Loading Digwyddiadau

Past Digwyddiadau › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Mai 2019

when in roam

Mai 18 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Beth yw ystyr ‘cartref’ i chi Gwaith cyffrous aml-gelfyddyd yw when in roam sy’n edrych ar thema cartref a pherthyn gan ddefnyddio hiwmor ac adrodd stori deimladwy. Mae’r prosiect yn cyfuno dawns/ symud, dawns awyrol, gair llafar a chyfansoddiad cerddorol gwreiddiol mewn pedair iaith (Cymraeg, Sbaeneg, Ffrangeg a Saesneg), gan greu perfformiad addas i bob cynulleidfa. Wedi crwydro Puerto Rico, Madrid, yr Alban a De Cymru, mae’r criw sy’n cynnwys y berfformwraig o Ogledd Cymru Angharad Jones, perfformiwr syrcas arobryn…

Dysgwch fwy »

Mehefin 2019

Gweithdy Pobi Bara a Chlownio i’r Teulu

Mehefin 1 @ 10:00 am - 12:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

10am – 12.30pm Mae Theatr Byd Bychan a Phopty Bara Menyn wedi dod ynghyd i gynnig gweithdy pobi a chlownio unigryw. Gan weithio gyda Seren o Bara Menyn, bydd plant a rhieni yn cael hwyl yn ffurfio toes bara. Tra bod y bara yn codi a phobi, bydd Theatr Byd Bychan yn cynnal sesiwn clownio a gemau hwyl. Ar ddiwedd y gweithdy, bydd y teuluoedd yn dychwelyd i’r gegin i fwyta eu bara ffres eu hunain. Byddwn yn darparu yr…

Dysgwch fwy »

Losing Sight of Shore

Mehefin 1 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Adventure Travel Film Club yn cyflwyno Losing Sight of Shore Mae Losing Sight of Shore yn olrhain taith ryfeddol pedair menyw ddewr dan yr enw y Coxless Crew a fwrodd mas ar daith i rwyfo ar draws y Môr Tawel o America i Awstralia hynny heb gefnogaeth. Yn ystod naw mis ar y môr, fe wynebon nhw heriau meddyliol a chorfforol a oedd yn rhaid eu goresgyn er mwyn ennill eu lle yn y llyfrau hanes. Ebrill 2015 oedd dyddiad…

Dysgwch fwy »

Miss Mitten’s Collage Academy presents Collage Masterclass

Mehefin 15 @ 11:00 am - 4:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Mae Miss Mitten yn dychwelyd gyda dosbarth meistr newydd o’i Collage Academy newydd yng Nghaerfaddon. Gan weithio ar y thema ‘Eich Parti Swper Perffaith’ mewn fformat A3, byddwch yn creu campwaith swrealaidd mewn diwrnod! Bydd Maya yn eich tywys drwy’r profiad o ddod o hyd i ddelweddau, sganio a safio delweddau digidol, technegau torri a sgiliau 3D. Mae wastad tipyn o hwyl a thynnu coes cyfeillgar yn nosbarth Miss Mitten a ʼdoes dim angen profiad. £28 Archebwch ar-lein: missmittenscollageacademy.com Holwch…

Dysgwch fwy »

Move On Up

Mehefin 15 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson ffantastig arall wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad helaeth o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch cael i symud a shiglo dros lawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd.

Dysgwch fwy »

Gorffennaf 2019

Kōtuku and the Moon Child

Gorffennaf 6 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Cyflwynir gan Birdlife Productions o Seland Newydd Mae mygydau Basel, Pypedwaith a miwsig piano gwreiddiol hollol hyfryd yn adrodd stori am antur annisgwyl sy’n cludo Plentyn y Lleuad yn bell oddi cartref! Beth sy’n ei disgwyl mewn byd newydd rhyfedd - ac a wnaiff hi ddychwelyd i’r Lleuad fyth eto? Gan dynnu ar ysbrydoliaeth byd o chwedlau tylwyth teg ac arfordiroedd eu cartref yn Seland Newydd, mae Birdlife Productions wedi creu antur enfawr am golled, hiraeth a chyfeillgarwch annisgwyl, a…

Dysgwch fwy »

XR yn cyflwyno The Time Is Now

Gorffennaf 7 @ 12:00 pm - 3:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

12.00yp yn Theatr Byd Bychan Croeso i bawb Gwrthryfel Difodiant - Camau Nesa - Mae Angen Chi Arnom ni Trafodaeth a sgwrs gyda Roger Hallam. Trafodaeth agored gyda siaradwyr XR canolog am yr hyn sydd nesaf i XR UK a sut y gallwn symud ymlaen gyda gwrthryfel yr Hydref. Dyma EICH CYFLE i gysylltu â gwrthryfelwyr canolog XR, ac i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd nesaf. STRWYTHUR CYFARFOD Agor ar ffeithiau'r Argyfwng Hinsoddol ac Ecolegol gyda thrafodaeth…

Dysgwch fwy »

Rangoli tour of Wales and India 2019 at Small World Theatre

Gorffennaf 13 @ 10:00 am - 5:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Join Winding Snake Productions 2019 Rangoli tour of Wales and India. A free event for all ages, please contact Small World Theatre to book (places are limited). Phone 01239 615 952 or use the Box Office Ticket below. Get involved in a day of learning, making, watching and chatting with the Rangoli: Art that Binds team at: Volcano Theatre, Swansea 04/07/2019 Small World Theatre, Cardigan 13/07/2019 Mostyn Gallery, Llandudno 14/09/2019 Oriel Davies, Newtown 21/09/2019 Disha Project, Ajmer 01/09/2019 – 11/09/2019…

Dysgwch fwy »

An Evening with the Gurruwiwi’s

Gorffennaf 14 @ 7:00 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

You’re invited to a special evening celebrating Indigenous Australian culture through film and music hosted by Morning Star Documentary An Evening with the Gurruwiwi’s Sunday July 14th You’re invited to a special evening celebrating Indigenous Australian culture through film and music.Enjoy a screening of the documentary Westwind: Djalu’s Legacy, a Q&A with director Ben Strunin, and stars Larry, Vernon & Jason Gurruwiwi. and a traditional songline performance by the band Larry Gurruwiwi Malawurr. About Westwind: Djalu’s Legacy Djalu Gurruwiwi, an…

Dysgwch fwy »

YEAH YEAH

Gorffennaf 19 @ 7:30 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Cwmni theatr newydd yng Nghaerdydd yw YEAH YEAH sy'n datblygu theatr gig ddyrchafol. Mae hwn yn groesfan gyffrous i'r rhai sy'n mwynhau theatr gorfforol, theatr gerddorol, bandiau teyrnged, dawns a chomedi. Gallwch ddisgwyl parodi, cerddoriaeth eiconig a chaneuon roc y byddwch chi'n eu hadnabod a'u caru. Bydd drymiau byw, keytar, spangles, lycra a digon o chwerthin. Mae YEAH YEAH yn eich gwahodd i fod yn rhan o'r gynulleidfa yn Theatr Byd Bychan ar yr adeg hollbwysig hon wrth ddatblygu'r gwaith ‘Magical Place’…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.