Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Chwefror 2019

Aerial Circus Tasters for Adults and Children

Chwefror 23
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

SYRCAS BYD BYCHAN Aerial Circus Tasters for Adults and Children 23 February 2019 Learn to fly at Small World Theatre. Try out our Aerial Taster classes before committing to a full-time course. Give yourself or someone special a one-off aerial experience gift voucher this season. The Tasters will be lots of fun and no experience is necessary. If in doubt – try out! A great gift to give and an exciting new experience to receive! Gift Vouchers are available to…

Dysgwch fwy »

Mawrth 2019

FLEat

Mawrth 10 @ 11:00 am - 3:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i FLEat – y farchnad dydd Sul gyda Bwyd. Mwynhewch ddewis bendigedig o fwyd, danteithion a phethe arbennig, a rhai bargeinion da. Profiad siopa unigryw yw FLEat a digwyddiad cymunedol gwych. Mae’n siop ffenest i amrywiaeth o gynllunwyr proffesiynol, artistiaid, gwneuthurwyr a phobyddion. Gallwch ddisgwyl dillad, bric-a-brac, crefftau a darnau o gelf unigryw. Sbwyliwch eich hunan gyda cinio blasus neu ddewis hyfryd o gacennau i’w prynu. Ffordd ardderchog o dreulio dydd Sul. Manylion ar     SmallWorldTheatre @theatrbydbychan smallworldtheatre

Dysgwch fwy »

The Erin Bardwell Collective

Mawrth 16 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

gyda DJ Mr A Band Reggae Trojan/ Rocksteady/ Ska pum darn egnïol a meistrolgar yw The Erin Bardwell Collective, a sefydlwyd yn 2003. Os y’ch chi’n dwlu ar Ska, fyddwch chi ddim am golli’r perfformiad safon ucha’ yma.  Pan fydd y band yn taro’r nodau cyntaf fydd 'na neb o fewn clyw yn gallu dala nôl! Roedd Erin, arweinydd y band, yn aelod o The Skanxters gynt. Am flynyddoedd fe ganolbwyntiodd y band ar eu deunydd eu hunain yn bennaf,…

Dysgwch fwy »

Ebrill 2019

Wild Spring Greens & Edible Blooms

Ebrill 13 @ 10:00 am - 1:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£25

Jade Mellor, Wild Pickings Mae’r cloddiau’n ffrwydro gyda planhigion gwyllt y gwanwyn a blodau blasus, y cyfan yn llawn fitaminau a nodd naturiol. Ymunwch â’r casglwr proffesiynol Jade Mellor, wrth grwydro o gwmpas llwybrau gwylltaf Aberteifi. Cewch ddysgu am a chasglu dewis cyfoethog o ddail a blodau tymhorol , bwytadwy. Dewch â basged neu rywbeth tebyg i ddal eich cynhaeaf, a gaiff ei droi yn donic blasus i chi fynd gartre gyda chi.

Dysgwch fwy »

Ida Wenoe & The Wren Songbook

Ebrill 19 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Ry’n ni wrth ein bodd i estyn croeso nôl i Ida Wenoe a The Wren Songbook – dau berfformiad poblogaidd iawn. Artist indie-gwerin o’r radd ucha’ yw Ida. Mae rhyw arlliw o Americana yn ei cherddoriaeth a thinc Nordig a rhywbeth o harddwch mawr. Yn 2016 fe gyflawnodd daith ar wib 7 diwrnod o gwmpas y DU a arddangosodd ei thalent hollol unigryw fel artist unigol am y tro cyntaf. Mae wedi cael ei chwarae ar raglenni radio BBC6 Tom…

Dysgwch fwy »

Mai 2019

Louder Is Not Always Clearer

Mai 4 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Athro, arweinydd gweithdai a chefnogwr pêl droed brwd yw Jonny. Mae e newydd ddod yn dad. Mae ei ffrindiau yn dweud ei fod yn foi allblyg, ei fod yn caru cerddoriaeth, gwyliau a chlybiau nos. Mae Jonny yn fyddar. Cafodd ei eni yn blentyn byddar i rieni sy’n clywed a ofnai y byddai ei anabledd clyw yn creu stigma i’w mab a’u teulu. Mae ‘Louder Is Not Always Clearer’ yn bortread gonest o natur fregus person byddar, wedi ei greu…

Dysgwch fwy »

when in roam

Mai 18 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Beth yw ystyr ‘cartref’ i chi Gwaith cyffrous aml-gelfyddyd yw when in roam sy’n edrych ar thema cartref a pherthyn gan ddefnyddio hiwmor ac adrodd stori deimladwy. Mae’r prosiect yn cyfuno dawns/ symud, dawns awyrol, gair llafar a chyfansoddiad cerddorol gwreiddiol mewn pedair iaith (Cymraeg, Sbaeneg, Ffrangeg a Saesneg), gan greu perfformiad addas i bob cynulleidfa. Wedi crwydro Puerto Rico, Madrid, yr Alban a De Cymru, mae’r criw sy’n cynnwys y berfformwraig o Ogledd Cymru Angharad Jones, perfformiwr syrcas arobryn…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.