Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Dosbarthiadau Creadigol

Digwyddiadau List Navigation

Awst 2017
£40

Madhbani Workshop with artist Rajni Kiran Jha

Awst 18 @ 10:00 am - 4:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
matsya-kanya-rajni-kiran-jha

As part of Rangoli: Art that Binds, a new Wales India participatory art project led by Winding Snake Productions, Rajni will be visiting Small World Theatre in Cardigan to work with local practicing professional and amateur artists. Join her in an exciting and enlightening one day workshop in Madhubani painting. Rajni Kiran Jha has made art since she was old enough to hold the tools.  She lives in Delhi  and when she is not teaching art, spends her time creating…

Dysgwch fwy »
£40

Adeiladwch Gert Bocs

Awst 23 @ 11:00 am - 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
WebBoxCarts

Dyma weithdy hwyliog i’r teulu cyfan! Byddwch yn gweithio gyda’ch gilydd i gynllunio ac adeiladu eich cert bocs eich hunan, ac yna mynd â’r cerbyd rasio anhygoel gartre gyda chi i’w addasu’n bersonol. Bydd Theatr Byd Bychan yn helpu gyda’r cynllunio a’r adeiladu, yn darparu’r olwynion a deunyddiau hanfodol eraill o ddeunyddiau ail-gylchu. Oed 8+ £40 am bob cert bocs gyda hyd at 5 o bobol yn gwneud un cert.

Dysgwch fwy »
Medi 2017

Interpreting Colour Art Course

Medi 15 @ 10:00 am - 4:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Once on 13th October 2017,
and Once on 10th November 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
InterpretingColour

Taught by Tereska Shepherd MA A practical art course which will give participants the opportunity to explore how we see & interpret colour, the origins of pigments, how they are made & colour mixing techniques for different media including watercolour, coloured pencils, oil pastels & oil paint. Inspiration will be gained from other artists use of colour to interpret their world from nature, portraiture & abstraction. Demonstrations, handouts and individual advice will be given throughout. The course will take place…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.