Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Ebrill 2018

Wild Spring Greens

Ebrill 14 @ 11:00 am - 3:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£25

Jade Mellor Wild Pickings Daeth yn amser pigo’r llysiau gwyrdd ir a blasus sy’n llawn dop o fitaminau a daioni. Dechreuwch y dydd trwy gerdded o gwmpas lonydd Aberteifi yn dysgu am a chasglu amrywiaeth gyfoethog o ddeiliach tymhorol bwytadwy. Dewch â basged neu rywbeth tebyg i’w cario a throi eich cynhaeaf yn pesto gwyllt blasus i fynd gartre gyda chi . £25 yr un

Dysgwch fwy »

Marty O’Reilly and the Old Soul Orchestra

Ebrill 28 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

  Mae’r band hwn a ffurfiwyd yn Santa Cruz, Califfornia yn fand blŵs ac eto nid blŵs, gwerin ac eto nid gwerin, eneidiol ond nid canu’r enaid. Estynnwn groeso nôl i Marty O’Reilly a’r Old Soul Orchestra sy’n lansio eu halbwm newydd ‘Stereoscope’ yn ystod y daith hon yn y DU. Mae llais Marty yn hardd a thrawiadol, ei eiriau yn foel ac eto’n gyfoethog uwchben y gitâr drydan arw. Mae ffidil Chris Lynch, offerynnau taro Matt Goff a bas…

Dysgwch fwy »
Mai 2018

Adventure Travel Film Club

Mai 5 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Drysau’n agor am 6.30yh Ffilm yn dechrau am 7yh 56 munud Julie Clavier Y llong stemar hynaf sy’n dal i fodoli yn Affrica yw MV Liemba. Am bron i ganrif, bu’r stemar yn pwffian lan a lawr glannau dwyreiniol Llyn Tanganyika yn Tanzania. Fe’i hadeiladwyd yn yr Almaen yn 1913 cyn cael ei datod a’i hwylio mewn darnau draw i ardal Dwyrain Affrica Almaenig i’w hail-adeiladu. Ganrif yn ddiweddarach, mae’r llong yn ddolen gyswllt, yn fferi, llong gargo ac yn…

Dysgwch fwy »

Resonators

Mai 18 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

cefnogwyd gan Maya Mitten   Mae Resonators ar flaen y sîn dyb yn y DU, yn cysylltu eu cariad mawr at reggae o’r 70’au â dylanwadau cyfoes amrywiol er mwyn creu eu sain cyffrous eu hunain. Mae pŵerdy lleisiol deulais Faye Houston a Kassia Zermon yn creu’r sain blaen i grŵp naw-darn, sy’n mynd â ni ar daith seiniol o begwn sain ysgafn ac eneidiol i sain tywyll a garw. Yn 2018 maen nhw ar daith yn y DU yn…

Dysgwch fwy »
Mehefin 2018

Poetry Concert with Kim Rosen

Mehefin 28 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£12.50

Thursday 28 June 7 – 9.30 pm Tickets Full: £12.50 Concessions £10.50 Hosted by Holy Hiatus Kim Rosen, M.F.A., has awakened listeners around the world to the power of poetry to heal and transform individuals and communities. She is the author of Saved by a Poem: The Transformative Power of Words. Combining her devotion to poetry with her background in psychotherapy and spirituality, she offers lectures, workshops, retreats and Poetry Concerts all over the world. Since 1990, Kim has been…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.