Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau List Navigation

Gorffennaf 2017
£5

MOVE ON UP …and get on down

Gorffennaf 29 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
MoveOnUP_text_web2

bar a drysau’n agor am 7.30yh Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr.A am noson arall wych wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad enfawr o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybio, dim ond tiwniau gwych sy’n siŵr o’ch denu i symud o gwmpas llawr y ddawns. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd. [product…

Dysgwch fwy »
Awst 2017

Cardigan Bellydance Festival

Awst 5 @ 11:00 am - Awst 6 @ 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Zara

Now in its 6th Year! Saturday Pop Up Troupe 11am - 4pm An all day workshop to learn a dance. Participants will be invited to perform it in the evening during the Bellydance Show. £25 includes lunch Bellydance Show 7.30pm - 10.30pm A fabulous, glittering celebration of bellydance featuring local and guest professional performers including Zara, an amazing Egyptian Dancer based in London and Cairo. For the serious shoppers, Zara will be selling a beautiful selection from her online boutique…

Dysgwch fwy »
£10

Rangoli: celf sy’n cydio – lansio’r prosiect!

Awst 15 @ 11:00 am - 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Rangoli_web

The workshop day starts at 11am and is open to everyone. The launch party begins at 6pm with celtic - Indian music and delicious refreshments. The party is open to the public (free of charge) so please tell your friends. “At the stroke of today’s midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.” Jawahar Lal Nehru, Prime Minister of India, 15 August 1947 Mae Rangoli (‘colam’ yw’r enw arall arni) yn gelfyddyd menywod yr India…

Dysgwch fwy »
£30

Animeiddio i rai dan 14’s

Awst 16 @ 10:00 am - Awst 17 @ 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
animation2

THIS EVENT IS FULLY BOOKED! 16 – 17 Awst, 10yb – 4yp Os y’ch chi wastad wedi eisiau dysgu sut mae’r grefft o animeiddio yn gweithio, cewch flas arni yn y gweithdai yma. Ymunwch a rhai o’r un oedran am ddau ddiwrnod o ddysgu creadigol; nid oes angen sgiliau arbennig arnoch i wneud y gwaith. Bydd animeiddwyr profiadol Winding Snake yn dangos popeth sydd angen arnoch i gychwyn. Yn y gweithdy, byddwch yn dysgu technegau hanfodol animeiddio; o ddefnyddio eich…

Dysgwch fwy »
£10

Noson Codi Arian ar gyfer Gwasanaeth Trais yn y Cartref Gorllewin Cymru

Awst 19 @ 8:00 pm - 11:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Image-3

Mae Flutes Bubble Bar yn cynnal Noson Codi Arian Elusennol i gefnogi Gwasanaeth Trais yn y Cartref Gorllewin Cymru. Mae Kimberly Funnell yn cynllunio noson o gerddoriaeth fyw, coctels a bybls gyda ffrâm ffotos, bar prosecco, siaradwyr gwadd, raffl a mwy. Dewch da chi i ymuno â hi a’i thîm i gynyddu ymwybyddiaeth o’r elusen a chodi arian ychwanegol. Dilynwch Flutes Bubble Bar ar Facebook am fwy o wybodaeth. Tocynnau ar gael o Theatr Byd Bychan a ROOTS ar Stryd…

Dysgwch fwy »
£40

Adeiladwch Gert Bocs

Awst 23 @ 11:00 am - 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
WebBoxCarts

Dyma weithdy hwyliog i’r teulu cyfan! Byddwch yn gweithio gyda’ch gilydd i gynllunio ac adeiladu eich cert bocs eich hunan, ac yna mynd â’r cerbyd rasio anhygoel gartre gyda chi i’w addasu’n bersonol. Bydd Theatr Byd Bychan yn helpu gyda’r cynllunio a’r adeiladu, yn darparu’r olwynion a deunyddiau hanfodol eraill o ddeunyddiau ail-gylchu. Oed 8+ £40 am bob cert bocs gyda hyd at 5 o bobol yn gwneud un cert.

Dysgwch fwy »
Medi 2017
£4

Noson Sgrîn Agored

Medi 9 @ 7:00 pm - 9:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
FilmStrip_website

Ry’n ni’n cynnig cy e cyntaf i’r felin i wneuthurwyr f lm arddangos eu gwaith, gan roi ffenest i amrywiaeth o dalent a chreadigrwydd. Croeso i bawb: artistiaid proffesiynol, gwneuthurwyr ffilm amatur/ animeiddwyr neu aelodau o’r gymuned sydd â stori i’w dweud. Ry’n ni’n disgwyl sgrinio rhyw 5 f lm fer neu fwy, fydd yn cael eu gweld rhag blaen gan GWRANDO i sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod hyd at 15 munud o hyd (wedi eu fformatio ar gyfer…

Dysgwch fwy »
Am Ddim

MadCaff

Medi 17 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
MaDCaff_web

Mae MaDCaff yn ddigwyddiad caffi agored gwych sy’n arddangos talentau cerddorion lleol a dawnswyr sydd yn, neu wedi, dioddef o salwch meddwl. Pwrpas MaDCaff yw darparu gofod diogel i bobol sydd â phroblemau iechyd meddwl i rannu eu storiau, sgiliau a thalentau. Manylion cyswllt a dolen i MaDCaff arlein yma… MaDCaff on Facebook facebook.com/MADCaff Contact Miranda for more information mirandajanebetts72@yahoo.co.uk madcaff.wordpress.com

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.