Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Chwefror 2018

Tŷhai

Chwefror 24 @ 8:00 pm - 10:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Croeso i Nom Nom sy’n gweini siocled poeth a gwerthu eu barau siocled o 7.30yh Cydweithrediad Indo-Geltaidd cyffrous rhwng tri cherddor sy’n byw yng Nghymru: Rajesh David (llais Indiaidd), Pete Stacey (sacsoffon a ffliwt) a Dylan Fowler (gitâr). Mae arlwy Tŷhai yn cynnwys ragas a rhythmau cerddoriaeth yr India, penillion o farddoniaeth Sufi a thestunau Sanskrit hynafol, ynghyd â cerdd a chân draddodiadol o Gymru. Caiff cynulleidfaoedd eu plesio a’u swyno gan y cyfuniad unigryw yma o ddau ddiwylliant cyfoethog.…

Dysgwch fwy »
Mawrth 2018

Gadael Tir

Mawrth 3 @ 7:30 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Gyda Owen Shiers a Gwilym Morus-Baird Sioe ddwyieithog yw Gadael Tir sy’n adrodd hanes hawliau tir a phrotest yng Nghymru. Mae’n dilyn helbulon a thrafferthion y werin bobl a lafuriodd i godi cenedl o’r gwraidd. Mae Gadael Tir yn adrodd eu stori trwy gytganau heintus caneuon traddodiadol; straeon dirdynnol am anobaith a dal ati; ffermwyr â bwyelli yn eu dwylo yn croes-wisgo; gweinidogion radical, gweithwyr tir ac undebau - y cyfan yn cwmpasu mil o flynyddoedd o hanes wedi ei…

Dysgwch fwy »

TRANSIT presents Spaceheads and Rucksack Cinema

Mawrth 10 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Ail ddigwyddiad TRANSIT yn cyflwyno Spaceheads, Rucksack Cinema a MWSTARD   Mae Spaceheads yn ddeuawd sy’n priodi seiniau technoleg. Maen nhw’n cynhyrchu undod o jazz, ffync, dawns, electro ac indi i greu eu sain digymar eu hunain. Mae Andy Diagram wedi chwarae trwmped drwy loopers ac effeithiau gwahanol gydag amrywiaeth o fandiau, o’r arwyr llachar indi pop ‘James’ i seiniau haniaethol tywyllach David Thomas gan Pére Ubu. Mae wedi mynd â sain y trwmped i galon cerddoriaeth amgen (yn ddiweddar…

Dysgwch fwy »

POINT OF ECHOES

Mawrth 17 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Cyflwynwyd gan bgroup a China Plate   Comisiynwyd gan y Rural Touring Dance Initiative, Warwick Arts Centre a Dance East Mae hi’n 1978 ac, ymhell o’r tir mawr, mae Eric Valentine a Bernard Humphries ar ddyletswydd yng ngoleudy Echo Point, yn rhywle oddi ar arfordir Lloegr. Mae’r ddau, sy’n ddieithriaid i’w gilydd, newydd ddechrau gosod seiliau eu partneriaeth weithio ryfedd pan mae rhywbeth go anarferol yn digwydd. Daw’r coreograffydd o fri rhyngwladol Ben Wright a’r awdur Stuart Warwick at ei…

Dysgwch fwy »

richard III redux

Mawrth 23 @ 8:00 pm - 9:15 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Cyflwynwyd gan The Llanarth Group yn cyflwyno Sara Beer Phillip Zarrilli, Cyfarwyddwr Artistig Kaite O’Reilly, Dramodydd Preswyl   Richard III: Bwgan. Dihiryn. Diafol o ddyn. Neu a yw e? Beth os mai hi yw e? Beth petai’r ‘cripil salw... anffurfiedig, herciog, crwm’ yn cael ei bortreadu gan rywun doniol, benywaidd, ffeminist gyda’r un math o scoliosis? Sut fyddai’r stori yn newid, y corff yn newid, yr actio yn newid, y cymeriad yn newid wrth gael ei archwilio gan actores anabl…

Dysgwch fwy »

A Little Book Of Sunshine

Mawrth 24 @ 10:30 am - 4:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£20

gyda Maya Mitten 10.30yb – 4yh Mae Maya Mitten yn cyflwyno gweithdy yn benodol ar gyfer pobl ifanc 14+ oed. Cewch eich tywys drwy’r broses o greu eich dyddlyfr celf eich hunan mas o hen lyfr a’i lenwi â delweddau a geiriau wedi eu casglu o gylchgronau. Bydd Miss Mitten yn dysgu triciau sydd ganddi lan ei llawes i chi – technegau llyfrau pop-yp, delweddau 3D a gwneud ffenestri bach i fydoedd eraill! Bydd y llyfrau, deunyddiau ac offer i…

Dysgwch fwy »

Move On Up

Mawrth 31 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£5

Welcome to the hottest selection of funk, soul and beyond! Join Mr. A for another fantastic night as he plays more of the Greats from his vast collection of 45s and 33s. No mixing, no scratching, no overdubs just great tunes guaranteed to have you shimmying around the dance floor. Get ready for an eclectic mix of Detroit Soul, New Orleans Funk, West Coast Wah-wah, Harlem Shuffle and New York Disco.

Dysgwch fwy »
Ebrill 2018

Gwneud Pyped y Pegwn

Ebrill 5 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

gyda Theatr Byd Bychan 1yh-4yh Gadewch i un o gynefinoedd oeraf y byd eich ysbrydoli! Mae Theatr Byd Bychan yn cludo teuluoedd i’r twndra rhewllyd a’r moroedd oer yn y gweithdy creadigol, hwyliog hwn. Gwnewch byped Arth y Gogledd ffyrnig neu Bengwin Ymherodrol yr Antarctig, a gyda help gwneuthurwyr a phypedwyr profiadol, dewch â’ch pyped yn fyw. Addas i oed 7+.

Dysgwch fwy »

Walk With Me (PG)

Ebrill 7 @ 7:00 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£10

Walk With Me Cyflwynir gan Quiet Earth Ebrill 7 Gweinir bwyd o 7yh Dangos y ffilm am 8yh £10 £17 yn cynnwys bwyd   Cyfarwyddwyd gan Marc J. Francis Max Pugh Llefaru gan Benedict Cumberbatch Hyd | 94 munud Tystysgrif | PG   Mae ‘Walk With Me’ yn mynd â ni yn ddyfnach na’r aeth neb o’r blaen i galon mynachdy byd-enwog y Meistr Bwdaeth Zen, Thich Nhat Hanh, ac mae’n rhoi darlun i ni o fywyd cymuned fynachaidd sydd…

Dysgwch fwy »

Gwneud Pypedau Cysgod

Ebrill 13 @ 11:00 am - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
£12

gyda Theatr Byd Bychan   11yb – 4yh Gwahodd cynulleidfa i’r perfformiad am 4yh £12 Dyma gyfle i deuluoedd greu perfformiad pypedau cysgod unigryw ar y cyd mewn un diwrnod. Byddwch yn tynnu eich ysbrydoliaeth o’r moroedd mawr yn ystod Blwyddyn y Môr. Nid yn unig byddwch yn creu eich stori, ond cewch hefyd ddysgu sgiliau gwneud pypedau cysgod a sut i greu a gweithio eich pypedau cysgod eich hun. Ar ôl ymarfer eich drama, fe fydd perfformiad ar ddiwedd…

Dysgwch fwy »
+ Export Events

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.