Loading Digwyddiadau

Past Digwyddiadau › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Chwefror 2019

Climate Change: Heading for Extinction (and what to do about it)

Chwefror 15 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Come to this public talk hosted by Extinction Rebellion Cardigan. Speakers will share the latest climate science and evidence of ecological breakdown discussing where our planet is heading and what together we can do about it. This is an emergency. We are living through the sixth mass extinction where species are going extinct at an unprecedented rate. Our governments are failing us. We need to build a mass movement that is prepared to accept what is happening and act accordingly.…

Dysgwch fwy »

Open Screen Night

Chwefror 16 @ 6:30 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£4

Ry’n ni’n cynnig cyfle cyntaf i’r felin i wneuthurwyr ffilm arddangos eu gwaith, gan roi ffenest i amrywiaeth o dalent a chreadigrwydd. Croeso i bawb: artistiaid proffesiynol, gwneuthurwyr ffilm amatur/ animeiddwyr neu aelodau o’r gymuned sydd â stori i’w dweud. Ry’n ni’n disgwyl sgrinio rhyw 5 ffilm fer neu fwy, fydd yn cael eu gweld rhag blaen gan GWRANDO i sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod hyd at 15 munud o hyd (wedi eu fformatio ar gyfer chwaraeydd DVD neu…

Dysgwch fwy »

Aerial Circus Tasters for Adults and Children

Chwefror 23
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

SYRCAS BYD BYCHAN Aerial Circus Tasters for Adults and Children 23 February 2019 Learn to fly at Small World Theatre. Try out our Aerial Taster classes before committing to a full-time course. Give yourself or someone special a one-off aerial experience gift voucher this season. The Tasters will be lots of fun and no experience is necessary. If in doubt – try out! A great gift to give and an exciting new experience to receive! Gift Vouchers are available to…

Dysgwch fwy »

Mawrth 2019

Parêd Gŵyl Dewi cyntaf tref Aberteifi!

Mawrth 1 @ 1:00 pm - 2:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Dewch i ddathlu ein Nawddsant Cenedlaethol, ein hunaniaeth Cymreig a’r iaith Gymraeg ar ddydd Gwener Mawrth 1af o 1yp – 2yp. Mae croeso i bawb ymuno yn y Parêd yn Aberteifi i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi a lansiad ein Parêd Gŵyl Dewi cyntaf sydd yn cael ei drefnu gan Cered. Fe fydd Draig Goch ffyrnig ac anferth yn rhuo ym mlaen yr orymdaith gan adael Neuadd y Dref am 1yp gan ddilyn y Stryd Fawr yr holl ffordd i Gastell…

Dysgwch fwy »

Small World Theatre’s Giant Dragon in Swansea

Mawrth 2 @ 11:00 am - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Small World Theatre’s Giant Dragon Celebrates St. David’s Day! Croeso Swansea is a two-day festival of music, food and entertainment for Swansea City Centre on 1 - 2 March from 11am – 4pm to celebrate St. David’s Day. The streets will be lined with an aroma of delicious homemade produce as marquees selling local produce and cookery demonstrations are displayed along Oxford Street and at Castle Square for the two days. Welsh bands, choirs, buskers and dancers will entertain the…

Dysgwch fwy »

FLEat

Mawrth 10 @ 11:00 am - 3:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i FLEat – y farchnad dydd Sul gyda Bwyd. Mwynhewch ddewis bendigedig o fwyd, danteithion a phethe arbennig, a rhai bargeinion da. Profiad siopa unigryw yw FLEat a digwyddiad cymunedol gwych. Mae’n siop ffenest i amrywiaeth o gynllunwyr proffesiynol, artistiaid, gwneuthurwyr a phobyddion. Gallwch ddisgwyl dillad, bric-a-brac, crefftau a darnau o gelf unigryw. Sbwyliwch eich hunan gyda cinio blasus neu ddewis hyfryd o gacennau i’w prynu. Ffordd ardderchog o dreulio dydd Sul. Manylion ar     SmallWorldTheatre @theatrbydbychan smallworldtheatre

Dysgwch fwy »

The Erin Bardwell Collective

Mawrth 16 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

gyda DJ Mr A Band Reggae Trojan/ Rocksteady/ Ska pum darn egnïol a meistrolgar yw The Erin Bardwell Collective, a sefydlwyd yn 2003. Os y’ch chi’n dwlu ar Ska, fyddwch chi ddim am golli’r perfformiad safon ucha’ yma.  Pan fydd y band yn taro’r nodau cyntaf fydd 'na neb o fewn clyw yn gallu dala nôl! Roedd Erin, arweinydd y band, yn aelod o The Skanxters gynt. Am flynyddoedd fe ganolbwyntiodd y band ar eu deunydd eu hunain yn bennaf,…

Dysgwch fwy »

Ebrill 2019

Wild Spring Greens & Edible Blooms

Ebrill 13 @ 10:00 am - 1:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Jade Mellor, Wild Pickings Mae’r cloddiau’n ffrwydro gyda planhigion gwyllt y gwanwyn a blodau blasus, y cyfan yn llawn fitaminau a nodd naturiol. Ymunwch â’r casglwr proffesiynol Jade Mellor, wrth grwydro o gwmpas llwybrau gwylltaf Aberteifi. Cewch ddysgu am a chasglu dewis cyfoethog o ddail a blodau tymhorol , bwytadwy. Dewch â basged neu rywbeth tebyg i ddal eich cynhaeaf, a gaiff ei droi yn donic blasus i chi fynd gartre gyda chi.

Dysgwch fwy »

A Trapeze Masterclass with Hannah Darby & Emily Redsell

Ebrill 13 @ 10:00 am - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

A creative day on the trapeze exploring the connection between the floor and the air. We will be exploring dance trapeze and partner work (you don't need to bring your own partner!) This class requires a working knowledge of Aerial and experience is necessary. Morning Dance warm up, when you will spend the morning working on individual movement and choreography that can be taken up into the air. 1pm Break for Lunch Afternoon Focus on Doubles work and choreographic creative…

Dysgwch fwy »

Ida Wenoe & The Wren Songbook

Ebrill 19 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Ry’n ni wrth ein bodd i estyn croeso nôl i Ida Wenoe a The Wren Songbook – dau berfformiad poblogaidd iawn. Artist indie-gwerin o’r radd ucha’ yw Ida. Mae rhyw arlliw o Americana yn ei cherddoriaeth a thinc Nordig a rhywbeth o harddwch mawr. Yn 2016 fe gyflawnodd daith ar wib 7 diwrnod o gwmpas y DU a arddangosodd ei thalent hollol unigryw fel artist unigol am y tro cyntaf. Mae wedi cael ei chwarae ar raglenni radio BBC6 Tom…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.