Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Hydref 2017

Mae Eich Stori Chi Yma

Hydref 21 @ 10:30 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£24

Croeso nôl i ddosbarthiadau Maya gyda gweithdy newydd a chyffrous yn ei phortffolio. Cewch eich tywys drwy broses o greu llyfr celf trwy ddefnyddio geiriau a ‘ddarganfyddwyd’, brawddegau a delweddau parod. Crëwch stori newydd a phersonol; o’ch bywyd chi, o stori rhywun arall, o chwedl  plentyndod i eiriau haniaethol gyda ffocws ar y ddelwedd. Fe ddysgwch am collage, sgiliau llyfrau pop-yp a sut i wneud drysau bach sy’n agor ar fydoedd eraill. Dim angen profiad blaenorol. Addas i oed 14+.…

Dysgwch fwy »

Agoriad Arddangosfa Straeon Cudd

Hydref 22 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Free

Mae’r arddangosfa hon yn dangos gwaith wyth myfyriwr ffotograffiaeth o The Freedom Theatre, Jenin/ Palesteina, wedi eu mentora gan Sabine Stein, ffotograffydd dogfennol o’r Almaen. Fe sylwodd y myfyrwyr yn ofalus ar yr amgylchedd o’u cwmpas ac fe dyfodd y straeon trwy gyfnewid diwylliannol a thrafodaethau grŵp. Mae pob dogfen yn adrodd stori annibynnol am fywyd ym Mhalesteina. The exhibition will open with a short introductory talk from Sabine Stein, with wine and refreshments available. Free entry

Dysgwch fwy »

Straeon Cudd

Hydref 23 @ 10:00 am - Hydref 27 @ 4:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Mae’r arddangosfa hon yn dangos gwaith wyth myfyriwr ffotograffiaeth o The Freedom Theatre, Jenin/ Palesteina, wedi eu mentora gan Sabine Stein, ffotograffydd dogfennol o’r Almaen. Fe sylwodd y myfyrwyr yn ofalus ar yr amgylchedd o’u cwmpas ac fe dyfodd y straeon trwy gyfnewid diwylliannol a thrafodaethau grŵp. Mae pob dogfen yn adrodd stori annibynnol am fywyd ym Mhalesteina. Exhibition opens on Sunday 22 October 7pm Exhibition runs from Monday 23 October - Friday 27 October, 10am - 4.30pm Free entry

Dysgwch fwy »

FLEat

Hydref 29 @ 11:00 am - 3:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Croeso i farchnad FLEat eleni, a dewis maldodus o nwyddau, bwydydd blasus a bargeinion gwirioneddol. Mae FLEat yn brofiad siopa dydd Sul unigryw, ac yn ddigwyddiad cymdeithasol cymunedol heb ei ail. Yma fe welwch waith cynllunwyr proffesiynol dethol, artistiaid, gwneuthurwyr a phobwyr. Fe welwch ddillad, trugareddau, crefftau a darnau unigryw o gelf. Sbwyliwch eich hunan a mwynhau cinio blasus neu prynwch ddewis o gacennau i de. Dyma ffordd wych i dreulio dydd Sul. mynediad am ddim

Dysgwch fwy »
Tachwedd 2017

Wild Ponies

Tachwedd 4 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Ry’n ni’n rhoi’r bêls gwellt yn eu lle, yn llenwi’r casgenni ac yn hongian y baneri bach ar gyfer noson wedi ei hysbrydoli gan naws y twmpath 'sgubor yng nghwmni’r artistiaid gwlad disglair, Wild Ponies. Er mai yn Nashville mae eu cartref, De-orllewin Virginia (lle ganwyd a magwyd cyd-aelodau’r band, Doug a Telisha Williams)  sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth gyson i Wild Ponies . Yno, mewn trefi mynyddig fel Galax, mae cerddoriaeth draddodiadol Americanaidd yn dal i ffynnu, gyda chefnogaeth…

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 5 @ 11:00 am - 4:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

One event on 12th November 2017 at 11:00am

One event on 19th November 2017 at 11:00am

One event on 26th November 2017 at 11:00am

Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Estynnwn groeso mawr i chi i un o’r gweithdai gwneud llusern di-dâl yn Theatr Byd Bychan yn Aberteifi. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dre greadigol hon i gyd! Gobeithio y caiff pawb gyfle i wneud llusern fel y gallan nhw ymuno mewn Parêd drwy’r strydoedd a bod yn rhan o ddigwyddiad trawiadol iawn ar nos Wener 8 Rhagfyr o 7yh – 8.30yh. Ar y noson honno, bydd y llu o siopau sydd yn Aberteifi yn agored ar gyfer…

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 12 @ 11:00 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Estynnwn groeso mawr i chi i un o’r gweithdai gwneud llusern di-dâl yn Theatr Byd Bychan yn Aberteifi. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dre greadigol hon i gyd! Gobeithio y caiff pawb gyfle i wneud llusern fel y gallan nhw ymuno mewn Parêd drwy’r strydoedd a bod yn rhan o ddigwyddiad trawiadol iawn ar nos Wener 8 Rhagfyr o 7yh – 8.30yh. Ar y noson honno, bydd y llu o siopau sydd yn Aberteifi yn agored ar gyfer…

Dysgwch fwy »

The People Tree pop-up Cafe

Tachwedd 17 @ 12:30 pm - 2:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

An event every week that begins at 12:30pm on Dydd Gwener, repeating until 24th November 2017

Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Small World Theatre is delighted to be hosting The People Tree during Friday lunchtimes in November. Come and enjoy a delicious lunch in our kitchen, where Sana will be cooking up some yummy traditional Indian favourites. All food will be suitable for vegetarians.

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 19 @ 11:00 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Estynnwn groeso mawr i chi i un o’r gweithdai gwneud llusern di-dâl yn Theatr Byd Bychan yn Aberteifi. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dre greadigol hon i gyd! Gobeithio y caiff pawb gyfle i wneud llusern fel y gallan nhw ymuno mewn Parêd drwy’r strydoedd a bod yn rhan o ddigwyddiad trawiadol iawn ar nos Wener 8 Rhagfyr o 7yh – 8.30yh. Ar y noson honno, bydd y llu o siopau sydd yn Aberteifi yn agored ar gyfer…

Dysgwch fwy »

Black Is The Color Of My Voice

Tachwedd 24 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Yn syth ar ôl perfformio i neuaddau llawn dop yn Shangai, Efrog Newydd a Gŵyl Ymylol Caeredin, mae Apphia Campbell yn dechrau ar ei thaith gyntaf o’r DU. Mae ‘Black is the Color of my Voice’ wedi ei ysbrydoli gan fywyd Nina Simone ac mae’n dilyn hanes cantores jazz lwyddiannus a gweithredwraig dros hawliau dinesig sy’n chwilio am waredigaeth yn dilyn marwolaeth annhymig ei thad. Mae’n adfyfyrio ar y daith a aeth â hi o fod yn bianydd ifanc dawnus…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.