Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Awst 2017

Music and Meditation Evening

Awst 14 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
meditation evening

Sahaja Meditation is presenting a special one off evening of music & meditation by hosting a touring group of national and international musicians and vocalists.  The event will include a guided meditation, a presentation of music therapy using vocal music for holistic health, raga performances on sitar, Hindustani vocals and a recital of bhajans and qawwali played on harmonium and tabla. Performers: Tim Bruce – London based actor on stage and screen, will present the music therapy. Adam Morgan – who…

Dysgwch fwy »
£10

Rangoli: celf sy’n cydio – lansio’r prosiect!

Awst 15 @ 11:00 am - 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
35

This event is now fully booked. Please contact the Box Office Tues - Fri to be added to the Reserve List, thanks 01239 615 952. The launch party begins at 6pm with celtic - Indian music and delicious refreshments. The party is open to the public (free of charge) so please tell your friends. “At the stroke of today’s midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.” Jawahar Lal Nehru, Prime Minister of India, 15…

Dysgwch fwy »
£30

Animeiddio i rai dan 14’s

Awst 16 @ 10:00 am - Awst 17 @ 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
animation2

16 – 17 Awst, 10yb – 4yp Os y’ch chi wastad wedi eisiau dysgu sut mae’r grefft o animeiddio yn gweithio, cewch flas arni yn y gweithdai yma. Ymunwch a rhai o’r un oedran am ddau ddiwrnod o ddysgu creadigol; nid oes angen sgiliau arbennig arnoch i wneud y gwaith. Bydd animeiddwyr profiadol Winding Snake yn dangos popeth sydd angen arnoch i gychwyn. Yn y gweithdy, byddwch yn dysgu technegau hanfodol animeiddio; o ddefnyddio eich corff i greu symudiadau (…

Dysgwch fwy »
£40

Madhbani Workshop with artist Rajni Kiran Jha

Awst 18 @ 10:00 am - 4:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
matsya-kanya-rajni-kiran-jha

As part of Rangoli: Art that Binds, a new Wales India participatory art project led by Winding Snake Productions, Rajni will be visiting Small World Theatre in Cardigan to work with local practicing professional and amateur artists. Join her in an exciting and enlightening one day workshop in Madhubani painting. Rajni Kiran Jha has made art since she was old enough to hold the tools.  She lives in Delhi  and when she is not teaching art, spends her time creating…

Dysgwch fwy »
£10

Charity Fundraiser for West Wales Domestic Abuse Service

Awst 19 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Miss Wales

Flutes Bubble Bar is hosting a Charity Fundraiser in aid of the West Wales Domestic Abuse Service. Kimberly Funnell has been working her socks off to create a fantastic night. The evening will feature a guest appearance from Miss Wales 2017, live music from The Shooting Counters, foodie treats from The People Tree and Recipe for Life, a photobooth, raffle, full bar and more! Please join Kimberly and her team to raise awareness for the charity and some extra funds.…

Dysgwch fwy »
£40

Adeiladwch Gert Bocs

Awst 23 @ 11:00 am - 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
WebBoxCarts

Dyma weithdy hwyliog i’r teulu cyfan! Byddwch yn gweithio gyda’ch gilydd i gynllunio ac adeiladu eich cert bocs eich hunan, ac yna mynd â’r cerbyd rasio anhygoel gartre gyda chi i’w addasu’n bersonol. Bydd Theatr Byd Bychan yn helpu gyda’r cynllunio a’r adeiladu, yn darparu’r olwynion a deunyddiau hanfodol eraill o ddeunyddiau ail-gylchu. Oed 8+ £40 am bob cert bocs gyda hyd at 5 o bobol yn gwneud un cert.

Dysgwch fwy »
Medi 2017
£7

Chwarae Syrcas i bawb!

Medi 2 @ 4:30 pm - 8:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
website_image

Chwarae Syrcas i bawb! 4.30yp – 5.30yp Dangosiad ar sgrîn o Quidam gan Cirque du Soleil, 6yh Croeso i ddigwyddiad gwych arall sy’n Codi Arian i Hedfan dan ofal Déa Neile-Hopton. Ymunwch â Déa a Chriw y Syrcas mewn gweithdy cyffrous arall lle cewch gyfle i arbrofi gydag offer syrcas gwahanol: siwglo gyda sgarffiau, peli a chlybiau, hŵla hŵpiau a llawer mwy! Wedi’r hyfforddiant bydd hoe i gael brechdan ac wedyn cyfle i weld Quidam, sy’n gynhyrchiad gan Cirque du…

Dysgwch fwy »
£4

Noson Sgrîn Agored

Medi 9 @ 7:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
FilmStrip_website

Ry’n ni’n cynnig cy e cyntaf i’r felin i wneuthurwyr f lm arddangos eu gwaith, gan roi ffenest i amrywiaeth o dalent a chreadigrwydd. Croeso i bawb: artistiaid proffesiynol, gwneuthurwyr ffilm amatur/ animeiddwyr neu aelodau o’r gymuned sydd â stori i’w dweud. Ry’n ni’n disgwyl sgrinio rhyw 5 f lm fer neu fwy, fydd yn cael eu gweld rhag blaen gan GWRANDO i sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod hyd at 15 munud o hyd (wedi eu fformatio ar gyfer…

Dysgwch fwy »
Am Ddim

MaDCaff

Medi 16 @ 4:30 pm - 6:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
MaDCaff_web

Mae MaDCaff yn ddigwyddiad caffi agored gwych sy’n arddangos talentau cerddorion lleol a dawnswyr sydd yn, neu wedi, dioddef o salwch meddwl. Pwrpas MaDCaff yw darparu gofod diogel i bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl i rannu eu storiau, sgiliau a thalentau. Manylion cyswllt a dolen i MaDCaff arlein yma… MaDCaff on Facebook facebook.com/MADCaff Contact Miranda for more information mirandajanebetts72@yahoo.co.uk madcaff.wordpress.com

Dysgwch fwy »
£10

Rainbow Girls

Medi 23 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
RainbowGirls

Rainbow Girls yw criw cyd-weithiol o ysgrifenwyr caneuon, offerynwyr aml-ddoniog, lleiswyr a phobl Califfornia sydd wedi treulio’r 5 mlynedd ddiwethaf yn teithio Ewrop a’r UD fel band roc a rôl – dyna yw Rainbow Girls. Yn ddiweddar fe ddychwelon nhw at eu gwreiddiau mwy gwerinol ac mae’r triawd newydd yn teithio i’r DU yr hydref hwn gyda Erin Chapin, Caitlin Gowdey a Vanessa May. Bydd y Rainbow Girls yn perfformio dwy set hardd sy’n cyfleu eu harmonïau cyfoethog, eu caneuon…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.