Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Medi 2018

Solana

Medi 1 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Gyda chefnogaeth Ers iddyn nhw ffurfio yn Valencia yn 2012, mae’r prosiect fusion gwreiddiol Solana wedi bod yn swyno gwrandawyr gyda’u sain rhythmig cymhleth a’u harmonïau cyfoethog a ysbrydolwyd gan draddodiadau gwerin byd eang. O dan ddylanwad mawrion amrywiol fel Tigran Hamasyan, Kila, Vicente Amigo a Dhafer Youssef, mae sain Solana yn gymhleth o ran curiad ac yn gyfoethog o ran harmonïau. Mae Tamsin (ffliwt/acordion) a Rowen (ffidil) yn gwau ynghyd felodïau a ysbrydolwyd gan gerddoriaeth werin a klezmer. Mae…

Dysgwch fwy »

Joanna Quinn Retrospective – Anim18

Medi 8 @ 7:30 pm - 10:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£6

Anim18 Celebration of British Animation across the UK anime18.co.uk | @Anime18UK | Dan arweiniad Film Hub Wales , Chapter  a’r BFI Film Audience Network mewn partneriaeth â Theatr Byd Bychan. Mae Theatr Byd Bychan yn cyflwyno cyfle prin i gael golwg fanwl ar waith Joanna Quinn fel rhan o Anim18. Mae Quinn wedi ennill dros 90 o wobrau rhyngwladol, gan gynnwys enwebiad Oscar, 2 wobr Emmy, 4 gwobr Bafta a gwobrau’r Beirniaid yn yr holl wyliau animeiddio. Cwblhawyd ei ffilm gyntaf…

Dysgwch fwy »

Flying Atoms

Medi 15 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£6

Perfformiwyd gan Dawns Powys Yn Atomau Hedfanol mae Professor Gusto a Professor Hitch yn gweithio’n ddiwyd yn y labordy chwilfrydedd i ateb cwestiynau megis: sut mae adar yn aros yn yr awyr? I ble mae’r lleuad yn mynd yn ystod y dydd? Dim ond un peth sy’n sicr – mae’r bydysawd yn llawn rhyfeddodau ac nid yw popeth fel yr ymddengys. Yn dilyn perfformiadau llwyddiannus yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2017 a thaith boblogaidd tu hwnt o amgylch Gwyliau Gwyddoniaeth yn…

Dysgwch fwy »

John Craigie

Medi 21 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Mae John Craigie yn enwog am ei arddull Americana llithrig, ei sioeau byw difyr a’i sylwadau clyfar a slic. Mae’n cynnal traddodiad y canwr-gyfansoddwr clasurol tra’n torri ei gŵys ei hunan. Yn gerddorol, mae’n ymdebygu i John Prine, gyda hiwmor a wit Mitch Hedberg. Dyn gwylaidd, graslon a doniol tu hwnt yw John Craigie - un o chwedleuwyr gorau ein hoes. Mae Craigie wedi swyno cynulleidfaoedd ar draws 50 o Daleithiau’r America a llawer o Ewrop hefyd, gydag ysbryd DIY…

Dysgwch fwy »

Open Screen Night

Medi 29 @ 6:30 pm - 9:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£4

Showcasing a wide variety of talent and creativity on a first come first served basis, we are offering film makers a place to show their work. Everyone is welcome: professional artists, amateur film makers/ animators or members of the community with stories to tell. We anticipate screening upwards of 5 short films, which will be previewed by GWRANDO to ensure suitability. They must be up to 15 mins long and on DVD (formatted for a DVD Player) or as an…

Dysgwch fwy »
Hydref 2018

Saying Grace

Hydref 1 @ 7:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

gyda Fern Smith  Mae gwahoddiad i chi ddod i noson o gysylltu, dathlu a sgwrs. “I want to say ‘Grace’ – Gracias, Grazi, Give Thanks and Gratitude. I want to say, Thank You, Merci, Danke and Diolch. I want to invite you to join me. “ Bydd yr Artist Profiadau Fern Smith yn siarad am ei gwaith ac yn rhannu rhai o’r uchafbwyntiau o’i blwyddyn o gydweithrediad gyda Gofod, Amser a Chydamseredd. Yn 2017, derbyniodd Fern Wobr Cymru Greadigol gan…

Dysgwch fwy »

Move On Up

Hydref 5 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson wych arall wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch cael i symud a shiglo dros lawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd. Trailer by Jake Whittaker

Dysgwch fwy »

Tinc y Tannau

Hydref 13 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Mae Harddwch a Direidi wrth galon Tinc y Tannau. Mae Ailsa Mair Hughes a Sianed Jones yn canu a chwarae y Fiola da Gamba bas ar yr un pryd. Eu hamgylchedd sy’n ysbrydoli eu canu, boed hwnnw yn rhaeadr, yn gapel o atseiniau neu’n ystafell llawn celf. Gyda’i gilydd maen nhw’n creu harmonïau pedwar rhan cyfoethog sy’n swnio’n gyfareddol ar yr hen offerynnau soniarus yma sy’n cael eu chwarae â bwa neu eu plycio fel gitâr. Maen nhw’n perfformio darnau…

Dysgwch fwy »

Seán Vicary a Gary Thomas yn cyflwyno ‘An Animate Evening’

Hydref 20 @ 6:00 pm - 10:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£7

Led by Film Hub Wales and Chapter working with the BFI Film Audience Network in partnership and project partners, with the support of the BFI, awarding funds from The National Lottery.   Seán Vicary 6.00pm Bydd Sean Vicary yn cyflwyno gwaith newydd a ddatblygwyd fel rhan o’i wobr Cymru Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru. Bydd yn ymuno â’r Athro Kirsti Bohata mewn sgwrs i drafod ei animeiddiad diweddaraf, sef ymateb i nofel gwlt Alan Garner ‘The Owl Service.’   An Animate…

Dysgwch fwy »

Emma Lohan & Julian’s Reluctant SKAafterparty

Hydref 26 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Ymgartrefodd y gantores a chyfansoddwraig Emma Lohan yn Llundain ac mae’n gadael ei marc ar y sîn Werin ym Mhrydain ac Iwerddon. Mae ei cherddoriaeth hynod o hardd wedi ei disgrifio fel ‘cyfarfyddiad rhwng gwerin-Iwerydd ag ethno-pop’. Gyda band cefndir ysgubol o gyrn, llinynnau, synthau a harmonïau cyfoethog, mae arddull naturiol Emma yn ei pherfformiadau byw yn heintus. Mae’n llenwi’r llwyfan yn un gymysgedd o arabedd di-ofal a cherddgarwch. Gyda llais Dolores O’Riordan a dawn geiriau telynegol Leonard Cohen, fe…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.