Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Tachwedd 2017

Black Is The Color Of My Voice

24th Tachwedd 2017 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Yn syth ar ôl perfformio i neuaddau llawn dop yn Shangai, Efrog Newydd a Gŵyl Ymylol Caeredin, mae Apphia Campbell yn dechrau ar ei thaith gyntaf o’r DU. Mae ‘Black is the Color of my Voice’ wedi ei ysbrydoli gan fywyd Nina Simone ac mae’n dilyn hanes cantores jazz lwyddiannus a gweithredwraig dros hawliau dinesig sy’n chwilio am waredigaeth yn dilyn marwolaeth annhymig ei thad. Mae’n adfyfyrio ar y daith a aeth â hi o fod yn bianydd ifanc dawnus…

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

26th Tachwedd 2017 @ 11:00 am - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Unfortunately this final workshop is fully booked. We're already oversubscribed. If you'd like to be part of the Parade on 8 December, please give our Box Office a call on 01239 615 952. We have a stock of lanterns that we're able to give to people who reserve them.   Estynnwn groeso mawr i chi i un o’r gweithdai gwneud llusern di-dâl yn Theatr Byd Bychan yn Aberteifi. Wrth greu llusern byddwch yn helpu goleuo’r dre greadigol hon i gyd!…

Dysgwch fwy »
Rhagfyr 2017

Ffilmiau Teithio Antur yn cyflwyno

2nd Rhagfyr 2017 @ 7:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Drysau a bar yn agor 6.30yh Man with a Pram Cyfarwyddwr: Mikael Strandberg 58 munud Mae tad, ei ferch Dana (2 flwydd oed mewn pram) a chynorthwywraig Saesneg, Georgia, yn dechrau cerdded 750 km o un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Lloegr (Moss Side) i un o’r cyfoethocaf (Palas Buckingham, Llundain). Mae teithio wastad wedi bod yn ffordd i Mikael chwilio am, a deall, ystyr bywyd. Mae’n ceisio deall pam ddigwyddodd Brexit a pam fod banciau bwyd yn tyfu’n gyflym. Tra’n…

Dysgwch fwy »

Lost Legacy: Stonehenge & the Preselis

3rd Rhagfyr 2017 @ 3:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Sgwrs gyda lluniau gan Robin Heath Am bron i ganrif, mae Mynyddoedd y Preselau wedi eu cysylltu â Chôr y Cewri, teml genedlaethol Prydain. Yn y bôn, bu’r drafodaeth yn un am sut y cyrhaeddodd cerrig gleision y Preselau i Gôr y Cewri – ai trwy chwys a llafur dyn neu trwy effaith rhewlifoedd? Yn y cyfamser, thalwyd fawr ddim sylw i gwestiwn llawer pwysicach – pam oedd y cerrig hyn o’r Preseli yn rhan fawr a chreiddiol o bob…

Dysgwch fwy »

Parêd Llusernau Anferthol Aberteifi

8th Rhagfyr 2017 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

Ymunwch â pharêd llusernau mawreddog drwy strydoedd Aberteifi, a dewch i sioe wefreiddiol min nos sy’n diweddu gydag arddangosfa o dân gwyllt ar nos Wener Rhagfyr 8 o 7yh. Gobeithio bydd pawb wedi cael cyfle i wneud llusern yn un o Weithdai Gwneud Llusernau Theatr Byd Bychan ym mis Hydref a Tachwedd. Os na, peidiwch poeni, ond dewch i ymuno gyda phawb ta beth. Bydd siopau niferus Aberteifi ar agor ar gyfer siopa hwyr. Bydd Theatr Byd Bychan yn arwain…

Dysgwch fwy »

Yamäya gyda chefnogaeth DJ Miss Mitten

15th Rhagfyr 2017 @ 8:00 pm - 11:55 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Dewch i bartïa i guriad cerrynt tanbaid Afrobeat byw a seiniau reggae/dyb y Nadolig hwn! Mae YAMÄYA yn cynnwys y lleisydd pwerus o Senegal, Khadim Sarr, ac aelodau o fandiau sefydlog fel Lakuta, The Gentle Mystics a The Voodoo Love Orchestra. Gyda’i gilydd mae’r criw cydweithredol hwn o gerddorion o Brighton yn creu miwsig groove sydd wedi ei ysbrydoli gan ynni crai a phŵer y gwir affrobeat cynnar. Mae YAMÄYA yn ehangu ar eu gwreiddiau yn Nigeria gan dynnu ar…

Dysgwch fwy »

New Year’s Eve Get Down

31st Rhagfyr 2017 @ 9:00 pm - 1st Ionawr 2018 @ 1:00 am
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£7

9pm - 1pm This event is pre-book only - strictly no admittance on the door. Please don't turn up on the door on the night without a ticket. Join DJ Mr A. at Small World Theatre's special New Year's Eve vinyl celebration. Mr A. will play the hottest selection of funk, soul and beyond starting at the later time of 9pm. Enjoy an eclectic mix of Detroit Soul, New Orleans Funk, West Coast Wah-wah, Harlem Shuffle and New York Disco.…

Dysgwch fwy »
Chwefror 2018

Noson Sgrîn Agored

Chwefror 10 @ 6:30 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£4

Ry’n ni’n cynnig cyfle cyntaf i’r felin i wneuthurwyr ffillm arddangos eu gwaith, gan roi ffenest i amrywiaeth o dalent a chreadigrwydd. Croeso i bawb: artistiaid proffesiynol, gwneuthurwyr ffilm amatur/ animeiddwyr neu aelodau o’r gymuned sydd â stori i’w dweud. Ry’n ni’n disgwyl sgrinio rhyw 5 ffilm fer neu fwy, fydd yn cael eu gweld rhag blaen gan GWRANDO i sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod hyd at 15 munud o hyd (wedi eu fformatio ar gyfer chwaraeydd DVD neu…

Dysgwch fwy »

Plastic Free Cardigan Meeting

Chwefror 15 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Organised by Teifiside Plastic Free Community Interested in becoming a plastic free town? Come and share ideas! Find ways to reduce our plastic waste-think Global, act Local! This meeting is for anyone interested in becoming part of a steering group to help implement change. Tea and Coffee provided. This is a free event.

Dysgwch fwy »

Synthesthesia

Chwefror 17 @ 7:00 pm - 11:55 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£6

Synth/ Modiwlar/ AV/ Bîts/ Sainluniau Taith i blymio’r synhwyrau i sainlun glyweledol haniaethaol, pobl yn rhyngweithio gyda’r synths, gan ryddhau’r ysbrydion o grombil y peiriannau. Perfformiadau gan: Subversive Frequencies, Leo, Alpturer, Badshampoo, The Welsh Modular Alliance a Somatic Responses, gyda perfformiadau gwadd, gosodiadau ac AV gan Captain Black, Jacob Whittaker a VJ Unomass

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.