Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Dosbarthiadau Rheolaidd

Digwyddiadau List Navigation

Awst 2017

Integrative Yoga

Awst 23 @ 6:00 pm - 7:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 30th August 2017
Theatr Byd Bychan,
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
letters-and-logocoloursky-300x173

Taught by Louise Cook. Taught by Louise Cook A deep and integrative yoga practice inspired by the teachings of Vanda Scaravelli. A meditative practice that also strengthens core muscles, increases flexibility and lowers stress. This class is suitable for all ages and abilities.

Dysgwch fwy »

Integrative Yoga

Awst 30 @ 6:00 pm - 7:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 30th August 2017
Theatr Byd Bychan,
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
letters-and-logocoloursky-300x173

Taught by Louise Cook. Taught by Louise Cook A deep and integrative yoga practice inspired by the teachings of Vanda Scaravelli. A meditative practice that also strengthens core muscles, increases flexibility and lowers stress. This class is suitable for all ages and abilities.

Dysgwch fwy »
Medi 2017

Integrative Yoga

Medi 5 @ 11:00 am - 12:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 12th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
letters-and-logocoloursky-300x173

Taught by Louise Cook A deep and integrative yoga practice inspired by the teachings of Vanda Scaravelli. A meditative practice that also strengthens core muscles, increases flexibility and lowers stress. This class is suitable for all ages and abilities. For more information, please contact Louise directly.

Dysgwch fwy »
£7

Gentle Yoga

Medi 21 @ 2:00 pm - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
gentle-yoga

These gentle hatha yoga classes are suitable for all ages and abilities, especially those wanting to improve flexibility and mobility gently. They  aim to help you recover strength and stamina, and improve balance, co-ordination and confidence. The emphasis is on correct alignment and posture which can help relieve low back and joint pain, and so is suitable even for those with arthritis.  The classes also teach breathing and relaxation techniques to help you enjoy the stress-relieving benefits of a calmer,…

Dysgwch fwy »

Dawns Greadigol i blant

Medi 26 @ 4:15 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 28th November 2017
Theatr Byd Bychan,
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
kidscreative

Gyda Eeva-Maria Mutka & Stirling Steward Byddai dosbarthiadau yn cymryd lle pob Dydd Mawrth ar y dyddiadau canlynol: Medi 26fed Hydref 3ydd, 10fed & 17fed Tachwedd 7fed, 14fed, 21ain, 28ain Dyma'r amserau penodol: 4.15yp - 5yp : 4 - 6 oed 5yp - 6yp : 7 - 9 oed 5yp – 6yp: 10 + oed Camau cyntaf mewn Dawns Gyfoes, i annog gosgeiddrwydd naturiol: cymalau syml, tasgau, sgiliau a gemau. Pob math o gerddoriaeth, ac wrth gwrs... hwyl! £18 am…

Dysgwch fwy »
£7

Gentle Yoga

Medi 28 @ 2:00 pm - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
gentle-yoga

These gentle hatha yoga classes are suitable for all ages and abilities, especially those wanting to improve flexibility and mobility gently. They  aim to help you recover strength and stamina, and improve balance, co-ordination and confidence. The emphasis is on correct alignment and posture which can help relieve low back and joint pain, and so is suitable even for those with arthritis.  The classes also teach breathing and relaxation techniques to help you enjoy the stress-relieving benefits of a calmer,…

Dysgwch fwy »
Hydref 2017

Vinyasa Flow Yoga

Hydref 2 @ 7:00 pm - 8:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 11th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Vinyasayoga

led by senior yoga teacher trainer Suzanne Curran £7 / £5 concessions Beginners welcome 1st class free No need to book - just drop in Mats available. Bring a blanket 07549 650 955 facebook.com/YogaSpirit Please arrive 10 minutes before start of class

Dysgwch fwy »
£7

Gentle Yoga

Hydref 5 @ 2:00 pm - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
gentle-yoga

These gentle hatha yoga classes are suitable for all ages and abilities, especially those wanting to improve flexibility and mobility gently. They  aim to help you recover strength and stamina, and improve balance, co-ordination and confidence. The emphasis is on correct alignment and posture which can help relieve low back and joint pain, and so is suitable even for those with arthritis.  The classes also teach breathing and relaxation techniques to help you enjoy the stress-relieving benefits of a calmer,…

Dysgwch fwy »
£7

Gentle Yoga

Hydref 12 @ 2:00 pm - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
gentle-yoga

These gentle hatha yoga classes are suitable for all ages and abilities, especially those wanting to improve flexibility and mobility gently. They  aim to help you recover strength and stamina, and improve balance, co-ordination and confidence. The emphasis is on correct alignment and posture which can help relieve low back and joint pain, and so is suitable even for those with arthritis.  The classes also teach breathing and relaxation techniques to help you enjoy the stress-relieving benefits of a calmer,…

Dysgwch fwy »
£7

Gentle Yoga

Hydref 19 @ 2:00 pm - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th December 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
gentle-yoga

These gentle hatha yoga classes are suitable for all ages and abilities, especially those wanting to improve flexibility and mobility gently. They  aim to help you recover strength and stamina, and improve balance, co-ordination and confidence. The emphasis is on correct alignment and posture which can help relieve low back and joint pain, and so is suitable even for those with arthritis.  The classes also teach breathing and relaxation techniques to help you enjoy the stress-relieving benefits of a calmer,…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.