Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Ebrill 2018

Gwneud Pyped y Pegwn

Ebrill 5 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

gyda Theatr Byd Bychan 1yh-4yh Gadewch i un o gynefinoedd oeraf y byd eich ysbrydoli! Mae Theatr Byd Bychan yn cludo teuluoedd i’r twndra rhewllyd a’r moroedd oer yn y gweithdy creadigol, hwyliog hwn. Gwnewch byped Arth y Gogledd ffyrnig neu Bengwin Ymherodrol yr Antarctig, a gyda help gwneuthurwyr a phypedwyr profiadol, dewch â’ch pyped yn fyw. Addas i oed 7+.

Dysgwch fwy »

Walk With Me (PG)

Ebrill 7 @ 7:00 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Walk With Me Cyflwynir gan Quiet Earth Ebrill 7 Gweinir bwyd o 7yh Dangos y ffilm am 8yh £10 £17 yn cynnwys bwyd   Cyfarwyddwyd gan Marc J. Francis Max Pugh Llefaru gan Benedict Cumberbatch Hyd | 94 munud Tystysgrif | PG   Mae ‘Walk With Me’ yn mynd â ni yn ddyfnach na’r aeth neb o’r blaen i galon mynachdy byd-enwog y Meistr Bwdaeth Zen, Thich Nhat Hanh, ac mae’n rhoi darlun i ni o fywyd cymuned fynachaidd sydd…

Dysgwch fwy »

Three Adventurers-a trio of talks by inspiring Welsh writers

Ebrill 8 @ 7:00 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Organised by Ursula Martin. Join three adventurous Welsh women for an evening's entertainment, with stories, readings, and a three-headed book-signing. Ursula Martin has trekked 3,700 miles round, through and across Wales, recovering from ovarian cancer. Emily Chappell has crossed several continents by bike, and won the Transcontinental Race across Europe. Hannah Engelkamp walked the entire perimeter of Wales, accompanied by a donkey called Chico. And the three adventurers are now on tour together, sharing their stories and signing their books…

Dysgwch fwy »

Gwneud Pypedau Cysgod

Ebrill 13 @ 11:00 am - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£12

Due to illness, this workshop is cancelled this week. We will re-schedule at a later date. Please get in touch if you'd like to be kept informed. Thanks   gyda Theatr Byd Bychan 11yb – 4yh Gwahodd cynulleidfa i’r perfformiad am 4yh £12 Dyma gyfle i deuluoedd greu perfformiad pypedau cysgod unigryw ar y cyd mewn un diwrnod. Byddwch yn tynnu eich ysbrydoliaeth o’r moroedd mawr yn ystod Blwyddyn y Môr. Nid yn unig byddwch yn creu eich stori, ond…

Dysgwch fwy »

Wild Spring Greens

Ebrill 14 @ 11:00 am - 3:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£25

Jade Mellor Wild Pickings Daeth yn amser pigo’r llysiau gwyrdd ir a blasus sy’n llawn dop o fitaminau a daioni. Dechreuwch y dydd trwy gerdded o gwmpas lonydd Aberteifi yn dysgu am a chasglu amrywiaeth gyfoethog o ddeiliach tymhorol bwytadwy. Dewch â basged neu rywbeth tebyg i’w cario a throi eich cynhaeaf yn pesto gwyllt blasus i fynd gartre gyda chi . £25 yr un

Dysgwch fwy »

Marty O’Reilly and the Old Soul Orchestra

Ebrill 28 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

  Mae’r band hwn a ffurfiwyd yn Santa Cruz, Califfornia yn fand blŵs ac eto nid blŵs, gwerin ac eto nid gwerin, eneidiol ond nid canu’r enaid. Estynnwn groeso nôl i Marty O’Reilly a’r Old Soul Orchestra sy’n lansio eu halbwm newydd ‘Stereoscope’ yn ystod y daith hon yn y DU. Mae llais Marty yn hardd a thrawiadol, ei eiriau yn foel ac eto’n gyfoethog uwchben y gitâr drydan arw. Mae ffidil Chris Lynch, offerynnau taro Matt Goff a bas…

Dysgwch fwy »
Mai 2018

Adventure Travel Film Club

Mai 5 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Drysau’n agor am 6.30yh Ffilm yn dechrau am 7yh 56 munud Julie Clavier Y llong stemar hynaf sy’n dal i fodoli yn Affrica yw MV Liemba. Am bron i ganrif, bu’r stemar yn pwffian lan a lawr glannau dwyreiniol Llyn Tanganyika yn Tanzania. Fe’i hadeiladwyd yn yr Almaen yn 1913 cyn cael ei datod a’i hwylio mewn darnau draw i ardal Dwyrain Affrica Almaenig i’w hail-adeiladu. Ganrif yn ddiweddarach, mae’r llong yn ddolen gyswllt, yn fferi, llong gargo ac yn…

Dysgwch fwy »

Gadael Tir

Mai 12 @ 7:30 pm - 10:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Gyda Owen Shiers a Gwilym Morus-Baird Sioe ddwyieithog yw Gadael Tir sy’n adrodd hanes hawliau tir a phrotest yng Nghymru. Mae’n dilyn helbulon a thrafferthion y werin bobl a lafuriodd i godi cenedl o’r gwraidd. Mae Gadael Tir yn adrodd eu stori trwy gytganau heintus caneuon traddodiadol; straeon dirdynnol am anobaith a dal ati; ffermwyr â bwyelli yn eu dwylo yn croes-wisgo; gweinidogion radical, gweithwyr tir ac undebau - y cyfan yn cwmpasu mil o flynyddoedd o hanes wedi ei…

Dysgwch fwy »

Resonators

Mai 18 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

cefnogwyd gan Maya Mitten   Mae Resonators ar flaen y sîn dyb yn y DU, yn cysylltu eu cariad mawr at reggae o’r 70’au â dylanwadau cyfoes amrywiol er mwyn creu eu sain cyffrous eu hunain. Mae pŵerdy lleisiol deulais Faye Houston a Kassia Zermon yn creu’r sain blaen i grŵp naw-darn, sy’n mynd â ni ar daith seiniol o begwn sain ysgafn ac eneidiol i sain tywyll a garw. Yn 2018 maen nhw ar daith yn y DU yn…

Dysgwch fwy »

untitled:holyhiatus11

Mai 22 @ 4:00 pm - 10:15 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

movement practitioner: Maura Hazelden artist filmmaker: Jacob Whittaker 4pm – 10.15pm Mae’r digwyddiad perfformiol hwn dros chwech awr yn archwilio sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, gan ddefnyddio ail-adrodd cymal o symudiad a chân o’r 13eg ganrif a ddatblygwyd gan Lou Laurens. Bydd untitled 11 yn defnyddio 10 mlynedd o haenau o recordio i greu sain-lun unigryw. Dewch i weld, i fod yn bresennol o fewn y gofod sy’n cael ei greu. Defnyddiwch y…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.