Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Mai 2017
Am Ddim

Creative Kinora Creadigol

Mai 3 @ 10:00 am - Mai 31 @ 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Kinora_web

Agored 3 Mai 4yp Arddangosfa i’w gweld o Fai 3 – 31 2017 Gŵyl mis o hyd yw Gwanwyn, sy’n cael ei chynnal ar draws Cymru ym mis Mai bob blwyddyn i ddathlu creadigrwydd wrth fynd yn hŷn. Mae artistiaid Theatr Byd Bychan sy’ dros eu hanner cant oed wedi defnyddio proses o drafod a gweithdai i greu arddangosfa ddeinamig o waith gweledol sy’n ymdrin â rhai o’r materion sy’n agos at galon y cyfranogion o Kinora Aberteifi. Elusen a…

Dysgwch fwy »
Am Ddim

Gweithdy Bore Pypedau Cysgod yn Hwlffordd

Mai 28 @ 10:30 am - 12:30 pm
The Lab (formerly Ocky White Travel),
Riverside
Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 2AL United Kingdom
+ Google Map
email_ASS_Performance11

Ymunwch â Theatr Byd Bychan yn y Lab ar gyfer Gweithdy Pypedau Cysgod ar ddydd Sul Mai 28ain o 10.30yb – 12.30yp. Byddwch yn gweithio gyda gwneuthurwyr pypedau crefftus a pherfformwyr i greu a thrin eich pypedau cysgod eich hunan, a’u defnyddio mewn perfformiad byr-fyfyr cryno fydd yn edrych ar ddelweddau o Hwlffordd nawr ac yn y dyfodol. Bydd y gweithdai yn cydweddu â pherfformiad Theatr Byd Bychan o ‘Lightning Path | Llwybr Mellt’, sef perfformiad theatr bypedau i’r teulu…

Dysgwch fwy »
Am Ddim

Gweithdy yn y prynhawn Pypedau Cysgod yn Hwlffordd

Mai 28 @ 2:00 pm - 4:00 pm
The Lab (formerly Ocky White Travel),
Riverside
Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 2AL United Kingdom
+ Google Map
email_ASS_Performance11

Ymunwch â Theatr Byd Bychan yn y Lab ar gyfer Gweithdy Pypedau Cysgod ar ddydd Sul Mai 28ain o 2yp - 4yp. Byddwch yn gweithio gyda gwneuthurwyr pypedau crefftus a pherfformwyr i greu a thrin eich pypedau cysgod eich hunan, a’u defnyddio mewn perfformiad byr-fyfyr cryno fydd yn edrych ar ddelweddau o Hwlffordd nawr ac yn y dyfodol. Bydd y gweithdai yn cydweddu â pherfformiad Theatr Byd Bychan o ‘Llwybr Mellt’, sef perfformiad theatr bypedau i’r teulu yng Nghanolfan Picton…

Dysgwch fwy »
Mehefin 2017
£6

Llwybr Mellt yn Theatr Volcano Abertawe

Mehefin 1 @ 3:00 pm - 4:00 pm
Volcano Theatre,
27-29 High Street
Swansea, SA1 1LG United Kingdom
+ Google Map
LightningPathWeb

Mae Llwybr Mellt yn cyfuno pyped-waith crefftus gyda thaflunio animeiddiadau hardd a cherddoriaeth wreiddiol i adrodd chwedl ein dyddiau ni. Mae Ella’n pendroni pam fod fferm ei theulu dan lifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni am nad yw’r llyswennod yn teithio lan yr afon mwyach. Mae hi’n dechrau ar daith hudolus trwy dirweddau gwahanol gyda’i ffrind newydd, Harri y sgwarnog. Ar ei thaith ledled y byd mae Ella’n cyfarfod creaduriaid diddorol a phobl sy’n ei helpu i ddysgu ffyrdd newydd…

Dysgwch fwy »
£10

Diwrnod o Adfyfyrio dan Arweiniad

Mehefin 3 @ 10:00 am - 4:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Arunachala2

Mae’r dydd o adfyfyrio dan arweiniad yn cyfuno dulliau Dwyreiniol a Gorllewinol, gan archwilio sut i gyrraedd stad o lonyddwch, hapusrwydd a lles sy’n cynnig i ni y posibilrwydd o allu profi’r ‘Distawrwydd Cysegredig’. Nod y dydd yw creu amgylchedd diogel i roi cyfle i brofi dulliau ymlonyddu, ymlacio a myfyrio syml, gan gyfuno technegau Dwyreiniol a Gorllewinol. Byddwch hefyd yn archwilio beth sy’n eich helpu neu’n eich rhwystro i gynnal eich lles emosiynol, a sut i atal neu reoli…

