Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Tachwedd 2018

Dugout

Tachwedd 17 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

A gyflwynir gan Adventure Travel Film Night  Mae’r ffilm yn dilyn Benjamin Sadd (gwneuthurwr ffilm) a James Trundle (artist) wrth iddyn nhw deithio i Amazon yr Ecwador i adeiladu canŵ o ddim, yna fynd ar eu pen eu hunain drwy’r goedwig law. Mae’r daith yn adeiladu ar eu degawd o gyfeillgarwch mewn amgylchedd unig a heriol yn aml, gan roi prawf ar eu perthynas wrth iddyn nhw ymdrechu i ddelio gydag amodau a chymhlethdodau y materion sydd ynghlwm â’r rhan yma…

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 18 @ 10:30 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Archebwch le ymlaen llaw ac ymunwch mewn sesiwn gyhoeddus Gwneud Llusern yn rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan ar 18 Tachwedd o 10.30am – 4pm Mae Theatr Byd Bychan yn falch iawn i gyhoeddi y gall Aberteifi edrych ymlaen unwaith eto eleni at Barêd Llusernau Enfawr creadigol a llawn dychymyg ar Ragfyr 7 am 7yh, diolch i grant gan Gronfa’r Loteri Fawr. Hoffem hefyd ddiolch i Bags of Help Tesco am eu cyfraniad i’r gweithdai gwneud llusernau a’r…

Dysgwch fwy »

The Art of Designing Temples

Tachwedd 23 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Pa reolau cynllunio a phatrymau sy’n cysylltu Côr y Cewri ag Eglwys Nanhyfer? Dewch o hyd i’r ateb i’r cwestiwn hwn a mwy gyda’r awdur a’r cyflwynwr lleol, Robin Heath. Bydd Robin yn dangos i’r gynulleidfa sut mae patrwm cynlluniau Teml wedi aros yn ddigyfnewid ers cyfnod Pentre Ifan, Côr y Cewri ac Avebury. Bydd dyluniadau, modelau a cheinciau cerddorol yn rhan o’r nosweth hon er mwyn sicrhau noson o ddysg i newid eich bywyd a darparu tamed o hwyl…

Dysgwch fwy »
Rhagfyr 2018

Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi

Rhagfyr 7 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Bydd Parêd Llusernau Enfawr yn goleuo Aberteifi ar 7 Rhagfyr 2018! Pleser mawr gan Theatr Byd Bychan yw cyhoeddi y bydd Aberteifi yn gallu edrych ymlaen at Barêd Llusernau Enfawr creadigol a dychmygus arall ar 7 Rhagfyr 7yh, diolch i grant gan Gronfa’r Loteri Fawr. Hoffen ni hefyd ddiolch i Bagiau Help Tesco am eu cyfraniad i’r gweithdai gwneud llusernau a deunyddiau. Eleni byddwn yn dathlu Blwyddyn y Môr Croeso Cymru ac yn creu llusernau o faint enfawr yn ogystal…

Dysgwch fwy »

King Lagoon’s Flying Swordfish Dance Band

Rhagfyr 15 @ 8:00 pm - 11:55 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Mae sioe gerddoriaeth seicadelig Affro-Lladin y Flying Swordfish yn cynnwys gwisgoedd yn ogystal â’n Dewin Sawrus! Mae croeso i chi i gyd i Barti brenhinol ynys drofannol...yn rhedeg drwy’r jyngl amryliw yn eich hoff drywsus aur. Mae’r Flying Swordfish yn cyfuno rhythmau a melodïau Affrica a De America i greu arddull unigryw o gerddoriaeth ffresh, pwerus, egnïol tu hwnt a llawn hwyl. Dyma brofiad gŵyl sy’n datblygu’n wead llawn dop o sawrau, goleuadau, balwnau ‘sêr-ffrwydrol’ a chyfranogiad y gynulleidfa yn…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.