Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Hydref 2018

Move On Up

Hydref 5 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson wych arall wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch cael i symud a shiglo dros lawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd. Trailer by Jake Whittaker

Dysgwch fwy »

Tinc y Tannau

Hydref 13 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Mae Harddwch a Direidi wrth galon Tinc y Tannau. Mae Ailsa Mair Hughes a Sianed Jones yn canu a chwarae y Fiola da Gamba bas ar yr un pryd. Eu hamgylchedd sy’n ysbrydoli eu canu, boed hwnnw yn rhaeadr, yn gapel o atseiniau neu’n ystafell llawn celf. Gyda’i gilydd maen nhw’n creu harmonïau pedwar rhan cyfoethog sy’n swnio’n gyfareddol ar yr hen offerynnau soniarus yma sy’n cael eu chwarae â bwa neu eu plycio fel gitâr. Maen nhw’n perfformio darnau…

Dysgwch fwy »

Seán Vicary a Gary Thomas yn cyflwyno ‘An Animate Evening’

Hydref 20 @ 6:00 pm - 8:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£7

Led by Film Hub Wales and Chapter working with the BFI Film Audience Network in partnership and project partners, with the support of the BFI, awarding funds from The National Lottery.   Seán Vicary 6.00pm Bydd Sean Vicary yn cyflwyno gwaith newydd a ddatblygwyd fel rhan o’i wobr Cymru Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yn ymuno â’r Athro Kirsti Bohata mewn sgwrs i drafod ei animeiddiad diweddaraf, sef ymateb i nofel gwlt Alan Garner ‘The Owl Service.’   An Animate…

Dysgwch fwy »

Taith Llusernau Agor Yr Egin, Caerfyrddin

Hydref 25 @ 5:30 pm - 8:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

I ddathlu agor Canolfan S4C Yr Egin mi fydd pythefnos o weithgareddau amrywiol o’r 22 Hydref i 3 Tachwedd. Un o’r dathliadau cyffrous ar y thema goleuni ac egni fydd taith llusernau o Rhodfa Santes Catrin, sydd yng nghanol tref hynafol Caerfyrddin i fyny Heol y Coleg i’r Egin ei hun. Mae’r Egin yn ddatblygiad arloesol, yn ganolfan a fydd yn sbarduno syniadau a chysylltiadau, yn bair creadigol ac yn feithrinfa ar gyfer ymarferwyr ac entrepreneuriaid. Dyma gyfle i’r gymuned…

Dysgwch fwy »

Emma Lohan & Julian’s SKAafterparty

Hydref 26 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Reluctantly and with heavy hearts, we are canceling this event on 17/10. Emma and the band will be launching the new album in London and hoping to get to Cardigan another time. Thank you everyone who booked ahead and paid for their tickets (we will refund this week). Sadly sales aren't what we are used to at this point and don't come near to covering the band's costs. It is unfair to ask Emma to take a big risk on…

Dysgwch fwy »
Tachwedd 2018

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 4 @ 10:30 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Archebwch le ymlaen llaw ac ymunwch mewn sesiwn gyhoeddus Gwneud Llusern yn rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan ar 4 Tachwedd o 10.30am – 4pm Mae Theatr Byd Bychan yn falch iawn i gyhoeddi y gall Aberteifi edrych ymlaen unwaith eto eleni at Barêd Llusernau Enfawr creadigol a llawn dychymyg ar Ragfyr 7 am 7yh, diolch i grant gan Gronfa’r Loteri Fawr. Hoffem hefyd ddiolch i Bags of Help Tesco am eu cyfraniad i’r gweithdai gwneud llusernau a’r…

Dysgwch fwy »

MACBETH – DIRECTOR’S CUT

Tachwedd 9 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Drama Shakespeare mewn arddull hynod, anhraddodiadol gyda perfformiadau pwerus, cynllunwaith trawiadol a syndod i’r synhwyrau! Ry’n ni wedi llacio’r pwyslais ar symud a chymeriad er mwyn canolbwyntio’n sylw ar ddeinameg y pâr llofruddiol, gan ddilyn eu huchelgeisiau dieflig, eu gofidiau cynyddol a datgymaliad y cwlwm rhyngddyn nhw, a hynny yn erbyn cefndir o bleserau’r corff a ‘normalrwydd’ trais. Gallwch ddisgwyl Macbeth hwyliog, llawn egni, a hiwmor amrwd ac is-gerrynt o falais cryf yn gwau drwyddo. Mae’r cynhyrchiad hwn yn un…

Dysgwch fwy »

TRANSIT

Tachwedd 10 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£6

Daw TRANSIT nôl i ddathlu popeth sydd yn gysylltiedig ag agwedd pync DIY a mwy, gan ddod â seiniau sy’n eich denu i ddawnsio heb ddiffodd eich ymennydd. Noson (Ôl-) Pync a Ska fydd hi yn bennaf, ond bydd ambell i syndod annisgwyl yn cael ei daflu i’r gymysgedd, diolch i DJ Mr.A a Doris Dayglo. Yn ymuno â’r parti yn fyw mae ‘Cut & Paste/Torri a Gludo’, sy’n cynnwys rhai o’r bobl a gyflwynodd MWSTARD i chi. Y tro…

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 11 @ 10:30 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Archebwch le ymlaen llaw ac ymunwch mewn sesiwn gyhoeddus Gwneud Llusern yn rhad ac am ddim yn Theatr Byd Bychan ar 11 Tachwedd o 10.30am – 4pm Mae Theatr Byd Bychan yn falch iawn i gyhoeddi y gall Aberteifi edrych ymlaen unwaith eto eleni at Barêd Llusernau Enfawr creadigol a llawn dychymyg ar Rhagfyr 7 am 7yh, diolch i grant gan Gronfa’r Loteri Fawr. Hoffem hefyd ddiolch i Bags of Help Tesco am eu cyfraniad i’r gweithdai gwneud llusernau a’r…

Dysgwch fwy »

Dugout

Tachwedd 17 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

A gyflwynir gan Adventure Travel Film Night  Mae’r ffilm yn dilyn Benjamin Sadd (gwneuthurwr ffilm) a James Trundle (artist) wrth iddyn nhw deithio i Amazon yr Ecwador i adeiladu canŵ o ddim, yna fynd ar eu pen eu hunain drwy’r goedwig law. Mae’r daith yn adeiladu ar eu degawd o gyfeillgarwch mewn amgylchedd unig a heriol yn aml, gan roi prawf ar eu perthynas wrth iddyn nhw ymdrechu i ddelio gydag amodau a chymhlethdodau y materion sydd ynghlwm â’r rhan yma…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.