Dysgwch fwy »
£5

Llwybr Mellt ar daith yn Hwlffordd

Mehefin 3 @ 7:00 pm
Picton Place,
Freemen's Way
Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1UG
+ Google Map
LightningPathWeb

Mae Llwybr Mellt yn cyfuno pyped-waith crefftus gyda thaflunio animeiddiadau hardd a cherddoriaeth wreiddiol i adrodd chwedl ein dyddiau ni. Mae Ella’n pendroni pam fod fferm ei theulu dan lifogydd. Mae ei thad-cu yn poeni am nad yw’r llyswennod yn teithio lan yr afon mwyach. Mae hi’n dechrau ar daith hudolus trwy dirweddau gwahanol gyda’i ffrind newydd, Harri y sgwarnog. Ar ei thaith ledled y byd mae Ella’n cyfarfod creaduriaid diddorol a phobl sy’n ei helpu i ddysgu ffyrdd newydd…

Dysgwch fwy »
£10

Afro Cluster with DJ from The Infamous Len

Mehefin 23 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
afrocluster

Afro Cluster with DJ support from The Infamous Len Band o Gaerdydd yw Afro Cluster. Gyda’u gŵr blaen MC Skunkadelic maen nhw’n cyfuno seiniau a rhythmau gwirioneddol affro-ffync a hip-hop. Mae nhw wedi ychwanegu geiriau angerddol, gwleidyddol ar ben melodïau mentrus, campau acrobatig affro-beat i’r glust, harmonïau cyfoethog a rhythmau cymhleth. Yn 2016 fe dorron nhw i dir newydd wrth ymddangos ar Introducing Glastonbury ar y BBC ac yn Stiwdios y BBC yn Maida Vale. Mae’r lein-yp diweddara wedi miniogi…

Dysgwch fwy »
Gorffennaf 2017
£5

TRANSIT

Gorffennaf 1 @ 8:00 pm - 11:55 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Transit

Ry’n i’n lansio ‘transit’, sef noson sy’n archwilio is-ffurfiau’r sîn gerddoriaeth amgen! Ymunwch â ni ar gyfer seiniau gorau pync, ska, indie, DIY, riot grrrl, grunge a hardcore. Gan chwarae cymysgedd eclectig dros gyfnod o ddegawdau, ry’n ni’n cyflwyno DJ Suck Music, DJ Doris Dayglo a DJ Martin A. Bydd cerddoriaeth fyw gan MWSTARD, sef DIY ôl/cyn/ddim pync go iawn o Orllewin Cymru sy'n cael eu disgrifio fel bass heavy dub-jazz-post-punk racket. As Dylan Thomas might have said: Ugly, lovely…

Dysgwch fwy »
£5

Clwb Ffilm Teithio Antur yn cyflwyno Anturiaethau C90

Gorffennaf 15 @ 7:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
c90adventure

Drysau a bar yn agored o 6.30yh Yn 2011, fe bostiodd Ed March ei fotobeic bychan iawn i ochor arall y byd a’i fwriad oedd ei reidio gartre. Doedd dim cynllun, dim sgript, dim criw wrth gefn a neb i ddweud wrtho pa mor ddwl oedd y syniad. Dros yr 8 mis nesaf, fe deithiodd Ed a’i fotobeic hoff o’r enw Ninety drwy 17 o wledydd gan gynnwys Malaysia, Thailand, India ac Iran. Yn Fietnam, fe feddwodd yn shils gyda…

Dysgwch fwy »

Brwydrau Dawns ACZ – Popping a Breakdance

Gorffennaf 22 @ 11:00 am - 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
animated_countrysiderz_2

Disgwyliwch ddiwrnod llawn hwyl gyda gweithdai dawns Popping, Breakdance, All Styles, Brwydrau a Showcesys! Dyma’ch cyfle i ddysgu a mwynhau gweld rhai o ddawnswyr stryd gorau’r DU yn mynd trwy eu pethau. Addas i bob oed a gallu a grêt i deuluoedd! 11am - 12pm Gweithdy Popping workshop 12pm - 1pm Gweithdy Breakdance workshop 1pm - 3pm the Battles/ y Brwydrau 1 v 1 Brwydrau Popping Dance Battles 1 v 1 Brwydrau Bboy Battles 1 v 1 Brwydrau All Styles…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.