Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Mehefin 2018

Before The Flood Film Screening and Fundraiser

Mehefin 16 @ 7:30 pm - 10:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Tirion Dowsett is delighted to be hosting a charity film screening towards her fundraising efforts for Action Against Hunger. The evening will feature a screening of Before the Flood (PG), an acclaimed documentary starring Leonardo DiCaprio, plus a mocktail bar, snacks and more! About the film: From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, environmental activist and U.N. Messenger of Peace Leonardo DiCaprio, Before the Flood presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the…

Dysgwch fwy »

EXHALACIÓN | AIRE ~ a solo dance performance

Mehefin 23 @ 8:00 pm - 9:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Bydd Kirstie Simson yn rhannu ei hangerdd dros archwilio natur rhyddid trwy gyfrwng y solo bydd hi’n ei chyflwyno yn y noson hon o fyr-fyfyrio dawns. Trwy gyfrwng hiwmor, cyswllt llygad, deialog ac agosatrwydd bydd hi’n gwahodd y gynulleidfa i ymuno â hi ar siwrne wrth iddi wau ei ffordd trwy benderfyniadau’r funud sy’n rhan mor greiddiol o berfformiadau byr-fyfyr. Gydag asbri ysgafn mae’r berfformwraig feistrolgar hon yn datgan positifrwydd creiddiol bywyd wrth iddi ddawnsio ei ffordd drwy’r darn 45…

Dysgwch fwy »

Moving Bodies | Empty Spaces

Mehefin 24 @ 10:00 am - 5:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£25

Exploring Freedom through Dance Improvisation Cyfle i ddod i gysylltiad â Kirstie Simson a’i diddordeb angerddol ym mhrofiad rhyddhaol dawns, byr-fyfyrio ac archwilio natur rhyddid. Dychmygwch beth fyddai ein perthynas â dawns pe na byddai gyda ni syniadau blaenorol am sut y dylai’r corff symudol edrych neu deimlo. Mae cyfranogwyr yn gweithio y tu hwnt i hualau disgwyliadau diwylliannol a rhwystrau eraill. Byddan nhw’n dathlu symud gan ddefnyddio dulliau mae Kirstie wedi eu datblygu dros 35 mlynedd o ddysgu byr-fyfyrio…

Dysgwch fwy »

Poetry Concert with Kim Rosen

Mehefin 28 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£12.50

Thursday 28 June 7 – 9.30 pm Tickets Full: £12.50 Concessions £10.50 Hosted by Holy Hiatus Kim Rosen, M.F.A., has awakened listeners around the world to the power of poetry to heal and transform individuals and communities. She is the author of Saved by a Poem: The Transformative Power of Words. Combining her devotion to poetry with her background in psychotherapy and spirituality, she offers lectures, workshops, retreats and Poetry Concerts all over the world. Since 1990, Kim has been…

Dysgwch fwy »
Gorffennaf 2018

Move On Up

Gorffennaf 28 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson arall wych wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch cael chi’n symud dros lawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd.

Dysgwch fwy »
Awst 2018

Cardigan Belly Dancing Festival

Awst 4 - Awst 5
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Now in it's 7th Year and getting bigger and better each time! Saturday 4 August Pop Up Troupe 11am - 4pm Learn a dance in a day with the option to perform it with your Pop Up Troupe colleagues in the evening show. £25 (includes lunch) Bellydance Show 7pm - 10pm A fabulous celebration of Bellydance with acts from all over the UK. Shop at the souk, have a glass of Moroccan Punch and enjoy a varied and entertaining show.…

Dysgwch fwy »
Medi 2018

Solana

Medi 1 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Gyda chefnogaeth Ers iddyn nhw ffurfio yn Valencia yn 2012, mae’r prosiect fusion gwreiddiol Solana wedi bod yn swyno gwrandawyr gyda’u sain rhythmig cymhleth a’u harmonïau cyfoethog a ysbrydolwyd gan draddodiadau gwerin byd eang. O dan ddylanwad mawrion amrywiol fel Tigran Hamasyan, Kila, Vicente Amigo a Dhafer Youssef, mae sain Solana yn gymhleth o ran curiad ac yn gyfoethog o ran harmonïau. Mae Tamsin (ffliwt/acordion) a Rowen (ffidil) yn gwau ynghyd felodïau a ysbrydolwyd gan gerddoriaeth werin a klezmer. Mae…

Dysgwch fwy »

Joanna Quinn Retrospective – Anim18

Medi 8 @ 7:30 pm - 9:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£6

Anim18 Celebration of British Animation across the UK anime18.co.uk | @Anime18UK | Dan arweiniad Film Hub Wales , Chapter  a’r BFI Film Audience Network mewn partneriaeth â Theatr Byd Bychan. Mae Theatr Byd Bychan yn cyflwyno cyfle prin i gael golwg fanwl ar waith Joanna Quinn fel rhan o Anim18. Mae Quinn wedi ennill dros 90 o wobrau rhyngwladol, gan gynnwys enwebiad Oscar, 2 wobr Emmy, 4 gwobr Bafta a gwobrau’r Beirniaid yn yr holl wyliau animeiddio. Cwblhawyd ei ffilm gyntaf…

Dysgwch fwy »

Flying Atoms

Medi 15 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£6

Perfformiwyd gan Dawns Powys Yn Atomau Hedfanol mae Professor Gusto a Professor Hitch yn gweithio’n ddiwyd yn y labordy chwilfrydedd i ateb cwestiynau megis: sut mae adar yn aros yn yr awyr? I ble mae’r lleuad yn mynd yn ystod y dydd? Dim ond un peth sy’n sicr – mae’r bydysawd yn llawn rhyfeddodau ac nid yw popeth fel yr ymddengys. Yn dilyn perfformiadau llwyddiannus yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2017 a thaith boblogaidd tu hwnt o amgylch Gwyliau Gwyddoniaeth yn…

Dysgwch fwy »

John Craigie

Medi 21 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Mae John Craigie yn enwog am ei arddull Americana llithrig, ei sioeau byw difyr a’i sylwadau clyfar a slic. Mae’n cynnal traddodiad y canwr-gyfansoddwr clasurol tra’n torri ei gŵys ei hunan. Yn gerddorol, mae’n ymdebygu i John Prine, gyda hiwmor a wit Mitch Hedberg. Dyn gwylaidd, graslon a doniol tu hwnt yw John Craigie - un o chwedleuwyr gorau ein hoes. Mae Craigie wedi swyno cynulleidfaoedd ar draws 50 o Daleithiau’r America a llawer o Ewrop hefyd, gydag ysbryd DIY…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.