Loading Digwyddiadau
Darganfyddwch Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Dosbarthiadau Creadigol

Digwyddiadau List Navigation

Medi 2017
£110

Pastels: A Colourful Journey

Medi 27 @ 10:00 am - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 25th October 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Aberystwyth-University logo

This course is organised by Aberystwyth University Lifelong Learning, and is taught by Angharad Taris Explore the colourful and immediate potential of pastels in a friendly and supportive environment. This beginner’s course will cover basic skills in chalk and oil pastels to enable you to build your confidence in the subject, or get back into your creative work. The course will take place on the following dates: September 27th October 4th October 18th October 25th Booking enquiries can be made…

Dysgwch fwy »
Hydref 2017
£110

Colour Choices

Hydref 11 @ 10:00 am - 3:30 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 22nd November 2017
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Aberystwyth-University logo

This course is organised by Aberystwyth University Lifelong Learning, and is taught by Angharad Taris Understand and improve your choices and use of colour in your paintings. You will learn new techniques and join the group in researching the effects of colour in artwork. The course will take place on the following dates: October 11 November 1 November 8 November 22 Booking enquiries can be made online or by phone.  Please visit aber.ac.uk/en/lifelonglearning for more information, or contact learning@aber.ac.uk 01970…

Dysgwch fwy »
£120

Clownio Drwyn wrth Drwyn

Hydref 21 @ 10:00 am - Hydref 22 @ 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
David-with-snake-2

Cyflwr o fod yn chwareus yw clownio sy’n ein cysylltu â’r profiad o fod yn blentyn, yn naïf a bregus. Yn baradocsaidd, ry’n ni’n tyfu, dysgu ac ymgryfhau trwy ail-gysylltu â’r hyn sydd yn ein gwneud yn fwyaf bregus. Nid techneg sydd wrth wraidd y dull yma o glownio (fel triciau, jôcs a rwtînau) ond taith bersonol tuag at ddarganfod ffordd unigryw’r unigolyn o fod yn glown, trwy wrando a bod yn agored – sydd yn sgiliau hanfodol ar gyfer…

Dysgwch fwy »
£24

Mae Eich Stori Chi Yma

Hydref 21 @ 10:30 am - 4:00 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Classes

Croeso nôl i ddosbarthiadau Maya gyda gweithdy newydd a chyffrous yn ei phortffolio. Cewch eich tywys drwy broses o greu llyfr celf trwy ddefnyddio geiriau a ‘ddarganfyddwyd’, brawddegau a delweddau parod. Crëwch stori newydd a phersonol; o’ch bywyd chi, o stori rhywun arall, o chwedl  plentyndod i eiriau haniaethol gyda ffocws ar y ddelwedd. Fe ddysgwch am collage, sgiliau llyfrau pop-yp a sut i wneud drysau bach sy’n agor ar fydoedd eraill. Dim angen profiad blaenorol. Addas i oed 14+.…

Dysgwch fwy »
£10

Ystlumod-del

Hydref 30 @ 11:00 am - 3:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
CatBat_website

Croeso i’n gweithdy creu gwisgoedd Calan Gaeaf enwog i bobl ifanc, fydd yn arwain at sioe ffasiwn wych ar y bompren i ffrindiau a theuluoedd. Dewch â digonedd o frwdfrydedd a syniadau wrth i ni eich troi yn gynllunydd haute-couture y dyfodol ar gyfer y parêd bwganllyd meddal hwn. Byddwch yn barod i wisgo colur macabre, i greu gwisgoedd dieflig ac i fynd trwy’ch pethe mewn steil. Mae gwahoddiad i rieni a ffrindiau ddod i fwynhau Sioe Ffasiwn Calan Gaeaf…

Dysgwch fwy »
Tachwedd 2017
£220

Drawing on the Imagination

Tachwedd 15 @ 10:00 am - 3:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)
Weekly on the same day until 14th February 2018
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Aberystwyth-University logo

This course is organised by Aberystwyth University Lifelong Learning, and is taught by Angharad Taris Release the creative person within! Explore your drawing potential in a friendly and supportive environment. Discover a range of drawing media and approaches to develop your skills, observation and imaginative approaches. The course will take place on the following dates: November 15 & 29 December 6 & 13 January 10, 17, 24 & 31 Febuary 14 Booking enquiries can be made online or by phone. …

Dysgwch fwy »
Rhagfyr 2017

African Drumming Pop-up Workshop

Rhagfyr 3 @ 10:30 am - 1:30 pm
Small World Theatre,
Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
drumming-image

Organised by  Rachel Hargrave. All welcome including absolute beginners and those with experience. Easing our way into beautiful, traditional rhythms to gladen the heart and broaden the smile. Drums provided. For more information, please contact Rachel directly on 01545 590 536.

Dysgwch fwy »
+ Allforio Listed Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.