Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Ebrill 2018

Marty O’Reilly and the Old Soul Orchestra

Ebrill 28 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

  Mae’r band hwn a ffurfiwyd yn Santa Cruz, Califfornia yn fand blŵs ac eto nid blŵs, gwerin ac eto nid gwerin, eneidiol ond nid canu’r enaid. Estynnwn groeso nôl i Marty O’Reilly a’r Old Soul Orchestra sy’n lansio eu halbwm newydd ‘Stereoscope’ yn ystod y daith hon yn y DU. Mae llais Marty yn hardd a thrawiadol, ei eiriau yn foel ac eto’n gyfoethog uwchben y gitâr drydan arw. Mae ffidil Chris Lynch, offerynnau taro Matt Goff a bas…

Dysgwch fwy »
Mai 2018

Adventure Travel Film Club

Mai 5 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Drysau’n agor am 6.30yh Ffilm yn dechrau am 7yh 56 munud Julie Clavier Y llong stemar hynaf sy’n dal i fodoli yn Affrica yw MV Liemba. Am bron i ganrif, bu’r stemar yn pwffian lan a lawr glannau dwyreiniol Llyn Tanganyika yn Tanzania. Fe’i hadeiladwyd yn yr Almaen yn 1913 cyn cael ei datod a’i hwylio mewn darnau draw i ardal Dwyrain Affrica Almaenig i’w hail-adeiladu. Ganrif yn ddiweddarach, mae’r llong yn ddolen gyswllt, yn fferi, llong gargo ac yn…

Dysgwch fwy »

Gadael Tir

Mai 12 @ 7:30 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Gyda Owen Shiers a Gwilym Morus-Baird Sioe ddwyieithog yw Gadael Tir sy’n adrodd hanes hawliau tir a phrotest yng Nghymru. Mae’n dilyn helbulon a thrafferthion y werin bobl a lafuriodd i godi cenedl o’r gwraidd. Mae Gadael Tir yn adrodd eu stori trwy gytganau heintus caneuon traddodiadol; straeon dirdynnol am anobaith a dal ati; ffermwyr â bwyelli yn eu dwylo yn croes-wisgo; gweinidogion radical, gweithwyr tir ac undebau - y cyfan yn cwmpasu mil o flynyddoedd o hanes wedi ei…

Dysgwch fwy »

Resonators

Mai 18 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

cefnogwyd gan Maya Mitten   Mae Resonators ar flaen y sîn dyb yn y DU, yn cysylltu eu cariad mawr at reggae o’r 70’au â dylanwadau cyfoes amrywiol er mwyn creu eu sain cyffrous eu hunain. Mae pŵerdy lleisiol deulais Faye Houston a Kassia Zermon yn creu’r sain blaen i grŵp naw-darn, sy’n mynd â ni ar daith seiniol o begwn sain ysgafn ac eneidiol i sain tywyll a garw. Yn 2018 maen nhw ar daith yn y DU yn…

Dysgwch fwy »

untitled:holyhiatus11

Mai 22 @ 4:00 pm - 10:15 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Am Ddim

movement practitioner: Maura Hazelden artist filmmaker: Jacob Whittaker 4pm – 10.15pm Mae’r digwyddiad perfformiol hwn dros chwech awr yn archwilio sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, gan ddefnyddio ail-adrodd cymal o symudiad a chân o’r 13eg ganrif a ddatblygwyd gan Lou Laurens. Bydd untitled 11 yn defnyddio 10 mlynedd o haenau o recordio i greu sain-lun unigryw. Dewch i weld, i fod yn bresennol o fewn y gofod sy’n cael ei greu. Defnyddiwch y…

Dysgwch fwy »
Mehefin 2018

Noson Sgrîn Agored

Mehefin 9 @ 6:30 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£4

Ry’n ni’n cynnig cyfle cyntaf i’r felin i wneuthurwyr ffillm arddangos eu gwaith, gan roi ffenest i amrywiaeth o dalent a chreadigrwydd. Croeso i bawb: artistiaid proffesiynol, gwneuthurwyr ffilm amatur/ animeiddwyr neu aelodau o’r gymuned sydd â stori i’w dweud. Ry’n ni’n disgwyl sgrinio rhyw 5 ffilm fer neu fwy, fydd yn cael eu gweld rhag blaen gan GWRANDO i sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod hyd at 15 munud o hyd (wedi eu fformatio ar gyfer chwaraeydd DVD neu…

Dysgwch fwy »

EXHALACIÓN | AIRE ~ a solo dance performance

Mehefin 23 @ 8:00 pm - 9:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Bydd Kirstie Simson yn rhannu ei hangerdd dros archwilio natur rhyddid trwy gyfrwng y solo bydd hi’n ei chyflwyno yn y noson hon o fyr-fyfyrio dawns. Trwy gyfrwng hiwmor, cyswllt llygad, deialog ac agosatrwydd bydd hi’n gwahodd y gynulleidfa i ymuno â hi ar siwrne wrth iddi wau ei ffordd trwy benderfyniadau’r funud sy’n rhan mor greiddiol o berfformiadau byr-fyfyr. Gydag asbri ysgafn mae’r berfformwraig feistrolgar hon yn datgan positifrwydd creiddiol bywyd wrth iddi ddawnsio ei ffordd drwy’r darn 45…

Dysgwch fwy »

Moving Bodies | Empty Spaces

Mehefin 24 @ 10:00 am - 5:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£25

Exploring Freedom through Dance Improvisation Cyfle i ddod i gysylltiad â Kirstie Simson a’i diddordeb angerddol ym mhrofiad rhyddhaol dawns, byr-fyfyrio ac archwilio natur rhyddid. Dychmygwch beth fyddai ein perthynas â dawns pe na byddai gyda ni syniadau blaenorol am sut y dylai’r corff symudol edrych neu deimlo. Mae cyfranogwyr yn gweithio y tu hwnt i hualau disgwyliadau diwylliannol a rhwystrau eraill. Byddan nhw’n dathlu symud gan ddefnyddio dulliau mae Kirstie wedi eu datblygu dros 35 mlynedd o ddysgu byr-fyfyrio…

Dysgwch fwy »

Poetry Concert with Kim Rosen

Mehefin 28 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£12.50

Thursday 28 June 7 – 9.30 pm Tickets Full: £12.50 Concessions £10.50 Hosted by Holy Hiatus Kim Rosen, M.F.A., has awakened listeners around the world to the power of poetry to heal and transform individuals and communities. She is the author of Saved by a Poem: The Transformative Power of Words. Combining her devotion to poetry with her background in psychotherapy and spirituality, she offers lectures, workshops, retreats and Poetry Concerts all over the world. Since 1990, Kim has been…

Dysgwch fwy »
Gorffennaf 2018

Move On Up

Gorffennaf 28 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson arall wych wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch cael chi’n symud dros lawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd.

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.