Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Dosbarthiadau Creadigol

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Hydref 2019

Project Dawns Ieuenctid

Hydref 6 @ 10:30 am - 2:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

WILD  Gydag Eeva-Maria Mutka, Stirling Steward a gwesteion Ar gyfer pobl ifanc 10 oed + Archwilio byrfyfyrio dawns a chyfansoddi er mwyn creu darn gwreiddiol o berfformiad. Amgylchedd cydweithiol hwyliog a chyfeillgar, dysgu patrymau symud, datblygu gallu dawnsio naturiol ac adeiladu hyder. Chwilio am eich llais unigryw eich hun...beth sy’n bwysig? Beth yw’r gwyllt? Small World Theatre 6, 28, 29, 30 October Abercych Village Hall 1 December Cefnogwyd gan broject PLETHU £62.50 (5 sessions) More info : Stirling 01239 841488…

Dysgwch fwy »

Rhagfyr 2019

Plethdorchau’r Nadolig

Rhagfyr 13 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Dewch i wneud eich plethdorch naturiol o fwsogl, yn llawn deiliach tymhorol o bob math. Bydd cyfle i ddefnyddio aeron iorwg, pinwydd, brigau eucalyptus, plu a rhubanau gwahanol. Bydd mins peis ar gyfer pob dosbarth. Addas i oedolion £45

Dysgwch fwy »
+ Allforio Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.