhyrchiad hwn yn un…

Dysgwch fwy »

TRANSIT

Tachwedd 10 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£6

Daw TRANSIT nôl i ddathlu popeth sydd yn gysylltiedig ag agwedd pync DIY a mwy, gan ddod â seiniau sy’n eich denu i ddawnsio heb ddiffodd eich ymennydd. Noson (Ôl-) Pync a Ska fydd hi yn bennaf, ond bydd ambell i syndod annisgwyl yn cael ei daflu i’r gymysgedd, diolch i DJ Mr.A a Doris Dayglo. Yn ymuno â’r parti yn fyw mae ‘Cut & Paste/Torri a Gludo’, sy’n cynnwys rhai o’r bobl a gyflwynodd MWSTARD i chi. Y tro…

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 11 @ 10:30 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Archebwch le ymlaen llaw ac ymunwch mewn sesiwn gyhoeddus Gwneud Llusern yn rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan ar 4 Tachwedd o 10.30am – 4pm Treuliwch y bore yn creu fframwaith eich llusern gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy. Yn y prynhawn, amser blêr wrth ychwanegu glud PVA a phapur tusw i’ch ffrâm wiail. Nodwch bydd rhaid i chi dreulio’r dydd gyda Theatr Byd Bychan. Dewch â chinio pecyn. Addas i oedran 4+. Mae pob llusern yn cael ei storio…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.